Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstig

 • Paimenpolku, cirka 2 km, är en rundslinga som börjar från Paimensaari utfärdshamn och går via Paimensaari gårdstun och gårdens tidigare åkrar. Denna lättframkomliga stig följer huvudsakligen gamla stigar på ön. Naturstigen lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. Ledmarkeringen består av vita trianglar.
 • Service: I Paimensaari utfärdshamn finns det en eldplats och en torrtoalett.
 • Sevärdheter: Paimensaari gårdstun med byggnader och finurliga uppfinningar, vackert uppförda stengärdsgårdar och stenhögar.
 • Från utfärdshamnen är det ca 300 m till en stigkorsning, där man kan välja åt vilketdera hållet man vandrar rundslingan. När man går motsols alternerar gamla åkrar med orörda skogar. Man ser gårdens byggnader då man kommer ut från skogen och över en åker intill gården. Den första byggnaden vid stigen är en smedja. På gårdstunet finns förutom huvudbyggnaden en bod, en källare, två brunnar, ett stall och en ladugård. Stigen Paimenpolku går sedan mellan ett hönshus och en rökbastu till en skogsdunge. Man kan göra en avstickare från stigen till gårdens gamla båtvik, där det finns en tvättstuga. Paimenpolku går slutligen förbi en lada, en ria och ett torkhus och över en gammal åker tillbaka till den led som går till utfärdshamnen. Det tar ca en timme att vandra rundslingan. Leden sköts av Tuusniemi kommun.
   

Vatten- och kanotleder

 • Genom Suvasvesi går den regelbundet trafikerade Heinävesileden.
  • Farledsdjupet är 1,8 m.
 • Genom Suvasvesi norra del går Riistavesileden (riistavesi.fi, på finska). Denna kanot- och småbåtsled bildar en rundslinga: Kuopio - Juurusvesi - Melavesi - Suvasvesi - Vehmersalmi - Kuopio. Den sammanlagda längden på hela leden är ca 110 km, varav kanotleden utgör 51 km.
  • Farledsdjupet är 1,2 m.