En besökare sittande på berget pajar två får som försöker komma i famnen. I bakgrunden tre andra får på bete samt gaveln av en gammal stuga.

Du kan njuta av naturen och landskapen i Ekenäs skärgårds nationalpark till exempel genom att åka båt, paddla, dyka eller promenera längs en naturstig. Med båt och kajak når du otaliga naturhamnar samt servicen på Jussarö och Rödjan.


I en del av området är vistelsen begränsad under vissa årstider. Kolla upp dessa innan du ger dig iväg på utfärd.

Flygbild från skärgården, båtar förtöjda vid holmar.

 

Båtutflykter

Nästan 90 procent av arealen i Ekenäs skärgårds nationalpark består av vatten. Här hittar seglaren och motorbåtsföraren en skyddad och trivsam skärgårdsidyll. Farleden mellan Helsingfors och Hangö löper genom nationalparken och det går bra att övernatta i hamnarna i parken. I hamnarna på Modermagan och Fladalandet samt vid Rödjan på Älgö finns det tältplatser, eldplatser och torrdass. Dessutom finns det ett campingområde på den östra sidan av Jussarö.

Naturstigar

Genom att gå längs de tre naturstigarna i nationalparken kan du bekanta dig med den inre och den yttre skärgårdens natur och historia. På naturstigen på Älgö (2 km) kan du bekanta dig med den inre skärgården. Stigen löper delvis i brant terräng via Rödjans fiskehemman och utsiktstornet.

Vill ni på förhand bekanta er med naturstigen på Älgö, Rödjan hittar ni mera info här (julkaisut.metsa.fi).

Naturstigen på Modermagan (1,5 km) visar dig den yttre skärgården samt ett splitterskydd och en korsu (skyddsrum i fält).

Naturstigen på Jussarö (4,7 km) leder dig i gruvverksamhetens spår samt till en för marina miljöer sällsynt urskog. Längs naturstigen finns ett utsiktstorn.

Naturstig i skogslandskap.

På Jussarö kan du även sommartid gå upp i Sjöbevakningens gamla övervakningstorn, varifrån du har en vacker utsikt över det öppna havet.

Paddling

Bekanta dig med skärgården paddlandes! I parken kan du enkelt göra paddlingsutfärder som varar längre än en dag om du övernattar i eget tält. Den södra delen av parken lämpar sig för erfarna havspaddlare. Samarbetsföretagen hyr ut utrustning och ordnar paddlingskurser. Läs mer om säker paddling

Övriga aktiviteter

  • Geocaching: Att leta efter geocacher är ett roligt sätt att bekanta sig med skärgården. Läs mer
  • Skidåkning: Du kan njuta av vintern i skärgården genom att på eget ansvar skida på isen. Se upp för svaga isar! Det finns inga skidspår i parkområdet.
  • Fiske: Kom och spöfiska, pilka och meta!
  • Fågelskådning: Längs naturstigen på Älgö och på Lotsstuberget på Jussarö finns fågeltorn. Där kan du följa de arktiska flyttfåglarnas färd på våren. Parken symboliseras av ejdern, och havsörnen flyger ofta omkring i skärgården.
  • Naturstuga: I  utställningen på Rödjan på Älgö kan du fördjupa dig i ett ejderpars liv och i Rödjans fiskehemmans historia. Läs mer
  • Bär- och svampplockning: Det är tillåtet att plocka bär och svamp, förutom i de områden där det är förbjudet att vistas, se kartan.
  • Sevärdheter och vyer: Från utsiktstornet vid naturstigen på Älgö öppnar sig en fin vy över parkens södra delar. Fiskehemmanet Rödjan är ett lugnt besöksmål som passar för hela familjen. På Jussarö kan du bekanta dig med skärgårdens historia och de övergivna järngruvorna. Läs mer
  • Långfärdsskridskoåkning: Njut av den vintriga skärgården genom en lång utfärd på skridskor. Se upp för svaga isar!  Läs mer om säker långfärdsskridskoåkning.
  • Dykning: En populär dykplats nästan året runt. Varierande bottenformer och skeppsvrak bjuder på äventyr under vattenytan. Läs mer om säker dykning.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningskarta, Ekenäs skärgård

 Stiglöpningsrutten finns inte utmärkt i terrängen.

Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.

Vid fuktigt väder är rutten delvis mycket hal.

Stiglöpningskartorna baserar sig på Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné som ordnades år 2018 i Finlands 40 nationalparker.