Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Vaskijärvi naturreservat. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturreservat.