Klättra upp på toppen av Lauhanvuoris krön på sommaren och beundra den vidsträckta utsikten. På vintern lockar de gnistrande drivorna och välpreparerade spåren till skidåkning.

I vissa områden i nationalparken är vistelsen begränsad under en del av året. Kontrollera alltid detta innan du ger dig iväg på utfärd.

Sevärdheter och vyer

Från utsiktstornet på Lauhanvuoris krön ser man de skogsbeklädda sluttningarna och den österbottniska slätten breda ut sig tiotals kilometer bort, ända till havet. Bergssluttningarnas vida tallmoar och krönets frodiga grandungar döljer spåren efter istiden: forntida strandvallar och vidsträckta djävulsåkrar. Ståtligast är Kivijata som är 800 meter lång.

Stenåker på vilken det byggts spångar av trä. I bakgrunden skog.

På de nedre sluttningarna kan man se stora granitblock som vittnar om det söndervittrade urberget. Det mesta kända granitblocket är Aumakivi som finns i parkens sydvästra hörn, längs leden som går från Lauhanvuori via Spitaalijärvi till Lauhansarvi.

Skidåkning

Lauhanvuori lämpar sig utmärkt för längdskidåkning. Skidspåren för klassisk stil (3 km, 5 km eller 10 km) går över de öppna tallmoarna och förenas med spårnätet som löper runt nationalparken. Spåren upprätthålls av Isojoki (isojoki.fi, på finska) och Kauhajoki (kauhajoki.fi, på finska) kommuner.

Du når spåren lättast från korsningen mellan väg nr 44 och Lauhanvuorentie eller från Lauhansarvi. Spårkartor finns tillgängliga vintertid via bland annat kommunernas webbplatser och resecentrum. Tack vare den gynnsamma topografin i Lauhanvuori finns det snö här även när vintrarna är snöfria på andra platser.

Två besökare skidande i skogen.

Övriga aktiviteter

  • Snöskoturer: Om stigarna är täckta av snö, bestig snödrivorna med snöskor.
  • Naturstig: Från Lauhanvuoris krön går den 2,6 km långa naturstigen Rantapolku (Strandstigen). På stigens informationstavlor skildras bergets geologi och växtlighet samt människans verksamhet på Lauhanvuoris sluttningar.
  • Bär- och svampplockning: Fyll din picknickkorg med naturens håvor!
  • Fotvandring: God vandringsterräng för dagsturer: ca 40 km markerade leder samt längs Spitaalijärvis strand en led (0,5 km ) för rullstolsburna. 
  • Cykling: Det finns en 35 km långa Geobike terrängcykelled i området. Därtill den riksomfattande cykelleden nr 47 korsar parken. Cykelleden följer gamla vägar och utgör en förbindelseväg mellan nationalparkerna Lauhanvuori och Kauhaneva-Pohjankangas. Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna. 
  • Bad, simning: Det går lätt att ta sig en simtur från bryggan i Spitaalijärvi. Det finns ingen allmän badstrand.