Kundtjänst och vägledning

 • Det finns informationtavlor vid både den västra och östra parkeringsplatsen.
 • Mer information om Kolvananuuro-området kan man få från Kolis naturum Ukko.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats

Dricksvatten

 • Det finns ingen vattenpost på området.
 • Ytvatten, till exempel från sjöar, älvar och bäckar, bör kokas innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar mellan områdena.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, så var och en tar själv hand om avfallet. Detta innebär att alla vandrare tar ansvar för sitt eget avfall genom att själva föra bort och sortera det. I terrängen kan man i allmänhet kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pieni Koiralampi och på den västra parkeringsplatsen (Kontiolahti) finns det torrtoaletter.

Övernattning

 • Det är inte tillåtet att övernatta på naturskyddsområdet.

Övernattning i omnejden

Skärmskydd

Kontiolahti kommuns skärmskydd finns längs Kolinpolku-leden.

 • Urkkalampi skärmskydd finns öster om tjärnen Urkkalampi, cirka 2 km söder om naturskyddsområdet.
 • Hautajärvi skärmskydd finns norr om byn Hautajärvi, cirka 2 km norr om naturskyddsområdet.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.