Kartor över och kommunikationer till Jauhovaara

Kommunikationer

Jauhovaara ligger ca 35 km sydväst om Kuhmo, söder om Kuhmo - Sotkamo -vägen (nr 76).

Med bil

 • Från Kuhmo kör man 26 km längs Kuhmo - Sotkamo -vägen (nr 76) och svänger av till vänster till Vepsäntie (väg nr 9005). Man kör 10 km längs Vepsäntie och tar sedan av till höger Välivaara-vägen. Sedan kör man enligt Jauhovaara-vägskyltarna längs Välivaara-vägen 1,7 km och viker av till höger till den väg som för till Jauhovaara gård och kör längs den 0,8 km. Parkeringsplatsen ligger just före hyresstugan. Endast de som hyr stugan får åka in på stugans gård.
 • Man kommer till Jauhovaara också genom att köra från Kuhmo i riktning mot Valtimo 23 km längs väg nr 5284. Sedan viker man av till Vepsäntie (nr 9005). Efter 8,5 km kommer man till Välivaara-vägens korsning, därifrån vägen till Jauhovaara är skyltad.
 • Köringinstruktion till Kuhmos naturum Petola.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer inte med allmänna kommunikationsmedel till Jauhovaara.

Lämpliga startpunkter

 • Vandringsledernas startpunkt är vid Jauhovaaras parkeringsplats något före hyresstugans gårdsplan.

KartorÖvriga kartor

 • Terrängkarta Q541 Kuhmo, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer samt välförsedda bokhandlar.
 • Grundkarta Q5411 Tervasalmi, 1:25 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer samt välförsedda bokhandlar.
 • Grundkarta nummer 4411 10, 1:20 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta nummer 4411, 1:50 000. Kartan kan köpas i Petola naturum, från Karttakeskus och Lantmäteribyråer samt i välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jauhovaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.