Friluftsleder och stigar

Det finns en träfotbro som går längs en sjöstrand, i bakgrunden finns också en brygga.

Ledernas startpunkter

 • Man kommer till Pieskänjupukka utsiktsstig från den skogsbilväg som går på västra sidan av Miekojärvi. Man når leden också från Miekojärvis strand, där man kan förtöja båten.
 • Med skogsbilvägen söder om Vietonen kommer man till leden Sompasen riistapolku och ända fram till Raakonvaara.
 • Eeron polku-naturstigens startpunkt ligger vid Pello - Rovaniemivägen (nr 83), norr om Sirkkakoski.
 • Från östra sidan av sjön Miekojärvi når du Miekojärvi - Vietonen vandringsled, som du kan följa till Raakonvaara och Orhinselänniemi eller i riktning mot Sompanen. Informationsskyltar för vandringsleden är i dåligt skick. Leden utgår från Kaaranneskoskentie. Det finns lite plats för bilar, och det finns ingen riktig parkeringsplats i området. 
 • Man kan ta sig runt Vaarasaari vandringsled genom att ta i land i Mustalahti eller Hietalahti.
 • Startpunkten för Jaipaljukka naturstig ligger vid vägen som leder till Salmilompolo. Salmilompolo-vägen svänger söderut från Pello-Rovaniemi-vägen (nr 83) cirka 9 km från Pello i riktning mot Rovaniemi.

Naturstigar

 • Eeron polku -leden, 1,6 km, startar vid Pello - Rovaniemivägen och gör en runda i terrängen på Pallistajavaara. Stigen är tillägnad Eero Mäntyranta, den framgångsrike skidlöparen från Pello. I utsiktstornet vid stigen presenteras också de områden som en fransk gradmätningsexpedition besökte åren 1736 - 37. Stigen är markerad med pilar.
  • Service: Skärmskydd, eldplats, utsiktstorn och torrtoalett.
 • Naturstigen Sompanen, 5 km, presenterar kalottberget Sompanens natur, geologi och historia. Leden startar från södra sidan av Vietonens skogsbilväg. Naturstigen gör en rundslinga via den ståtliga, gamla granskogen på berget Sompasenvaara. Längs leden kan man bekanta sig med olika jaktmetoder, till exempel björnfällan. Stigen är markerad i terrängen med orangea färgsymboler. På grund av höjdskillnaderna och den steniga terrängen är leden relativt krävande. Ledens informationstavlor är på finska och engelska. Från Sompanens kåta på naturstigen går en led till vandringsleden Miekojärvi - Vietonen.
  • Service: kåta, eldplats, torrtoalett, vid kåtan finns en källa
 • Jaipaljukka naturstig, 4 km, är en rundslinga med variationsrik skogsnatur. Leden startar från parkeringsplatsen vid Salmilompolo-vägen. Längs leden får man bl.a. ta sig en titt på en frodig lund, Jaipaljukkas torra moskogar och en provyta med främmande träslag. Såväl istiden, skogsbränder som yxan har satt sina spår i landskapet. Längs leden ser man tidens gång, tusentals år gamla spår efter istiden, hundraåriga gammelfuror samt nyare spår av skoganvändning och provplanteringar med nya träslag. Leden är av normal svårighetsgrad och spångad på de fuktigaste ställena. Den är lätt att följa tack vare markeringar. Det lönar sig att ta med vatten eftersom det inte finns något vattenställe vid kåtan. Stigens skyltar är på finska. Från naturstigen kan man vika av och beundra Jaipaljukkas forntida steniga forsställen som har formats av smältvattnet från istiden. Från naturstigen går en led (0,6 km) till det steniga forsstället. Fortsätter man att följa den kommer man ända till landsväg nr 83. 
  • Service: kåta, torrtoalett

Naturstigarna på området lämpar sig bra även för mindre erfarna vandrare.

Rundslingor

 • Pieskänjupukka utsiktsstig, 1,6 km, är inte lång men kräver god kondition, för man ska vandra upp för en brant sluttning till Pieksänjupukkas krön. Men det är mödan värt, för uppe på bergstoppen har man en fantastisk utsikt över Miekojärvi. Man kan komma till stigen både från vägen väster om Miekojärvi och genom att ta i land vid Miekojärvis strand, där stigen startar. Stigen är markerad med orange målarfärg.

En sommar sjöutsikt öppnar sig från toppen av fjäll. I förgrunden finns stora tallar.

 • Vaarasaari vandringsled, ca 6 km. På Vaarasaari går en ca 6 km lång rundslinga, längs vilken man kan bekanta sig med öns natur. Stigen är markerad med orange målarfärg. Man kan starta vandringen genom att ta i land i Mustalahti eller Hietalahti, där det även finns skärmskydd. Vaarasaaris natur består av såväl skogar som myrar. Vid stigen ligger en liten tjärn, Vaaralampi. De blötare partierna av stigen är spångade. På sommaren betar får på ön.
  • Service: I Hietalahti och Mustalahti finns skärmskydd, eldplats, torrtoaletter och brygga. Nära båda skärmskydden finns en sandstrand där man kan bada.
  • Förbindelser: Till rundslingan förenar sig en 1,3 km lång stig från Kirkonveräjä hyresstuga.

Övriga leder

 • Miekojärvi - Vietonen vandringsled, ca 23 km. Mellan Miekojärvi och Vietonen går en led som är markerad med träpålar med vit målarfärg. Man kan komma till leden från stigarna på Sompanen och Orhinselänniemi vid Miekojärvi samt från Mäntylaki parkeringsplats. Vandringsleden går bland skogsklädda höjder och för bl.a. upp till Raakonvaaras och Lehtilakis krön. Vandringseden är sammalagt 23 km lång, men man kan också vandra kortare sträckor av den (titta på karta).
  • Sevärt: Orhinselänniemi, Raakonvaara
  • Service: Kåta, skärmskydd och eldplatser i Orhinselänniemi, skärmskydd och eldplats i Raakonlahti, kåta och eldplats på Sompasenvaara. 

Det finns en ås vid sjöstranden med en stig som leder nedåt mot en udde med ett matlagningsområde. Leden är markerad på tallstammar med vita färgpunkter.

Vatten- och kanotleder

 • Miekojärvi lämpar sig bra för båtliv och paddling. Det lönar sig för båtfolket att skaffa båtkartan över Miekojärvi. Båtledernas största rekommenderade djup är 1,5 m. Miekojärvi passar också för kanotturer och man kan paddla från sjön ända till Torne älv längs den sista delen av Yöttömän yön melontareitti (aavasaksa.fi, på finska).
  • Sevärt: De viktigaste sevärdheterna når man vattenvägen.
  • Service: På Miekojärvis stränder och öar finns flera landstigningsställen försedda antingen med en kåta eller ett med skärmskydd. På ön Vaarasaari finns Kirkonveräjä hyresstuga.

Fyra personer paddlar kajaker vid en sjö. Molnen hänger lågt över skogsbacken i bakgrunden.

Cykelleder

 • Den riksomfattande cykelleden nr 83 följer den väg som går väster om Miekojärvi och är utprickad på cykelkartan Pyöräily GT6 Lappi. Leden är markerad i terrängen med skyltar med en vit cykel på brun botten.
  • Sevärt: Pieskänjupukka utsiktsstig ligger intill cykelleden.
  • Service: Vid leden finns det logi- och måltidstjänster i Sirkkakoski. I Karhumaa finns det en båthamn med skärmskydd som kommunen ansvarar för.
 • Öster om Miekojärvi och söder om Sompasenvaara går en lokal cykelled. Naturstigen Sompanen ligger invid denna led.
  • Service: Vid leden finns det logi- och måltidstjänster i Pessalompolo och södra ändan av sjön Iso-Vietonen.
 • På östra sidan av Miekojärvi finns dessutom en i terrängen markerad cykelled, fast denna led inte är utprickad på cykelkartan Pyöräily GT6 Lappi.

Snöskoterleder och -rutter

 • Snöskoterrutter och -leder mellan Rovaniemi, Pello och Ylitornio går via Miekojärvi. En snöskoterled går från Sirkkakoski söderut till Mäntylaki, den går i närheten av vägen öster om Miekojärvi. I Mäntylaki förgrenar sig leden; den ena grenen för till Rovaniemi och den andra fortsätter söderut över Miekojärvi mellan öarna Vaarasaari och Palkimensaari tills den i Aaposlahti svänger mot väst till Ylitornio.
 • På Pello kommuns område är leden en officiell snöskoterled och man behöver inget tillstånd till att åka på den. Leden fortsätter på Övertorneå kommuns område från Mäntylaki söderut, men där behöver man tillstånd för att få åka. Tillståndet är gratis för kommunmedlemmarna, för övriga avgiftsbelagt. Man kan skaffa tillstånd bl.a. från Pilke kundtjänst och Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska).
 • Mer information om snöskoterlederna och -rutterna finns bl.a. på Forststyrelsens sidor (metsa.fi) samt kartan över snöskotertjänster i området, dvs. Pello - Övertorneå, moottorikelkkailupalvelut.