Broschyr över Kurjenrahka


Pdf-fil 8,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kurjenrahkas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Tykö Kurjenrahka vattentålig utflyktskarta, 1:20 000, Karttakeskus 2022. Kartan omfattar även Vaskijärvi naturreservat.
  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Terrängkarta L342, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Kurjenrahka: Terrängkartblad nummer 1044 09 och 12, 1:20 000 samt 1044, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Vaskijärvi: Terrängkartblad nummer 1133 07 - 08 och 11, 1:20 000, samt 1133, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Kuhankuonos friluftskarta, 1:55 000, Kuhankuono rekreationsförening och vandringsleder r.f. 2015.