Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i naturskyddsområdet

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i naturskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och kiosker

 • De närmaste butiksservice finns i Kuhmo centrum.

Skärmskydd och eldplatser

Två personer sitter vid ett bord framför ett skärmskydd en sommardag. En annan skriver. I bakgrunden ett skärmskydd och en eldplats.

I Iso-Palonen - Maariansärkät området finns tre skärmskydd med eldplatser

 • Tammenlammenpuro
 • Iso-Tahkonen
 • Saunaniemi
 • (Oikunniemi skärmskydd kommer att demonteras under de närmaste åren)

Två vandrare vid vindskyddet. Framför vindskyddet har tänts en eld. Bild: Eeva Pulkkinen.

Dessutom finns en eldplats i Papinsalmi vid Iso-Palonen.

(Eldplatser Nimetönlampi, Määtänniemi och Kuikkalahti kommer att demonteras under de närmaste åren.)

Två glada vandrare sitter på en bänk framför en baldakin. Runt tallskogen.

Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera hur man gör upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte undersökts. Användning sker på ditt eget ansvar.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det rekommenderas att du tar med dig ditt dricksvatten.
 • Läs om Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid Matokangas parkeringsplats finns sopstation där du kan sortera plast, metall, blandavfall och returglas.
 • Etikett i friluftslivet

Toaletter

I anknytning till varje eldplats och skärmskydd finns en torrtoalett.

En skylt i trä som läser toaletten. I bakgrunden skogen.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det är natt. Två vandrare sitter på ett skärmskydd i ljuset av en lägereld.

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskydd och eldplatser.

 • skärmskydd Tammalammenpuro på stranden av Iso-Palonen, Saunaniemi skärmskydd vid Veräinen och Tahkonen skärmskydd vid Iso-Tahkonen
 • Papinsalmi eldplats

Vindskyddet fotograferat från sidan. På väggen hänger en träskylt med texten: Tahkonens vindskydd. Framför vindskyddet har tänts en eld.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

I Iso-Palonen - Maariansärkät området finns det inga tillgängliga tjänster.

Service för båtfolk

I västra ändan av sjön Iso-Palonen finns en grusbelagd båtramp.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.