Orhinselänniemi

Vid Miekojärvi finns det tiotals fina naturliga sandstränder. Orhinselänniemi är den bäst kända av dem och ligger vid Raakonvaara i sjöns mittparti. Den består av en sandås, som sträcker sig ut i sjön. Man kan besöka inte bara de fantastiska sandstränderna på området utan också en gammal tjärdal. Orhinselänniemi, som ingår i strandskyddsprogrammet, är det populäraste utflyktsmålet på området och man kommer dit landvägen längs en stig och eller sjövägen (brygga).

Vid sjöns sandstrand ligger två tallar med stora rötter som slingrar sig i sanden.

Pieskänjupukka utsiktsstig

De finaste utsikterna finns längs den utsiktsstig som för upp till Pieskänjupukka väster om Miekojärvi. Från bergets topp kan man vid klart väder se Miekojärvi i sin helhet.

En landskapsbild fotograferad från toppen av Pieskänjupukka. Solig utsikt över sjön.

Kaaraneskoskiområdet

Sjön Vietonen rinner via den dammförsedda forsen Kaaraneskoski ut i Miekojärvi. Nära dammen finns lämningarna av en gammal masugn, som i tiden användes för järnframställning. På Kaaraneskoskiområdet på Vietonens sida finns också gamla fångstgropar för vildren och man har också gjort fynd av stenföremål på området.

Vaarasaari

Vaarasaari är den största ön i Miekojärvi och på den finns flera skärmskydd. Man kan bekanta sig med öns natur längs en markerad, spångad led. På sommaren betar får på ön.

Vandraren står mellan två stora aspar.
Jaipaljukka

På den skogklädda höjden Jaipaljukka finns spår från istiden och de skeden som följde på den. Skogsnaturen i området är varierande och frodig. Längs med Jaipaljukka naturstig kan man se skog av olika ålder, jätteaspar i en lund, skoganvändningens historia och en provyta med främmande träslag.