Kundtjänst och vägledning

  • Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi
  • Informationstavlor i Uhrattu, Härkluoma och Latosaari.
 
 

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koskeljärvi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

  • Härkluoma
  • Latosaari
  • Pyhäniemi

Det är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för terrängbrand utfärdats.

En sommarvy över eldplatsen vid stranden. Invid finns roddbåtar, både på stranden och i vassdungen.

Dricksvatten

Det finns ingen vattenpost på området.

Avfallshantering

  • Det finns inte avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I Härkluoma, Latosaari, Isoluoma, Uhrattu och Pyhäniemi finns det torrtoaletter.

Vid skogsbrynet finns en torrtoalett byggd i trä.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På området finns det fyra skärmskydd, som är belägna i Härkluoma, Laatosaari, Pyhäniemi och Isoluoto. Det är tillåtet att tälta i omedelbar närhet av skärmskydden.

Skärmskydd med eldplatsen i förgrunden. Skog i bakgrunden.

Tillgängliga tjänster

  • I Latosaari finns det en låg avsats för fågelskådning.
  • Till Latosaari krävande tillgängliga skärmskydd fordras assistans.

Utsiktsplats med vy över den vassbevuxna delen av sjön.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200