Bottenvikens nationalpark grundades för att skydda Bottenhavets yttre skärgård och havsnatur samt för miljöforskning och naturrekreation.

Bottenvikens nationalpark är främst en sommardestination. Bottenviken är särskilt lämplig för båtfolk och vandrare: du behöver en egen båt eller en båttur. Det finns inga tillgängliga tjänster. På vintern, beroende på isförhållandena, kan de närmaste öarna nås med skidor eller snöskoter.

Respektera naturen
Husdjur 
Röra sig i nationalparken
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv
Plocka bär och svamp  
Fiska 
Övriga regler 
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

I Bottenvikens nationalpark gäller inte allemansrätten. Vandring i parken styrs av ordningsstadga (pdf, 191 kt, på finska, julkaisut.metsa.fi). Så låt oss agera och röra oss i naturen med respekt för den. Se även etikett för vandring.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt.

Röra sig i nationalparken

Förflyttning till fots, skidåkning, rodd och kanot är tillåtet, utom i områden med restriktioner. Restriktionsområden där rörelse och landning är begränsad:

 • Landstignings- och rörelsebegränsning 1 - För att skydda fåglarnas häckningsfred är det under perioden 1 maj-31 juli förbjudet att landa och röra sig inom 100 meter från stranden utan tillstånd från Forststyrelsen på följande platser: Keilakrunni, Pauha, båda Pitkäletto, Riekonhöyhen, Pohjois-Kraaseli, Sarvenkrunni, Savukrunni och delar av Maa-Sarvi och Selkä-Sarvi.
 • Landstignings- och rörelsebegränsning 2 - För att skydda fåglarnas häckningsfred är det förbjudet att landa och röra sig på följande platser från den 1 maj till den 31 juli utan tillstånd från Forststyrelsen: Nokikrunni, Pensaskarinkrunni, Lounakari, Kemi Kiikkara, Lehtikarinkrunni, Pöllä, Välikrunninkari och Ylikrunninmatalat samt en del av Pensaskari.
 • Landstignings- och rörelsebegränsning 3 - Från 1.2. till 15.6. är det förbjudet att röra sig närmare än en nautisk mil (1852 meter) från Möyly Island utan tillstånd från Forststyrelsen.
 • Det är förbjudet att röra sig närmare än en halv sjömil (926 meter) från ön Möyly utan tillstånd av Forststyrelsen.

Slå läger

Tillfällig camping är endast tillåten på campingområdet på ön Selkä-Sarvi nära skyddshamnen. Det finns 3 hyresstugor: Kokko hyrestuga och Selkä-Sarvi hyrestuga, och Selkä-Sarven vartio hyrestuga, och Vähä-Huituri hyrestuga.

Göra upp eld

Öppen eld är tillåten i nationalparken på de officiella eldplatserna i norra änden av Selkä-Sarvi, Pensaskari och Vähä-Huituri, som är markerade på kartan. Använd endast ved som har förts till platsen och som har reserverats för ändamålet. Ansvaret vilar alltid på den som tänder elden.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i terrängen i Bottenvikens nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

 • Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett eller kompost.
 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och ätliga svampar.

Fiska

 • Fiske är tillåtet på allmänt vatten i enlighet med lagen om fiske samt gällande fiskebestämmelser, förvaltningsplan, kvotbeslut och Forststyrelsens fisketillståndsvillkor i nationalparkens alla vattenområden, med beaktande av de begränsningar i rörelsefriheten som nämns separat.
 • Yrkesfiskare har också rätt att fiska på de områden som omfattas av fiskebegränsningen, dock inte inom en halv sjömil från ön Möyly utan tillstånd av Forststyrelsen.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen: kalastusrajoitukset.fi (på finska).

Övriga regler

Förbjudna aktiviteter

 • Skada jord eller berg, och utvinning av jordmaterial eller mineraler,
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar därav,
 • döda, fånga eller störa vilda ryggradslösa djur, förstöra deras bon och fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 • all annan verksamhet som negativt kan påverka de naturliga förhållandena, landskapet eller bevarandet av djur- eller växtarter i området,
 • att skräpa ner,
 • skada på ruiner eller monument,
 • jakt.

Säkerhet

 • Eftersom parken ligger i den blåsiga och vågutsatta ytterskärgården måste båten vara sjövärdig och lämplig för de krävande förhållandena i ytterskärgården. Vattnet i nationalparken är på många ställen mycket grunt och stenigt. För att besöka nationalparken på egen hand måste du ha erfarenhet av navigering till sjöss.
 • Kontrollera väder- och vindprognosen innan du ger dig ut på sjön. Vid kraftig vind är det säkrast att stanna i land med en liten båt eller liten båtvana.
 • Det är en bra idé att ha en bra kikare ombord. Den är ett bra hjälpmedel för navigering och fågelskådning.
 • Under normala somrar finns det gott om hästflugor på öarna, vilket du bör skydda dig mot genom att bära lämpliga kläder.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Sjöräddningens alarmnumren är 0294 1000. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Håll telefonen varm och ta med dig mat och dryck. Vissa telefonmodeller fungerar inte i minusgrader, så det är en bra idé att meddela någon om din ruttplan och tidtabell. Ta t.ex. med en reservströmkälla, ett extra batteri eller en extra telefon.
 • Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.