Instruktioner och regler för Repovesi

17.1.2024, uppdaterad 31.5.2024
Lapinsalmens bro i Repovesi nationalpark är tillfälligt stängd. Vandrarare ombeds att anlända till Repovesi nationalpark via parkeringsplatserna vid Tervajärvi och Saarijärvi. Från Lapinsalmi kan du nå lederna med linfärjan Ketunlossi och övergångsbåten, vars tidtabeller finns på vår webbplats under avsnittet 'aktuellt'.

Repovesi nationalpark är ett naturskyddsområde, som har inrättats för att skydda och vårda de exceptionellt representativa klippformationerna, insjö- och skogsnaturen samt arterna som förekommer där. Det är viktigt att du bekantar dig med parken på förhand och förbereder dig för utflykten genom att bekanta dig med parkens anvisningar och ordningsregler.  

Observera att nationalparkerna är naturskyddsområden, där allemansrätten nödvändigtvis inte gäller som sådan, utan kan begränsas.  

Respektera naturen
Röra sig i nationalparken 
Husdjur 
Cykla 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp och växter
Klattra
Flyga drönare 
Övriga regler 
Andra förbjudna aktiviteter 
Säkerhet
Utrustning och ruttplanering
Högsesoger

Respektera naturen

Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade

Dela inte innehåll på internet som bryter mot nationalparkens regler.

Respektera inte bara naturen utan även andra vandrare. Ge alla en chans att njuta av lugn och ro i naturen.

Röra sig i nationalparken 

Du kan röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för områdena med tillträdesförbud (= rörelseförbudsområden).

Det är förbjudet att röra sig på Pahkajärvi skytte- och övningsområde i den östra och nordöstra delen utan specialtillstånd. Oberättigad vistelse straffas och böter utfärdas alltid. Tillträdesförbundet har utfärdats helt på grund av säkerhetsriskerna i området, t.ex. odetonerad ammunition. Det farliga området är utmärkt i terrängen och på områdets karta (pdf 3,2 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Det är förbudet att färdas med båt och kanot på Olhavanlampi fram till midsommaren. Undantag gäller för klättrare, som kan använda båt vid foten av bergsväggen.

Det är tillåtet att cykla på områdets vägar samt på vissa hänvisade rutter, se karta (pdf 3,2 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Slå läger 

Att göra upp eld och slå läger är tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna. Det är tillåtet att kortvarigt slå läger med stöd av allemansrätten (miljo.fi) på områden, där det inte finns rörelsebegränsningar; man får dock inte göra upp öppen eld ens på dessa platser.

Alla Repovesis stugor, vindskydd och eldplatser finns på pdf-kartan (3,2 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska) och Retkikartta.fi.

En vandrare hugger ved på en kubbe. I bakgrunden syns skogen i höstskrud och ett vedskydd.

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)

Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Skräpfritt friluftsliv 

Det finns inga blandavfallskärl i Repovesi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du gå.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

I Repovesi finns kemiska toaletter. I dem får man inte lägga bioavfall. Avfallet kan täppa till sugbilens rör. Blandavfall bland slammet kan dessutom leda till att toalettavfallet inte duger för kompostering.  

Fiska 

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i det område där vistelseförbud gäller.
Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö förutom i det område där vistelseförbud gäller.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd.

Fisketillstånd för andra vattendrag än de som ägs av staten och UPM-Kymmene kan köpas av de lokala fiskelagen via Orilampi semestercenter.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Ovanpå mossa och lav en kåsa full av blåbär.

Plocka bär, svamp eller växter

Att plocka bär samt svamp som inte växer på träd är tillåtet om det inte finns rörelsebegränsningar som hindrar det.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem. 

Flyga drönare 

Det är tillåtet att flyga drönare där man rör sig, förutsatt att verksamheten inte stör andra människor eller vilda djur.

I skyddsområdena får man inte flyga drönare under fåglarnas häckningstid 1.4–31.7. Den östra delen av nationalparken hör till försvarsmaktens skjut- och övningsområde i Pahkajärvi, där det är förbjudet att flyga drönare.  

Klättra

Man kan att klättra på berg på Olhavanvuori. På områdets övriga berg är bergsklättring inte tillåtet, eftersom Repovesis bergsväxtlighet lätt skadas.

Klättring är också förbjudet med stöd av fornminneslagen i närheten av Olhavanvuoris hällmålning. Dessutom är det förbjudet att sätta fast nya hakar och borrhakar i berget.

Motortrafik

Det är förbjudet att köra med motordrivna fordon (bil, moped, motorcykel, snöskoter, terrängfyrhjuling och så vidare) på vägarna som är avspärrade med bommar samt utanför vägarna. Kuismantie är avspärrad med bom för allmän trafik efter Saarijärvi och Tervajärvi parkeringsplatser. Det är inte möjligt att köra genom området med motorfordon.

Undantag utgörs endast för nödvändig räddnings-, övervaknings- och servicetrafik samt för områdets invånare och stuginnehavare, som får använda vägarna för att komma till sina tomter. För övriga evenemang eller övrigt företagsbruk beviljas inte tillstånd.

Det är förbjudet att med snöskoter runda sund via terrängen (t.ex. Lapinsalmi, Ruskiansalmi) och att förflytta sig till sjöarnas is. Att köra i terrängen utan markägarens tillstånd är en straffbar gärning enligt terrängtrafiklagen.

Det är förbjudet att använda motordrivna vattenfordon på områdets övriga sjöar, som är i statens eller UPM-Kymmenes ägo med undantag för Repovesi, Kapiavesi och Tihvetjärvi. 

Trafik med motordrivna sjötrafikmedel är förbjuden även i Repovesi, Kapiavesi och Tihvetjärvi, om detta orsakar oskäligt buller eller annan olägenhet.

Att landa med luftskepp på statens eller UPM-Kymmenes vattenområden är förbjudet.

Övriga regler 

Forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Ytterligare information om obligatoriska tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt tillstånd och anmälningar gällande evenemang (metsa.fi).

Att använda Repovesi nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter 

  • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
  • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
  • att fånga eller samla ryggradslösa djur
  • att jaga och även att driva vilt
  • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen. Det är också lönt att ta reda på ifall det utfärdats varning för terrängbrand för området. 

Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. 

Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.

Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter och Miljötips.

Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande det finns områden med radioskugga på Repovesi nationalparkens område. Där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet.  

Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Besökare sitter på bryggan och doppar sina fötter i sjön.

Utrustning ock ruttplanering

För vandringar i Repovesi lönar det sig att utrusta sig med stadiga skor, eftersom det finns besvärande stenar och rötter på stigarna. Bergen, speciellt kantbergen, och rötterna kan vara hala. Även lösa stenar på stigen kan vara förrädiska.

Vandringshastigheten i den tämligen krävande terrängen är mindre än normalt.

Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper. En fick- eller pannlampa behövs på bergsstigarna då kvällen mörknar. 

På sommaren lönar det sig att ta med medel mot ormbett, eftersom även huggormarna trivs på de soliga sluttningarna.
Skydda dig mot myggornas och älgflugornas anfall. Myggorna uppenbarar sig ofta i mitten av juni och deras säsong sträcker sig till augusti. Älgflugorna uppenbarar sig i slutet av sommaren, runt augusti - september.

Om hösten växlar väderförhållandena snabbt även på korta utflykter, så det lönar sig att förbereda sig speciellt för vind och regn med lämplig utrustning.När dagarna blir kortare lönar det sig att beakta att nationalparken inte har några upplysta områden alls.  

Vintertid ska man undvika att röra sig på isen om det inte är fråga om en underhållen led, t.ex. ett spår. Strömmarna under isen förändras och gör isen svag. 

Rutterna i Repovesi underhålls inte vintertid, men de trampas upp under vintern. Kontrollera rutternas status på sidan Aktuellt.

Högsäsonger

Repovesi är ett mycket populärt rekreations- och friluftsområde. Största delen av vandrarna besöker Lapinsalmi. Särskilt i juli är det rusning i ingången via Lapinsalmi. De livligaste timmarna är kl. 10–14, då det till exempel kan bildas långa köer till Ketunlossi. En annan besökartopp infaller när höstfärgerna är som vackrast. Vid vackert väder är första veckoslutet i oktober årets livligaste dagar.  

Under den livligaste säsongen rekommenderar vi att du utnyttjar vardagarna samt morgon- och kvällstimmarna. Överväg också en utflykt till lederna som börjar vid ingången till Tervajärvi och Saarijärvi.  

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.