Instruktioner och regler för Ekenäs skärgård

Ekenäs skärgårds nationalpark har inrättats för att bevara en representativ del av Finska vikens skärgårds- och havsnatur samt för att främja miljöforskning och naturintressen. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Ekenäs skärgård på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska 
Jakt
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Flyga drönare
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Ekenäs skärgårds nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs också mer om Etikett i friluftslivet.

Respektera naturen och andra besökare. I skärgården hörs ljud väldigt långt. Njut av skärgården, träffa vänner, men utan störande beteende t.ex. rop, skrik och högljudd musik.

Dela inte sådant innehåll på internet som bryter mot nationalparkens regler.

 Sällskapsdjur och får som betar

Sällskapsdjur är välkomna till området, men det är förbjudet att låta dem gå lösa. Håll dem alltid kopplade och plocka upp deras avföring.

I Ekenäs skärgårds nationalpark finns det får som utför naturvårdsarbete.  Mata inte fåren med något annat än gräset som växer på ängen. Annan föda eller vätska än den som finns på betesmarken kan vara farlig för fåren och göra dem sjuka. Om du går genom en hage, se till att du stänger betesgrinden efter dig.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken är det tillåtet enligt allemansrätten att röra sig fritt till fots, på skidor och med båt, med undantag av områden med begränsningar.

 • 1.1.-31.12. förbjudet att landstiga för att skydda värdefull miljö, samt växter och arter som lever på öarna Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär och Jussarös västra del, vilken hör till nationalparken. Men det är tillåtet att röra sig längs med den märkta naturstigen på Jussarös västra del. Håll dig på stigen!
 • 1.4.-31.7. förbjudet att landstiga för att trygga den häckande fågelfaunan och växtligheten på Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun samt kobbarna på den västra sidan, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun och Drängharun
 • Det är förbjudet att röra sig på följande land- och vattenområden som markerats på kartan i bilagan ovan: 1.1.-31.12. Älgö Verkviken och Älgö Verkfladan samt 1.4.-31.7. Älgö Storträsket. I den södra viken av Älgö Storträsket är det tillåtet att simma.

 Läs mer i Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi). 

Cykla

Terrängcykling hör till allemansrätten. I Ekenäs nationalpark är det i praktiken endast möjligt att cykla på Jussarö på vägen mellan gästhamnen och utkikstornet (ca 1,5 km). Håll dig på tydligt markerade vägar och ta även hänsyn till andra som använder vägen. På övriga områden i parken rekommenderas att ta sig fram till fots.

Slå läger

Tältning är tillåten endast på de tältningsområden som anvisats för ändamålet och som är belägna på följande öar; Jussarö, Modermagan, Fladalandet och Rödjan. Det är också möjligt att övernatta i egen båt i parken eller genom att boka inkvartering hos företagaren på Jussarö.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen. Enbart den ved som förts till platsen får användas. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden. Eldplatser finns på följande öar: Jussarö, Modermagan, Fladalandet och Rödjan. 

Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på de ovannämnda eldplatserna, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.

 • Observera att även användning av engångsgrill och vildmarkskök (litet kök som eldas med pinnar och ris) räknas som öppen eld.

Terrängbrand är särskilt farligt i skärgårdsförhållanden. Branden sprider sig snabbt. Brandkårens ankomst med släckningsutrustning från fastlandet tar sin tid på grund av avstånden.

Brand kan också uppstå vid blixtnedslag. Även cigarettfimpar kan orsaka brand. Samla alltid upp fimparna i en liten plåtask.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

Skräpfritt friluftsliv

Gör din utfärd skräpfri. Ju mindre pengar som går åt till sophantering, desto mer pengar blir det kvar till att sköta och utveckla öarna. 
Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett. 
Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.  
Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Du kan fiska i nationalparkens vattenområden, förutom i de begränsningsområden som nämns ovan;

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för begränsningsområdena, se ordningsstadgan (julkaisut.metsa.fi). På Jussarö rekommenderas inte bär-och svampplockning, eftersom det finns många tungmetaller i marken på grund av tidigare gruvverksamhet.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är alltså förbjudet att samla vilda örter och blommande växter.

Jakt

Lokala invånare kan ansöka om jaktlov för sjöfågel för tiden 10.9.-30.11. för vissa skär i den södra delen av nationalparken väster om Äggharun.  Läs mer i Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi)

Flyga drönare

Det är tillåtet att flyga drönare på de områden som inte har begränsningar, förutsatt att verksamheten inte stör andra människor eller vilda djur. Man skall undvika flyga drönare under fåglarnas häckningstid under tiden 1.4. - 31.7.

Andra regler och anvisningar

Evenemang i skärgården kan ordnas efter överenskommelse med Forststyrelsen och genom att göra en anmälan om evenemanget till Forststyrelsen. Sådana är bl.a. tillstånd för forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Ekenäs skärgårds nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Ekenäs skärgårds nationalpark

 • att ta marksubstanser eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden
 • att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att skräpa ner i naturen, störa andra besökare eller skada konstruktioner, fornlämningar eller ruiner
 • att vidta andra åtgärder som inverkar ogynnsamt på naturförhållandena i området, på landskapet eller på djur- och växtarternas fortbestånd

Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga

Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi).

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Klä dig i färggranna sjö- och terrängdugliga skor och kläder. Vädret kan ibland snabbt förändras från en solig sommardag till mycket blåsigt väder eller rentav storm. På öarna finns mycket branta klippor som blir hala när de är våta. Beroende på ditt resmål, transportmedel och väderleken är stövlar ibland det bästa alternativet.
 • För alla som befinner sig i båten ska det finnas en räddningsväst eller flytdräkt av rätt storlek. Om du hamnar i vattnet förbättrar flytvästarna avsevärt möjligheten att överleva och underlättar sökandet och räddningen.
 • Skydda dig mot fästingar. Använd långbyxor och långärmade kläder. Undvik höga och fuktiga gräsmarker där fästingarna trivs. Håll dig på stigarna. Gör en fästingkontroll efter utflykten, under längre utflykter dagligen, även på barn och sällskapsdjur. Det är bra att packa med fästingborttagare. 
 •  Ta med dig en dryckesflaska och matsäck. Kom ihåg att dricka tillräckligt med vätska under varma sommardagar, beroende på utflyktens längd. Ha också en solhatt på huvudet så att du inte får solsting. I nationalparken finns det endast på Jussarö kafé och restaurangtjänster som företagaren sommartid håller öppet. 
 • I skärgården ska sötvatten användas mycket sparsamt.
 • Det lönar sig alltid att ta med toalettpapper och på sommaren solkräm. 
 • Den södra delen av parken lämpar sig för erfarna havspaddlare.
 • Förtöj båten väl. Väderleksförhållandena i skärgården kan snabbt förändras.
 • Du kan njuta av vintern i skärgården genom att på eget ansvar skida på isen. Det finns inga skidspår i parkområdet. Se upp för svag is!
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Ekenäs skärgårds ordningsstadga

Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi)

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)