Instruktioner och regler för Ekenäs skärgård

Instruktioner för att vistas och färdas i Ekenäs skärgård

I Ekenäs skärgårds nationalpark är det tillåtet

 

 • att röra sig på vattnet samt gå iland och röra sig på öarna till fots, åka skidor eller på annat sätt röra sig på området i enlighet med allemansrätten. Tag i beaktande följande undantag (se karta i bilagan julkaisut.metsa.fi).

I förgrunden berg, havsvik och skog i bakgrunden.

Observera dock följande begränsningar:

 • 1.1.-31.12. förbjudet att landstiga för att skydda värdefull miljö, samt växter och arter som lever på öarna Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär och Jussarös västra del, vilken hör till nationalparken. Men det är tillåtet att röra sig längs med den märkta naturstigen på Jussarös västra del.
 • 1.4.-31.7. förbjudet att landstiga för att trygga den häckande fågelfaunan och växtligheten på Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun samt kobbarna på den västra sidan, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun och Drängharun
 • Det är förbjudet att röra sig på följande land- och vattenområden som märkts på kartan i bilagan ovan: 1.1.-31.12. Älgö Verkviken och Älgö Verkfladan samt 1.4.-31.7. Älgö Storträsket. I den södra viken av Älgö Storträsket är det tillåtet att simma.

 

tillåtet

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilket tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna

Spår av olovlig eldplats i naturen.

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådana kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och har fast rökkanal.
  • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld
 • att ta marksubstanser eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden
 • att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att låta hundar och andra husdjur gå fria
 • att skräpa ner i naturen, störa andra besökare eller skada konstruktioner, fornlämningar eller ruiner

Pojke plockande skräp på stranden.

 • att vidta andra åtgärder som inverkar ogynnsamt på naturförhållandena i området, landskapet eller djur- och växtarternas fortbestånd
 • 1.1.-31.12. förbjudet att landstiga för att skydda värdefull miljö, samt växter och arter som lever på öarna Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär och Jussarös västra del, vilken hör till nationalparken. Det är tillåtet att röra sig längs med den märkta naturstigen på Jussarö.
 • 1.4.-31.7. förbjudet att landstiga för att trygga den häckande fågelfaunan och växtligheten på Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun samt kobbarna på den västra sidan, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun och Drängharun
 • det är förbjudet att röra sig på följande land- och vattenområden som märkts på kartan i bilaga: 1.1.-31.12. Älgö Verkviken och Älgö Verkfladan samt 1.4.-31.7. Älgö Storträsket. I den södra viken av Älgö Storträsket är det tillåtet att simma. 

Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi) i sin helhet samt till ordningsstadgan hörande kartor.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.
  • Vid Rödjan är hörbarheten mycket dålig. 

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer