Naturen på Jauhovaara har två ansikten. Å ena sidan finns där för Kuhmo sällsynta, tämligen frodiga skogklädda höjder, som ligger i gränstrakterna mellan områdena med skogklädda höjder i Norra Karelen och de lågläntare områdena i Kuhmotrakten. Å andra sidan är skogvaktarbostaden samt de närliggande skogsbestånden med utländska trädslag ett särpräglat inslag i området.

Naturen på Jauhovaara med omgivning är omväxlande och ställvis ovanligt frodig. Områdets areal är bara ca 220 hektar, av vilka 7,3 hektar är vattenområden. Bergets högsta ställe ligger 253 meter över havet.

Jauhovaaraområdet består huvudsakligen av skog. Trädbeståndet består av stora träd och många olika trädslag. Myrarna är få, små till ytan och rätt karga. På den skogklädda höjdens krön finns det en 3,4 hektar stor åker och en skogvaktarbostad med ett arboretum i närheten.

Områdets flora är mångsidig, för den omfattar både vilda arter och kulturarter. Faunan är betydligt rikare än den i de omgivande skogarna. På området har man påträffat t.ex. en sällsynthet från den sibiriska taigan, nämligen blåstjärten.