Instruktioner och regler för Miekojärvi

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Miekojärvi strandskyddsområde och vandringslederna

På området är det

tillåtet

 • att röra sig och slå läger med stöd av allemansrätten, men vi rekommenderar att man slår läger i närheten av skärmskydden.
 • att plocka bär och svamp

begränsat

 • Forststyrelsen rekommenderar att du gör upp eld endast på det för ändamålet anvisade eldplatserna.
 • att fiska, som är tillåtet bara om man har de tillbörliga tillstånden. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.
 • att jaga
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kaminen i Salmilompolon raststuga eller Orhinselänniemi, Vietonen, Sompasenvaara och Jaipaljukka naturstig kåtor.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Miekojärvi område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

 

Säkerhet

 • På de vidsträckta vattenområdena lönar det sig att vara beredd på att vädret kan förändras snabbt. Speciellt vid nordlig eller sydlig vind kan vågorna bli höga på Miekojärvis fjärdar. Det är också svårare att hitta rätt vid dimma. Man bör också se upp för grund. På vintern bör man vara försiktig på isen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Utrustning

 • Det blåser ofta hårt på sjön, så det lönar sig att ha vindtäta plagg på sig. Båtkartan över området lönar det sig också att skaffa samt att ta med en kompass.
 • Läs mer om friluftsutrustning.

Högsäsong

 • Den populäraste tiden för utflykter på området är under semestertider på sommaren.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer