Friluftsleder och stigar

  • På området finns en ca 4,5 km lång märkt led från Uhrattu till Pyhäniemi skärmskydd.
  • En delvis spångförsedd stig till Latosaari fågeltorn börjar vid Latosaari parkeringsplats.

En stig leder via skogen till en utkiksplattform med vyer över sjön.

 En stig löper invid sjön. Vid stranden är en roddbåt uppdragen och i bakgrunden finns det skog.

Spångar i skogen som leder till en träbro.

 Träd i förgrunden och i bakgrunden skymtar fågeltornet.