Skrämmande men ståtliga Jussarö

När man vandrar längs naturstigen på Jussarö får man till en början njuta av traditionell skärgårdsidyll. Vid Västerviken i öns norra del finns Kullakojan från början av 1800-talet, den enda byggnad som finns kvar av det tidigare lotssamhället på ön. Den här lilla stugan, som Forststyrelsen har renoverat, omges av traditionellt kulturlandskap. Hittills motsvarar allt ens föreställningar av ett typiskt skärgårdslandskap.

Gammal lotsstuga i trä omgiven av äng. I förgrunden ett träd. Fåren ligger och vilar under trädet.
 

I öns nordvästra och nordöstra del finns det öppna gruvschakt utmed naturstigen och de påminner om de händelser som starkt har satt sin prägel på Jussarös landskap. När man vandrar vidare till öns östra del är vyerna rentav häpnadsväckande. Här finns Vuoksenniska Oy:s övergivna järnmalmgruva, som utgör ett verkligen dominerande inslag i Jussarös kulturlandskap. Rör dig försiktigt och se upp för farliga ställen i terrängen!

Den övergivna malmgruvan är en nationellt värdefull miljö

Folk kände redan på 1600-talet till att magnetfältet runt Jussarö skiljer sig från det normala, och så tidigt som på 1700-talet förstod man att detta berodde på den järnhaltiga magnetiten i berggrunden på området. Man var väl medveten om att det inte gick att lita på kompassnålen i närheten av Jussarö.

Järnmalm bröts på ön först åren 1834–1861 och senare, inom ramen för Vuoksenniska Oy:s projekt, åren 1954–1967.

 • Filmer om Jussarö
 • Publikation om Jussarö: Jussarö. Ett lots- och gruvsamhälle i Ekenäs yttre skärgård (julkaisut.metsa.fi).
 • Litteratur om Jussarö, Jussarö fyr och Ekenäs skärgård
  • Menetetyt majakat, författare: Johanna Pakola och Seppo Laurell 2016 (boken endast på finska).
  • Jussarö från sjörövarnäste till nationalpark, författare: Sven Stenlund 2015
  • Skärgårdsliv stänk av natur & kultur, författare: Tua Ranninen 2012
  • Thorvald Strömberg - skärgårdens son, författare Sture Lindholm 2011
  • Valo merellä - Ljuset till havs : Suomen majakat 1753-1906 - Finska fyrar, författare: Seppo Laurell 2009
  • Smugglare i skärgården, författare: Kaj Dahl 2003
  • Suomen majakat, författare: Seppo Laurell 1999
  • Tammisaaren saaristossa - I Ekenäs skärgård, författare: Nils Sundberg 1998
  • Skärgård, författare: Henrik Cederlöf 1994
  • Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård, författare Henrik Cederlöf 1986.
  • Nyländsk skärgård, författare: Kaj Dahl 1975

Då gruvan lades ner lämnades produktions- och bostadshusen samt transport- och hamnanläggningarna åt sitt öde. De höga tornen med ett krossverk och en anrikningsanläggning och de öde bostadshusen är fascinerande på ett skrämmande sätt och skapar en overklig stämning på ön. Här kunde man lätt iscensätta Isengård ur böckerna och filmerna om Sagan om ringen.

 

Flygbild över den gamla gruvan sommartid. Det höga gruvtornet av betong reser sig bakom de låga gamla gruvbarackerna.

 

Jussarö gruvö har en unik, mångsidig historia vad gäller bland annat Finska vikens fiske, sjöfart, försvar och gruvdrift. Av denna orsak är ön skyddad som en byggd kulturmiljö av riksintresse (kulturmiljo.fi).

Älgö

På Älgö finns det ett restaurerat fiskehemman, Rödjan, från 1940-talet. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs (sv.wikipedia.org) barndomshem.

Mera historia här (urheilunhistoria.blogspot.com, sidan på finska) och i boken Thorvald Strömberg - skärgårdens son, författare Sture Lindholm 2011.

I Ekenäs centrum finns också ett minnesmärke för att hedra minnet av Thorvald Strömberg (visitraseborg.com). Paddlaren Thorvald Strömberg är Raseborgs enda olympiska guldmedaljör genom tiderna.

På ängen invid fiskehemmanet betar det får om sommaren. Vid naturstigen på Älgö finns det ett utkikstorn, därifrån man har fin utsikt över hela parken.

Ekenäs skärgårds nationalpark

 • Inrättad 1989
 • Areal 55 km²

Ekenäs skärgårds nationalparks ritade logo. I den ovala symbolen en guding, ejderhane. Symbolen omges av texten Ekenäs skärgårds nationalpark.

Ejdern är Ekenäs skärgårds nationalparks symbol.