Leder i Meiko

Ledernas startpunkter och parkering 

Från Meiko parkeringsplats startar områdets tre rundslingor: Kotokierros, Kuikankierros och Meikonkierros.

På en trästolpe finns träkvadrater i olika färger, bredvid finns en friluftsväg. Meikos ledmarkeringar.

Parkeringsplatsen är tillgänglig även på vintern. 
På parkeringsområdet finns en informationstavla som upprätthålls av Forststyrelsen samt annan information. 
Parkeringsplatsens adress: Korsolampivägen 44, Kyrkslätt.

Kotokierros, rundslinga 4,4 km 

Vid bar mark tar det ungefär 2 timmar att gå leden, inget vinterunderhåll. 
Relativt lättframkomlig. 

Spångar och ledmärken vid kanten av en liten myr.

Startpunkt 
Meiko parkeringsplats, Korsolampivägen 44
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08.943',  
lon: 24° 22.403' ETRS-TM35FIN N: 6670911 E: 354177 

Friluftskonstruktioner
På Meiko parkeringsplats finns en informationstavla. I Korsolampi finns två eldplatser, ett lider, en torrtoalett och en bordsbänk. På de fuktiga ställena längs leden finns spångar. Vid ett brant ställe i terrängen finns trappor. Avståndsskyltar finns på många ställen. 

En vandrare går upp för branta trappor.

Vandrare på matpaus i ett snöigt landskap.

Sevärt  
Kotokierros går intill olika skogar och fem mindre tjärnar eller sjöar. Från strandklippan vid Mustjärvi har man kanske den vackraste utsikten.

En liten sjö skymtar bakom träden en sommarmorgon.  

 Ledbeskrivning
Från parkeringsplatsen går en cirka 600 meter lång bred grusväg, som är framkomlig med barnvagn och rullstol, till Korsolampi rastplats. Strax före rastplatsen finns det en brant backe längs leden, så avsnittet i fråga lämpar sig för färd tillsammans med en assistent.
Efter Korsolampi rastplats övergår leden i en skogsstig och ställvis spångar. Kotokierros är markerad med grön färg i terrängen.
Leden är i huvudsak lättframkomlig, men på grund av höjdskillnaderna i terrängen krävs det en viss kondition för att ta sig runt leden.

Kuikankierros, rundslinga 3,2 km

Vid bar mark tar det cirka 1,5 timme att gå leden, inget vinterunderhåll. 
Relativt lättframkomlig. 

Leden går genom en stenig tallskog nära sjöstranden.

Startpunkt
Meiko parkeringsplats, Korsolampivägen 44
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08.943',  
lon: 24° 22.403' ETRS-TM35FIN N: 6670911 E: 354177 

Friluftskonstruktioner
På Meiko parkeringsplats finns en informationstavla. Vid stranden av Meikosjön längs Kuikankierros finns en eldplats och ett vedlider och i närheten av dem finns en torrtoalett. Den andra torrtoaletten ligger på andra sidan udden nära korsningen till Meikonkierros. Avståndsskyltar finns på många ställen. 

Sevärt  
Kuikankierros går längs Näseuddens stränder. Utsikten över Meikosjön är på många ställen fantastisk. 

Utsikt från strandklippan. I förgrunden finns träd, i mitten ser man sjön med en liten ö och i bakgrunden skog.

Ledbeskrivning 
Leden som startar från parkeringsområdet är till en början en relativt bred friluftsväg, som vid Näseudden övergår i en skogsstig och ställvis spångar. Leden är markerad med röd färg i terrängen.
Leden är till största delen lättframkomlig, men på vissa ställen är den mycket stenig och täckt av trädrötter.  

Meikonkierros,  rundslinga 7,5–8,5 km

Vid bar mark tar det 3–4 timmar att gå leden, inget vinterunderhåll. 
Relativt lättframkomlig.

En stig i granskogen. 

Startpunkt
Meiko parkeringsplats, Korsolampivägen 44
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08.943',  
lon: 24° 22.403' ETRS-TM35FIN N: 6670911 E: 354177 

Friluftskonstruktioner
På Meiko parkeringsplats finns en informationstavla. Vid stranden av Meikosjön finns en eldplats, ett lider, en torrtoalett och en bordsbänk. Den andra torrtoaletten ligger nära korsningen till Kuikankierros-leden.
På de fuktiga ställena längs leden finns spångar. Avståndsskyltar finns på många ställen. 

Spångar i strandskogen på hösten.

Sevärt  
Som namnet säger går Meikonkierros runt den fina Meikosjön. Längs leden finns många sjölandskap, varierande skog i olika åldrar och klippor. Längs Meikonkierros finns också krigstida bunkrar och konstruktioner. 

. Utsikt från en hög klippa ut över sjön. Det finns snö på marken och sjön är frusen. I förgrunden finns träd och i bakgrunden skog. Meikosjön längs Meikonkierros-leden.

Ledbeskrivning 
Leden som startar från parkeringsområdet är till en början en relativt bred friluftsväg, som i närheten av Meikosjön övergår i en skogsstig och ställvis spångar. Leden är markerad med gul färg i terrängen.
Beroende på hur man går leden nordost om sjön är Meikonkierros som kortast cirka 7,5 km, varvid Näseuddens tvärslinga lämnas bort, och som längst cirka 8,5 km, varvid man går en liten del av leden två gånger.
Leden är i huvudsak lättframkomlig, men på grund av höjdskillnaderna i terrängen krävs det en viss kondition för att ta sig runt leden.