En besökare sittande på berget pajar två får som försöker komma i famnen. I bakgrunden tre andra får på bete samt gaveln av en gammal stuga.

Du kan njuta av naturen och landskapen i Ekenäs skärgårds nationalpark till exempel genom att segla, åka båt, paddla, dyka eller promenera längs med naturstigarna. Med båt och kajak når du otaliga naturhamnar samt servicen på Jussarö och Rödjan.


I en del av området är vistelsen begränsad under vissa årstider. Kolla upp dessa innan du ger dig iväg på utflykt.

Flygbild från skärgården, båtar förtöjda vid holmar.

 

Båtutflykter

Nästan 90 procent av arealen i Ekenäs skärgårds nationalpark består av vatten. Här hittar seglaren och motorbåtsföraren skyddade hamnar och trivsam skärgårdsidyll. Farleden mellan Helsingfors och Hangö löper genom nationalparken och det går bra att övernatta i hamnarna i parken.

I hamnarna på Modermagan och Fladalandet samt vid Rödjan på Älgö finns det tältplatser, eldplatser och torrdass. Dessutom finns det en gästhamn på Jussarö och ett campingområde på den östra sidan av Jussarö.

En solig dag i Jussarö gästhamn. Havet är lugnt.

Naturstigar

Genom att gå längs de tre naturstigarna i nationalparken kan du bekanta dig med den inre och den yttre skärgårdens natur och historia. På naturstigen på Älgö (2 km) kan du bekanta dig med den inre skärgården. Stigen löper delvis i brant terräng via Rödjans fiskehemman och utsiktstornet. 

Vill ni på förhand bekanta er med naturstigen på Älgö, Rödjan hittar ni mera info här (julkaisut.metsa.fi).

Naturstigen på Modermagan (1,5 km) visar dig den yttre skärgården samt ett splitterskydd och en korsu (skyddsrum i fält).

Naturstigen på Jussarö (4,7 km) eller den kortare (3,3 km) naturstigen leder dig i gruvverksamhetens spår samt till en för marina miljöer sällsynt urskog. Längs naturstigen finns ett utsiktstorn.

Naturstig i skogslandskap.

På Jussarö kan du även sommartid gå upp i Sjöbevakningens gamla övervakningstorn, varifrån du har en vacker utsikt över det öppna havet.

Stadiga och bekväma skodon rekommenderas när du går naturstigarna. Vid regnväder kan stigarna delvis vara mycket hala.

Paddling

Bekanta dig med skärgården paddlandes! I parken kan du enkelt göra paddlingsutfärder som varar längre än en dag om du övernattar i eget tält. Den södra delen av parken lämpar sig för erfarna havspaddlare. Samarbetsföretagen hyr ut utrustning och ordnar paddlingskurser. Läs mer om säker paddling

Övriga aktiviteter

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningskarta, Ekenäs skärgård

 Stiglöpningsrutten finns inte utmärkt i terrängen.

Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.

Vid fuktigt väder är rutten delvis mycket hal.

Stiglöpningskartorna baserar sig på Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné som ordnades år 2018 i Finlands 40 nationalparker.