Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

På Älgö, Modermagan och Jussarö finns det utprickade stigar.

Naturstigar

  • Naturstigen på Älgö, 2 km, börjar invid fiskehemmanet Rödjan. I början av stigen finns en postlåda där besökaren kan låna ett häfte som ger information om stigen. Stigen är rätt brant i början och lämpar sig inte för besökare som har svårt att röra sig. Vid stigen ligger det ett utkikstorn och resterna av en korsu (skyddsrum i fält) från det senaste kriget samt Storträsket. Broschyr av naturstigen (julkaisut.metsa.fi)
  • Naturstigen på Modermagan, ca 2 km, kan man påbörja var som helst. Längs stigen finns tavlor som berättar om naturen. Terrängen är rätt kuperad, vid regn kan bergen vara hala.
  • Stigen på Jussarö är ca 4,7 km lång, men man kan också välja en 3,3 km lång rutt. Stigen går förbi de öppna gruvschakten som härstammar från medlet av 1800-talet. Den fortsätter sedan in i gammelskogen, vilken med sina ståtliga furor och granar är mycket speciell för en ö som befinner sig i havszonen. 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ekenäs skärgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningskarta, Ekenäs skärgård

 Stiglöpningsrutten finns inte utmärkt i terrängen.

Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.

Vid fuktigt väder är rutten delvis mycket hal.

Stiglöpningskartorna baserar sig på Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné som ordnades år 2018 i Finlands 40 nationalparker.

Broschyr över Ekenäs skärgård


Pdf-fil 6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Broschyr över Jussarö


Pdf, 5,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)