Kurjenrahka nationalpark finns väster om vägen mellan Åbo och Yläne (landsväg nr 204), 35 km norr om Åbo. Vaskijärvi naturreservat är beläget 10 km nordväst om Kurjenrahka nationalpark, norr om vägen mellan Yläne och Mynämäki (nr 2020). Det är 65 km från Åbo till Vaskijärvi.

Till vandringslederna

Man startar till vandringslederna från Kurjenpesä naturstuga, Pukkipalo, Rantapiha, Vajosuo och Töykkälä parkeringsplatser. Till leden i Vaskijärvi naturreservat startar man från Elijärvenkulma parkeringsplats. Startpunkter för vandringslederna.

Med tåg till Åbo

Med tåg (vr.fi) kommer du närmast Kurjenrahka nationalpark till Åbo. Från Åbo järnvägsstation är det 41 kilometer till Kurjenrahka nationalpark. Från järnvägsstationen kan du ta dig till Kurjenrahka med Åbo regiontrafiks Fölis buss (på finska, foli.fi). Bussen trafikerar lördagar, söndagar och helgdagar 25.4–30.10. Under sommaren 6.6–7.8 trafikerar bussen även på vardagar.

Med buss till Kurjenrahka

Från Åbo och Säkylä finns bussförbindelse (matkahuolto.fi) till Kurjenrahka. Snabbturshållplatsen "Kuhankuono" ligger längs vägen Åbo-Säkylä (nr 204) cirka 500 meter från Kurjenpesä naturstuga.

Lokaltrafikens bussar (foli.fi) nro 21 och 23, som avgår från Trätorget i Åbo, kör till hållplatsen i Kuhankuono från våren till hösten. Från hållplatsen är det cirka 200 meter till närmaste vandringsled och cirka 1 kilometer till Kuhankuonos gränssten. Alla turer kör inte ända till Kuhankuono utan stannar vid Tortinmäki ändhållplats, varifrån det är cirka 6 km till Kuhankuono och Vajosuo.

Bussen har stannat på hållplatsen i Kurjenportti och en person stiger just ombord.

Med bil till Kurjenrahka

Kurjenpesä naturstugas parkeringsplats, Kuhankuonontie 67, Pöytis. Vinterunderhåll.

Pukkipalo parkeringsplats, Paltantie, Nousis. Vinterunderhåll.

Rantapiha parkeringsplats, Savojärventie, Nousis. Vinterunderhåll.

Töykkälä parkeringsplats, Vällintie, Rusko. Vinterunderhåll.

Vajosuo parkeringsplats, Vajosuontie, Rusko. Vinterunderhåll.

Elijärvenkulma parkeringsplats, Honkilahdentie, Pöytis. Vinterunderhåll. Vaskijärvi naturparks enda parkeringsplats.

Observera att vintertid kan det förekomma fördröjningar i plogningen av parkeringsplatserna.