Modermagan

Modermagan har genom tiderna fungerat som en skyddad och välbesökt naturhamn. Den skyddade viken har givit holmen dess namn.

Under senaste krig fanns också på Modermagan lätta fältbefästningar, eftersom man från ön hade bra utkik mot det öppna havet. På flera av de närliggande holmarna kan man också hitta krigstida lämningar.

Läge

Modermagan, infotavla

Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 51.378' lon: 23° 25.403' ETRS-TM35FIN: N: 6640816 E: 299705

Kommunikationer och kartor

Närmaste hamn du når med bil:

 • Ekenäs centrum, Norra Hamnen, parkeringsplatsens adress: Norra Strandgatan 15, 10600 Ekenäs. 
 • Skärlandet, Sommaröstrand (sommaröstrand.fi), parkeringsplatsens adress: Sommaröstranden 44, 10600 Ekenäs. 
 • Skärlandet, Baggö (baggömarina.com), parkeringsplatsens adress: Baggövägen 1275, 10600 Ekenäs. 

Tryckta kartor

 • Hangö Hitis Ekenäs vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Helsingfors Porkala Jussarö vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
 • Terrängkarta K343, 1:50 000, Lantmäteriverket 2010.
 • Terrängkarta nr 2013 02, 03, 05, 1:20 000, Lantmäteriverket 2002.
 • Miniatyrsjökortsserie, 1:50 000, serie B Helsingfors - Pargas, sida 635, Traficom.
 • Utflyktkarta

Med båt till Ekenäs skärgård

Samarbetspartners erbjuder på beställning båttransporter och kryssningar till nationalparken. 

Hamn

 • Bergsförtöjning och ankare
 • Hamnen på Modermagans södra sidan lämpar sig bättre för grundgående båtar
 • Hamnen på Modermagans norrsida för djupgående båtar

Naturstig

 • Stigen är en rundslinga och kan påbörjas varsomhelst på ön. Längsmed stigen finns naturstigstavlor. Naturstigen är utmärkt med vit märkning. 

På stigen får du bekanta dig med olika naturtyper. Allt från skärgårdens skog till det öppna havet. Speciellt för naturstigen på Modermagan är att du även längs stigen får bekanta dig med det sagolikt vackra träsket. På sommaren växer det näckrosor i träsket på ön.

Övrig service

 • Eldplats
 • Torrtoalett
 • Tältplats
 • Infotavla
 • Bord och bänkar

Anmärkningar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.