Vad kan man göra i Jauhovaara?

Vandra längs markerade leder

Jauhovaara vandringsled består av två alternativa rutter: På skogshöjdens krön slingrar en 1,5 km lång stig, den s.k. övre stigen, och vid höjdens fot går den 3,5 km långa nedre stigen. Slutet och början av de här stigarna sammanfaller. Längs stigarna finns det flera små skyltar, som berättar om områdets natur. Största delen av skyltarna finns längs den nedre stigen, men några skyltar finns vid den övre lättframkomligare stigen.

Skåda fåglar

På Jauhovaara förekommer det fågelarter som är typiska för gran-, bland- och lövskogar. På området har man därtill påträffat arten blåstjärt, som är en raritet från sibiriska taigan.

Titta på sevärdheter och utsikter

Sevärdheter på Jauhovaara är de planterade bestånden av utländska trädslag, som tydligt skiljer sig från den övriga naturen i Kajanaland. På området finns det också rester av krigstida försvarsanläggningar. Det finns en utsiktsplattform vid leden på höjdens sluttning.

Bekanta sig med en naturstig

Intill den tvådelade stigen på området finns det planterade bestånd av olika trädslag och skyltar om områdets natur. Största delen av skyltarna finns vid den 3,5 km långa nedre stigen, men också vid den 1,5 km långa övre stigen finns det några skyltar.

Göra skidturer i terrängen

Snöskor lutar sig mot skärmskydd vägg. En lägereld framför skärmskydd. Det är snö på marken och skog i bakgrunden.

Man kan också göra skidturer på området, men där finns inga preparerade skidspår. Man kan dock åka skidor längs snöskoterservicespåren.

Fiska

På Jauhovaaraområdet finns det bara små vattendrag, men man kan fiska på området i enlighet med föreskrifterna om fiske.

Jaga

Jakt har varit förbjudet på Jauhovaara från år 1952 fram till år 1990, men nuförtiden är jakt tillåtet på området i enlighet med gällande föreskrifter för jakt. Området hör till Södra Kuhmos jaktområde för småvilt (tillståndsområde 5619). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).
Information om eventuella jaktbegränsningar (riista.fi).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området. Där växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna hittar man hjortron och tranbär. Jauhovaara är också känt för sina goda svampskogar.

Gå med snöskor

Det finns fina möjligheter till snöskogång på området.