Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Ekenäs skärgårds nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Ekenäs skärgårds nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Taxibåtar

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.