Kartor över och kommunikationer i Pinkjärvi

Pinkjärvi finns i Euraåminne kommun, öster om riksväg nr 8. Från kommunens centrum till Pinkjärvi, norrut längsmed riksväg nr 8, är det ca 11 km.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Euraåminne kör man ca 7 km längs riksväg nr 8 mot Björneborg. Från riksvägen tar man av till höger, till Kämpäntie (väg nr 2171, vägskylt Irjanne). Sväng omedelbart till vänster till Saukonniementie, och kör ca 4,5 km till Pinkjärvi parkeringsplats. 

  • Från Björneborg kör man ca 26 km längs riksväg nr 8 mot Åbo. Från riksvägen tar man av till vänster, till Kämpäntie (väg nr 2171, vägskylt Irjanne). Sväng omedelbart till vänster till Saukonniementie, och kör ca 4,5 km till Pinkjärvi parkeringsplats.

  •  Den tidigare direkta förbindelsen mellan Saukonniemivägen och riksväg nr 8 är stängd.

  • Vägen till parkeringsplatsen underhålls av Forststyrelsen. Övriga vägar underhålls inte längre och körförbud anges med trafikmärken.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Den ungefär fem kilometer långa rundslingan börjar vid Pinkjärvi parkeringsplats (Saukonniementie, Eurajoki).

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta M332, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pinkjärvis karta i Utflyktskarta.fi.