Vad man kan göra i Koskeljärvi?

Vandra längs markerade leder

På västra stranden av Koskeljärvi träsk finns en ca 11 km lång friluftsled från Uhrattu till Latosaari.

Paddla

Vid Koskeljärvi träsk har man goda möjligheter att paddla.

Två personer paddlar med kanot. På den motsatta stranden finns det skog.

Skåda fåglar

På området finns det två fågeltorn, det ena ligger i Latosaari vid Koskeljärvi och det andra på nordvästra stranden av Vaaljärvi. Även från Uhrattu och Härkluoma båthamnar har man goda möjligheter att skåda fåglar.

Två sångsvanar på väg att lätta från sjön.

Fiska

Fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) är obligatorisk för alla personer i åldern 18–69 som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap eller fångar kräftor. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.