Leder i Bottenvikens öar och holmar

Friluftsleder och stigar

Naturstig

  • Röyttä naturstig, 3 km, ger en god bild av de olika naturtyper som uppstått till följd av landhöjning samt av havsnaturen och holmens kulturhistoria. Den huvudsakligen spångade stigen startar i hamnen och går runt hela ön. Stigen går vid Hepoharju ner till öststranden, och en avstickare går från naturstigen till den västra stranden.
    • Service: På öns östra strand finns en eldplats, en kåta och en torrtoalett.

Snöskoterrutter

  • Snöskoterföreningarna vid kusten drar årligen - om isläget tillåter - en markerad snöskoterrutt på ca 80 km mellan Haukipudas och Kemi.
    • Ytterligare information fås från snöskoterföreningen Haukiputaan moottorikelkkailijat ry.