Kartor över och kommunikationer i Kaldoaivi

Kaldoaivi ödemark hör till nordligaste Norra Lappland och samtidigt nordligaste Finland. Ödemarken ligger öster om riksväg 4 (E75) och norr om Sevettijärvivägen (nr 971) och gränsar i norr till Norge.

Kommunikationer

Med bil

 • Till områdets södra del kommer man längs Sevettijärvi-Näätämö-vägen (nr 971).
 • Till områdes västra del kommer man från riksväg nr 4.
 • Till områdets norra del kör man längs riksväg 4 till Utsjoki, och vidare till Nuorgam (nr 970) eller till Pulmankijärvi.
 • Körinstruktion till Siida.

Kaldoaivi ödemarksområde © Forststyrelsen 2006.

Med allmänna kommunikationer

 • Från Rovaniemi går det dagligen bussar (matkahuolto.fi) till Enare.
 • Det närmaste flygfältet (finavia.fi) finns i Ivalo.
 • Till Sevettijärvi by och Näätämö på områdets södra del trafikerar bussar (matkahuolto.fi) från Enare (ordinarie tur Ivalo-Näätämö) och Utsjoki (snabbturer Vadsö/Tana-Rovaniemi, ordinarie tur Nuorgam-Ivalo), då man byter i Kaamanen till bussen från Enare. Från Sevettijärvi och Näätämö byar är det ca 5 km till det egentliga ödemarksområdet.
 • Till Utsjoki och Nuorgam på områdets nordvästra och norra del går det bussar (matkahuolto.fi) från Enare (ordinarie turer Rovaniemi-Nuorgam/Tana, Ivalo-Nuorgam). Från Utsjoki är det ca 5 km och från Nuorgam ca 7 km till det egentliga ödemarksområdet.
 • Till områdets västra delar kommer man med de ovan nämnda kommunikationerna genom att stiga av vid riksväg 4. Avståndet till ödemarksområdet varierar då från ett par kilometer till tio kilometer.
 • Sök rutter och tidtabeller till Kaldoaivi (resa.fi)

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna söder om området finns på Skoltsamernas kulturhusets gårdsplan (informationstavla) och i Jäniskoski (informationstavla). I Näätämö by finns det ingen officiell parkeringsplats, men nog en informationstavla. Norr om området kan man parkera bilen vid Pulmankijärvis södra ända (informationstavla).
 • Ledernas startpunkter

Kartor

 © Forststyrelsen 2018

Övriga kartor

 • Kaldoaivi Utsjoki Iijärvi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Nuorgam Näätämöjoki Sevettijärvi vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. 
 • Kaldoaivi Sevettijärvi Nuorgam, vattentålig fjällkarta, 1:25 000, 1:100 000, Calazo 2019.
 • Sevettijärvi-Nuorgam friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2014. 
 • Terräng kartor, nr W521, W522, W524, X511, X512, X513 and X514, 1:50 000. Lantmäteriverket 2008 - 2009. 
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kaldoaivis karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Sevettijärvi-vägen (nr 971), koltsamernas kulturhusets, Sevettijärvi (Enare)
 • Sevettijärvi-vägen (nr 971), Jänisjärvi
 • Pulmankijäri-vägen, Pulmankijärvi (Utsjoki)

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.