Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och caféer

Stugor

Dricksvatten

  • Områdets vatten är rena, men det rekommenderas att man kokar sitt dricksvatten först.

Avfallshantering

  • Det finns ett avfallskärl på Kemihaaras parkeringsplats. 
  • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Det finns avfallskärl vid stugorna, men besökare uppmanas att föra sitt avfall bort ur terrängen.
  • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

WC

Övernattning

Tältning

  • Det finns inga tältningsområden på ödemarksområdet, men det är tillåtet att tälta enligt allemansrätten.

Öde- och reserveringsstugor

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster i ödemarksområdet.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.