Kartor över och kommunikationer i Kolvananuuro

Kolvananuuro naturskyddsområde ligger öster om riksväg 6, cirka 35 km norrut från Joensuu.

Kommunikationer

Med bil

 • Från Enohållet:
  • På Joensuu - Enovägen (nr 73) finns en skylt till Kolvananuuro cirka 4 km före Eno centrum i riktning mot Kuusijärvi. Kör cirka 7 km och sväng därefter till vänster. Från korsningen är det knappt 2 km till den östra parkeringsplatsen som är närmast Eno.
 • Från Kontiolahtihållet:
  • Kör cirka 3 km mot norr längs riksvägen (nr 6) från Kontiolahti och sväng därefter av till höger mot Heinävaara. Kör därefter cirka 5 km och sväng av till höger enligt skyltarna till Kolvananuuro. Kör sedan cirka 3,5 km och sväng därefter till vänster. Kör cirka 2 km och sväng åt höger. Från korsningen är det cirka 400 m till den västra parkeringsplatsen som är närmast Kontiolahti.
 • Vintertid kan man komma till området med bil endast från Kontiolahtihållet (Matovaara parkeringsplats). Det kan bli en fördröjning vid plöjning. Övriga parkeringsplatser har inte vinterunderhåll.
 • Körinstruktion till Kolis naturum Ukko.

Med allmänna kommunikationer

 • Det går inte att komma till området med allmänna kommunikationer. Som närmast kommer man med den dagliga reguljära bussen (matkahuolto.fi) längs rutten Joensuu - Eno eller Joensuu - Kontiolahti. Från Eno är det är 9 km till den östra och från Kontiolahti är det 13 km till den västra parkeringsplatsen.

Lämpliga startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta P533, 1:50 000. Kartorna kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Karjalan kierros turistkarta, Joensuu/1, 1:100 000. Kartorna kan köpas bland annat på Visit Karelia turistservice.
 • Grundkartblad nr 4224 12, 1:20 000. Kartorna kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kolvananuuros karta i Utflyktskarta.fi.