Instruktioner för att vistas och färdas i Bottenviken

I Bottenvikens nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsdelar
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi)

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned förstöra friluftsanordningar.
 • För att säkra häckningsro åt den sällsynta fågelfaunan har rörelsefriheten begränsats på en del av öarna och vattenområdena 1.5.-31.7. Områden med rörelsebegränsningar är också märkta i terrängen med landstignings- och rörelseförbudskyltar.
 • Vid gränsen av Bottenvikens nationalpark finns Möyly sälskyddsområde som grundades den 15.9.2001. Det är förbjudet att röra sig på sälskyddsområdet året om inom en halv sjömil (926 m) från Möyly skär utan Forststyrelsens tillåtelse. Det är tillåtet att röra sig på sälskyddsområdet en halv sjömil från skäret 16.6.-31.1, annars endast med Forststyrelsens lov.

Förberedelser

 • Eftersom parken är belägen i den blåsiga och vågkänsliga yttre skärgården, måste båten vara havsduglig och lämpad för den yttre skärgårdens krävande förhållanden. Nationalparkens vatten är ofta mycket grunda och steniga. Egenhändigt besök i nationalparken kräver erfarenhet av att röra sig på havet.
 • Försäkra dig om havsvädret och vindprognosen innan du åker ut på havet. Då det blåser hårt är det säkrast att stanna i land ifall man har liten båt eller lite erfarenhet av båtar.
 • Under normala somrarfinns det rikligt med bromsar på holmarna, som det lönar sig att skydda sig mot med tillräcklig klädsel.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.