Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koskeljärvi

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Koskeljärvi. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.