Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

På Älgö, Modermagan och Jussarö finns det utmärkta stigar.

Naturstigar

  • Naturstigen på Älgö, 2 km, börjar invid fiskehemmanet Rödjan. I början av stigen finns en postlåda där besökaren kan låna ett häfte som ger information om stigen. Stigen är rätt brant i början och lämpar sig inte för besökare som har svårt att röra sig. Vid stigen ligger det ett utkikstorn och resterna av en korsu (skyddsrum i fält) från det senaste kriget samt ett träsk, Storträsket. Broschyr av naturstigen (julkaisut.metsa.fi)
     
  • Naturstigen på Modermagan, ca 2 km, kan man påbörja var som helst. Längs stigen finns tavlor som berättar om naturen i den yttre skärgårdszonen. Terrängen är rätt kuperad, vid regn kan bergen vara hala. Längs stigen finns ett gammalt splitterskydd från krigstiden.
     
  • Stigen på Jussarö är ca 4,7 km lång, men man kan också välja en 3,3 km lång rutt. Vid stigen finns informationstavlor som berättar om öns natur och historia. Stigen går förbi den gamla lotsstugan, Kullakojan och fortsätter sedan via de öppna gruvschakten som härstammar från medlet av 1800-talet. Därefter leder stigen in i gammelskogen, vilken med sina ståtliga furor och granar är mycket speciell för en ö som befinner sig i havszonen.

 

Naturstigs med spångar i skogen. Till höger en skylt hur stigen är utmärkt i terrängen

 

Väljer man att gå den längre rutten öppnar sig en fantastisk vy mot det öppna havet. Finska viken ligger här och svallar rakt framför dina fötter!

  • Vid stigen finns ett utkikstorn på Lotsstuberget, där Jussarös lotsar förr i tiden stod och spanade ut mot horisonten.
  • På Jussarö finns också ett annat utkikstorn, sjöbevakarnas gamla övervakningstorn som är byggt på resterna av den gamla Jussarö fyren (areena.yle.fi).
  • På den unika stranden Iron Beach kan du ta dig ett dopp. En gång i tiden var denhär stranden en havsvik. Den svarta sanden och stenarna härstammar från gruvtiden. Stranden är helt och hållet en produkt av gruvdriften som på 1950-1960 talet bedrevs på ön. Då man tog järnmalmen tillvara blev stenarna och den svarta sanden det som blev kvar. Därför har stranden fått sitt namn Iron Beach. 

Lång strand med småsten och sand. Svallvågor mot stranden. Berg i bakgrunden, öppet hav.
 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ekenäs skärgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningskarta, Ekenäs skärgård

 Stiglöpningsrutten finns inte utmärkt i terrängen.

Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.

Vid fuktigt väder är rutten delvis mycket hal.

Stiglöpningskartorna baserar sig på Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné som ordnades år 2018 i Finlands 40 nationalparker.

Broschyr över Ekenäs skärgård


Pdf-fil 6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Broschyr över Jussarö


Pdf, 5,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.