Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och kiosker

Eldplatser, skärmskydds, kokskjul och raststuga

 • Kaivolampi
 • Lauha skärmskydd: eldplats
 • Leikkistenkangas skärmskydd: eldplats
 • Spitaalijärvis östra och västra strand
 • På Spitaalijärvis västra strand finns det dessutom ett kokskjul
 • Kärkikeidas raststuga: vedspis

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Spitaalijärvis kokskjul och vedspis i Kärkikeidas får användas även då varning för terrängbrand utfärdats. 

En liten röd timmerbyggnad i en tallskog.

Dricksvatten

 • Brunn i Lauhan tupa.
 • Brunn i Leikkistenkangas.
 • Källområdena invid Spitaalijärvi - Kivijata-stigen, vattenprov har inte tagits.
 • Vattnet i området är för det mesta dricksdugligt, men vattenprov har inte tagits.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Toaletter på parkeringsplatser töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den.

Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC och toaletter

 • Torrtoaletter på Lauhanvuoris krön, på gården till den stugan Lauhan tupa, på Leikkistenkangas och pä Kärkikeidas, på Spitaalijärvi samt Kaivolampi. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att övernatta i parken på tältningsområdena vid Kaivolampi samt på Spitaalijärvis östra strand.

Service för husvagnsägare

 • För husvagnar har det reserverats elförsedda parkeringsplatsen vid Lauhansarvis naturturismcenter (lauha.fi, på finska).
 • På Spitaalijärvis parkeringsplats får man parkera sin husvagn, men någon annan service finns inte på området. Det finns endast utrymme för två husvagnar.

Hyresstugor

 • Lauha hyresstuga ligger i Lauhanvuori nationalpark och hyrs ut början av maj till slutet av oktober. 

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Till Spitaalijärvi, som ligger mitt i parken, kan man komma med rullstol. Sträckan från parkeringsplatsen är ca 500 m. På stranden finns det en ca halvkilometer lång stig samt ett rullstolsanpassat kokskjul och en tillgänglig torrtoalett.
 • Det finns en tillgänglig halvkåta och torrtoalett nära Lauha hyresstuga. Platsen är tillgänglig med bil eller taxi för funktionshindrade, men det finns en bom på vägen. För att få nyckelkoden till bommen, kontakta Forststyrelsens kundtjänst.
 • Det finns en tillgänglig torrtoalett på Lauhanvuoris krön.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste bank- och butikservicen finns i Isojoki (12 km).
 • Den närmaste bensinstationen ligger i Isojoki (12 km) och Honkajoki (20 km)
 • I Lauhansarvis naturturismcenter kan man hyra en bastu.

Sevärdheter i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Lauhanvuori


Pdf 1,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)