Kartor över och kommunikationer till Iso-Palonen - Maariansärkät

Kommunikationer

Iso-Palonen - Maariansärkät naturskyddsområde ligger i nordöstra delen av Kuhmo nära ryska gränsen

Med bil

 • Från Kuhmo centrum kör man 35 km längs Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912), varefter man tar av österut (åt höger) på en skogsbilväg som går till Iso-Palonen. Efter cirka 8 km finns skyltar till vandringsledernas parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är Matokangas parkeringsplats väster om Iso-Palonen samt Valkeiskangas parkeringsplats nordost om Iso-Palonen.
 • Skogsbilvägen som leder till Iso-Palonen plogas inte alltid om vintrarna.
 • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Det finns ingen kollektivtrafik till området.

Lämpliga startpunkter

 • Matokangas parkeringsplats väster om Iso-Palonen och Valkeiskangas parkeringsplats nordost om Iso-Palonen.
 • På parkeringsplatserna finns skyltar på finska, engelska och ryska.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Kuhmo Lentiira Jonkeri, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • GT friluftskarta Östra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2022.
 • Grundkartor över Kalliojoki kanotled nummer 4413 12, 4414 07, 4414 10, 4432 01, 4434 04, 1: 20 000. 
 • Terrängkarta 4432 Kalliojoki, 1:50 000. 
 • Terrängkarta Q544 Kauronkylä, 1:50 000. 
 • Grundkartor Q5441 Kalliojoki, Q5442 Korkana, 1:25 000. 
 • Karta över Forststyrelsens snöskoterrutter 1: 750 000, 1999.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1: 200 000. Karttakeskus 2006. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Iso-Palonen - Maariansärkäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.