Friluftsleder och stigar

Det finns sammanlagt 30 km vandringsleder i Iso-Palonen - Maariansärkät naturskyddsområde. Lederna går i huvudsak över ljusa och lättframkomliga tallmoar. Längs lederna finns flera skärmskydd och eldplatser. Fuktiga partier av lederna är spångade.

Ledernas startpunkter

Startpunkter till lederna finns vid Matokangas parkeringsplats väster om Iso-Palonen och vid Valkeiskangas parkeringsplats nordost om Iso-Palonen. På båda parkeringsplatserna finns skyltar på finska, engelska och ryska.

Karta över Iso-Palonen - Maariansärkät (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Markerade leder

 • Iso-Palonen leden, cirka 13 km. Leden går från Valkeiskangas parkeringsplats runt sjön Iso-Palonen. Leden är markerad med blå färg.
  • Service: skärmskydd med eldplatser vid Tammalammenpuro vid Iso-Palonen och Saunaniemi vid Veräinen. Dessutom, de finns en eldplat vid Papinsalmi. , Kuikkalahti och Nimetönlampi.
  • (skärmskydd Oikunniemi samt eldplatser Kuikkalahti och Nimetönlampi kommer att demonteras under de närmaste åren)
  • Sevärdheter: Längs leden finns bl.a. fångstgropar, tjärdalar samt lämningar av löpgravar från de senaste krigen.

Träbro över ett dike. På vänster sida öppnar sig utsikt över sjön.

 • Pikku-Palonen leden, cirka 5 km. Rundslingan går från Valkeiskangas parkeringsplats runt sjön Pikku-Palonen. Leden är markerad med röd färg. Det finns en förbindelse med Iso-Palonenleden.
  • Service: Eldplatsen i Papinsalmi.  (Eldplatsen i Määtänniemi kommer att demonteras under de närmaste åren.)

I tallskogen en stig. På vänster sida bakom träden öppnar sig utsikt över sjön.

 • Jäkäläsärkkä leden, cirka 3,5 km. Rundslingan går på västra sidan om sjön Iso-Palonen. Lämpliga startpunkter finns vid Matokangas parkeringsplats eller vid Valkeisvaaravägen. Leden är markerad med röd färg.
  • Service: eldplats vid Oikunniemi (kommer att demonteras under de närmaste åren)
  • Sevärdheter: Längs leden finns bl.a. en tjärdal samt lämningar av en tjärbrännares stuga.

Två vandrare går upp för en backe i tallskog.

 • Kylmänsärkät leden, cirka 16 km. Leden går från Kylmänsärkät via Iso-Tahkonen till Ryti-Palonen. Från leden finns förbindelse bl.a. till Elimyssalo naturskyddsområde.
  • Service: Skärmskydd med eldplats vid Iso-Tahkonen samt service längs Iso-Palonenleden
  • Sevärdheter: Kylmänsärkät, längs Iso-Palonenleden finns bl.a. fångstgropar, tjärdalar samt lämningar av löpgravar från de senaste krigen.

Vatten- och kanotleder

 • Kalliojokileden, längd 40 km, är en kanotled i vildmarken som går längs älvar och sjöar. Leden innehåller en räcka av forsar. Kalliojokileden, som har anslutning till Iso-Palonens vandringsleder, börjar från sjön Iso-Palonen. Längs Kalliojokileden är älvetapperna mellan sjöetapperna korta och forsarna följer varandra i en kedja. Man ränner nedåt längs leden, nästan som att gå i trappor. Fallhöjden mellan sjöarna Iso-Palonen och Lentua är cirka 21 m. Ledens totala längd fram till Kuhmo centrum är cirka 60 km, varav den egentliga Kalliojokiledens etapp är 40 km.

De vattendrag som ingår i leden är Iso- och Pikku-Palonen, Veräinen, Alanne, Kaurojärvi, Juolunkajärvi, Kalliojärvi samt Lentua och Lammasjärvi med förbindelse till huvudleden.

Ledens älvetapper är Saavanjoki, Juolunkajoki och Kalliojoki. De mest betydande forsarna är Kalastonjoki, Lohikoski, Nurronkoski, Poronkoski, Törmäkoski, Pystykoski och Kattilakoski. Även Lentuaforsarna finns längs huvudleden.
Kalliojokileden går nästan hela sträckan genom obebodda trakter. Bosättning finns endast i den lilla byn Kauronkylä samt i trakten av Kattilakoski.

De rensade delarna av Kalliojokileden har under åren 1978-79 restaurerats genom att återställa stenar i forsarna. Man har dock lämnat en 2-3 meter bred ränna med tanke på båtlivet.

Kalliojokileden är bäst lämpad för kanotturer. I västra ändan av sjön Iso-Palonen finns en sjösättningsplats. Forsarnas svårighetsgrad (melontajasoutuliitto.fi, på finska) längs leden är klass I-III beroende på forsen (16 forsar före Lentua).

 • Viiksimojokileden. Man kan även starta kanotturen från sjön Viiksimojärvi och fortsätta längs älven Viiksimojoki vidare via Pieni-Tahkonen till Veräinen, varifrån man kan fortsätta längs Kalliojokileden. Längs leden finns några små forsar som man under lågvattentid måste passera till fots p.g.a. forsens stenighet.

Snöskoterrutter

Snöskoterrutten i de östra delarna av Kuhmo går genom Iso-Palonen - Maariansärkät -området. Rutten i nord-sydlig riktning följer den vandringsled som går genom den östra delen av området. Det är förbjudet att köra snöskoter på andra ställen i naturskyddsområdet.

Tilläggsuppgifter

Tillstånd att få köra längs snöskoterrutterna fås från Eräluvat.fi (eraluvat.fi)
och från Forststyrelsens ställen med kundtjänst.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Iso-Palonen - Maariansärkäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.