Friluftsleder och stigar

Uppe på Jauhovaaras krön slingrar en 1,5 km lång vandringsled. Från denna led utgår en längre stig på 3,5 km, som går bl.a. på Jauhovaaras branta sluttningar och ner till tjärnen Jauholampi och tillbaka upp på krönet. Vid den längre stigen finns det 17 små skyltar, som berättar om de utländska trädslagen och den övriga naturen på området.

Ledernas startpunkter

Lederna startar från den parkeringsplats som ligger uppe på Jauhovaaras krön. Observera att hyresstugans gårdsplan dock får användas endast av dem som har hyrt stugan.

Karta över Jauhovaara (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Naturstigar

  • Jauhovaara korta naturstig, 1,5 km. Den s.k. övre stigen på Jauhovaara går uppe på krönet av höjden. Vid stigen växer bl.a. douglasgranar, cembratallar, pichtagranar och engelsmannsgranar. Vid stigen finns också en utsiktsplattform. Den övre stigen är lätt att vandra, så den lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. Leden är dock inte tillgänglig med rullstol eller barnvagn. Leden är markerad med röd färg.
    • Sevärt: Planterade trädbestånd uppe på bergskrönet, utsiktsplattform och krigstida skyttegravar.
  • Jauhovaara långa naturstig, 3,5 km, dvs. den nedre stigen börjar från den kortare stigen vid utsiktsplattformen. Stigen går ner för bergssluttningen, sedan runt tjärnen Jauholampi och tillbaka upp på krönet. Leden är en naturstig, som berättar om naturen och de planterade träden på området. Stigen förenar sig åter med den kortare stigen i närheten av bergets krön. Leden är tämligen krävande beroende på de stora höjdskillnaderna. Det finns inga tillgängliga tjänster längs leden. Leden är markerad med blå färg.
    • Service: Skärmskydd och eldplats vid Jauholampis strand.
    • Sevärt: Planterade trädbestånd, utsiktsplattform och krigstida skyttegravar.

Snöskoterrutter

  • Den snöskoterrutt (till Kuhmo 30 km, till Sotkamo 69 km) som går mellan Kuhmo och Sotkamo går i närheten skärmskyddet på Jauholampis strand, och snöskoterförare kan använda stället som rastplats. Det går inte andra snöskoterrutter på Jauhovaaraområdet.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jauhovaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.