Västra Finland, Egentliga Finland
Pöytyä
Areal 15 km², inrättat 1956
Området förvaltas av Forststyrelsen.

 

Vaskijärvi naturreservat med omnejd är ett av de största områdena i Egentliga Finland som bevarats i vildmarksliknande tillstånd. I naturreservatet råder vanligen en nästan ostörd ro och man kan endast höra tranornas rop och trollsländornas surr. 

Myrlandskap sträcker ut sig från en skog, i bakgrunden ligger en sjö.

Leder

Genom att vandra längs de två lederna som går genom området och som hör till Kuhankuono friluftsled kan man kan bekanta sig med naturreservatet. Den tredje delen som går genom området hör till S:t Henriksleden. Det är förbjudet att avvika från de markerade lederna.

Vaskijärvi rundslinga (19 km)

Vaskijärvi rundslinga är rätt mål för de som vill uppleva hela den brokiga sydfinska naturen under en och samma dag. Eftersom rundslingan är så lång lönar det sig, speciellt för en ovan vandrare, att starta genast på morgon så att man hinner tillbaka innan mörkret faller. Man bör beräkna ca sju timmar för turen. Naturligaste startpunkten för Vaskijärvi rundslingan är parkeringsområdet i Elijärvenkulma.

Leden går genom Vaskijärvi naturreservat vid två platser: i områdets norra del på en sträcka av ca 3 km och i den södra delen ca 2,3 km. De våtaste platserna har spångar att vandra på, men då det råder högvatten lönar det sig att har vattenbeständiga skoplagg. Det är förbjudet att avvika från lederna i Vaskijärvi naturreservat. Läs mera om instruktioner och regler i Vaskijärvi.

Utanför reservatet går leden på stigar och skogsvägar. Det finns två rastställen längs leden, vid Valastenmaa och Vesiraumanmäki. Kuhankuonon retkeilyreittiyhdistys ansvarar för underhållet utanför reservatet.

Vaskijärvi korta rundslinga (3,2 km)

I Vaskijärvi naturreservats södra del är det möjligt att vandra en kortare rundslinga, ca 3,2 km. Den startar utanför reservatet vid Vesirauma och går invid stranden av Kajavajärvi och tillbaka till Vesirauma. 

S:t Henriksleden  (2 km)

Vid Munkkionsuo går den medeltida S:t Henrikleden knappt 2 km genom naturreservatet (syns inte ännu på kartorna ). Det är helt förbjudet att gå längs denna del av leden mellan den 1 februari och den 31 maj. Pilgrimsleden sträcker sig från Åbo till Kumo och upprätthålls av Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusyhdistys Ry (www.henrikinvaellus.fi, på finska). 

 Naturen i Vaskijärvi

Vaskijärvi naturreservat är beläget i Södra Finlands jämna vattendelartrakt. På området finns det någon enstaka sjö där stränderna utgörs av tallmyrar, men största delen av reservatets yta består ändå av myrmarker. Vaskijärvi naturreservat är det mest betydande området för skydd av högmossar i sydvästra Finland. Förutom högmossarna kan man i områdets myrnatur också förnimma nordliga drag, såsom aapamyrar. I mitten och längs kanterna av myrarna finns det vissa skogsholmar där det aldrig utförts avverkningar . På holmarna växer det förutom barrträd och björk även lind och asp.

Fåglar som trivs på området är bl.a. trana, fiskgjuse samt orre och dalripa. Däggdjur som lever på Vaskijärviområdet omfattar såväl utter som flygekorre. Dessutom är bl.a. älgstammen kraftig. Insektfaunan är riklig på området tack vare de gamla skogarna.