Kundtjänst och vägledning

 • Det finns finskspråkiga informationstavlor på Paimensaari.
 • Mer information om utflyktsmålet fås från Kolis naturum Ukko.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Vandrare sitter vid eldplatsen en sommardag.

Eldplats

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I Paimensaari utfärdshamn finns det en torrtoalett.

Övernattning

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

En motorbåt i stranden och en person står på strandklippan.

Service för båtfolk

 • Genom Suvasvesi går den regelbundet trafikerade Heinävesi farleden, med farledsdjupet 1,8 m. Via sjöns norra del går Riistavesileden, med ett djup på 1,2 m.
 • Utfärdshamnarna lämpar sig främst för småbåtar.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste butiken till skyddsområdet söderut ligger i Kosula, dit det är ca 9 km landvägen från Levälahti. Kosula ligger vid väg nr 542. Den närmaste butiken i norr ligger nära Vehmersalmi hamn. I Vehmersalmi finns även de närmaste bankerna och bensinstationerna samt övriga tjänster.
 • Försäljning av fisketillstånd

Tvättningsmöjligheter

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.