Friluftsleder och stigar

Bana på en sluttning i skogen.

Uuro-leden (5 km) är det lilla naturskyddsområdets enda markerade led, men från området finns det förbindelser till längre vandringsled - Kolinpolku-leden.

Terrängen i Kolvananuuro är svårframkomlig eftersom ravinens botten är stenig och höjdskillnaderna är stora. Stenfälten kan även vara mycket hala.

Lämplika startpunkter

  • Man kan börja vandringen på Uuro-leden antingen från den västra eller den östra parkeringsplatsen vilka är närmast Kontiolahti respektive Eno.

Naturstig

  • En vandrare tittar på vägvisare i skogen där vandringsleder korsar varandra.Uuro-leden, 5 km, är en rundslinga som på sina ställen går i mycket svårframkomlig terräng. Leden är markerad med en orangegul cirkel. Leden vandras medsols.
    Leden går ner i ravinen längs den gamla vägen. På bottnen av ravinen går leden via en myr till eldplatsen och fortsätter sedan över det svårframkomliga stenfältet i södra ändan av kanjonen. Från den västra parkeringsplatsen (Kontiolahti) är det cirka 2 km och från den östra parkeringsplatsen (Eno) är det cirka 1 km till områdets enda rastställe. I ändan av ravinen stiger leden brant uppåt till ravinens västra kant som leden sedan följer en bit. Man kan således beundra landskapen både på ravinens kant och från dess botten. Uppe på ravinens kant viker den gamla vägen av från stigen och leden fortsätter längs vägen tills man kommer tillbaka till leder som för till startpunkten. Rundan tar ungefär 3 timmar.

Övriga leder

  • Kolinpolku-leden (viakarelia.fi, på finska), 63 km, börjar i Uuro i Kontiolahti vid korsningen mellan riksväg 6 och stamväg 73 och slutar i Koli nationalpark. Kolinpolku-leden är en etapp av UKK-leden. Kontiolahti kommun underhåller den del av leden som är utanför naturskyddsområdet. I Kolvananuuro fortsätter Kolinpolku-leden i riktning mot Joensuu från Uuro-ledens sydspets samt i riktning mot Koli i korsningen av Uuro-leden och leden som kommer från den västra parkeringsplatsen (Kontiolahti).