Service i Repovesi

17.1.2024, uppdaterad 31.5.2024
Lapinsalmens bro i Repovesi nationalpark är tillfälligt stängd. Vandrarare ombeds att anlända till Repovesi nationalpark via parkeringsplatserna vid Tervajärvi och Saarijärvi. Från Lapinsalmi kan du nå lederna med linfärjan Ketunlossi och övergångsbåten, vars tidtabeller finns på vår webbplats under avsnittet 'aktuellt'.

Eldplatser
Dricksvatten
Avfallshantering
Toaletter
Övernattning
Tillgångliga tjänster
Specialservice för kanotisker och båtfolk

Kundtjänst och vägledning

Kolis naturum Ukko, mångsidig friluftsrådgivning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning samt anskaffning av matsäck

Butiker

 • Närmaste butik ligger i Vuohijärvi (ca 12 km från Lapinsalmi).

Kåtor och eldplatser

En sotig kaffepanna vid lägerelden.

Eldplatser är försedda med en eldstad med stockring, vedbod (yxa) och torrtoalett (om inte annat nämns):

 • Lapinsalmi, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kapiavesi
 • Katajajärvi, på östra stranden 
 • Kuutinkanava, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kuutinkanava 2 (öst sidan) Ved för båda Kuutinkanava eldplatser finns i en vedbod mellan de två eldplatser.
 • Kuutti
 • Talas
 • Olhava, (skärmsydd, tidvis flitigt besökt)
 • Olhava (öst sidan)
 • Kirnukangas, nära Kirnuhuoko)
 • Sukeltajaniemi
 • Karhulahti
 • Lojukoski
 • Määkijä 

Häll inte släckvatten i eldstäderna – de kan ta skada!

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdatsKontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Dricksvatten

En vandrare pumpar vatten från brunnen i en kastrull från stormköket.

I Repovesi finns det 5 brunnar (Saarijärvi, Olhava, Kuutinkanava, Lojukoski och Määkijä). Brunnarna finns tillgängliga året runt.

Vattnet i brunnarna har testats under våren 2021 och vattnet är i princip drickbart utan att koka. Se den aktuella brunnsvattensituationen på nyhetssidan.

Avfallshantering

 • I Repovesiterrängen finns det inte avfallskärl, så avfallshanteringen är självständig. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen.
 • Avfall kan man inte läggas i kemiska toaletter! Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det är bäst att planera matsäcken så att det uppstår så litet avfall som möjligt under utflykten. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Alla toaletter är kemiska toaletter. Man får inte lägga matrester eller skräp i dom. 

Toaletterna ligger

 • På Lapinsalmi, Tervajärvi och Saarijärvi parkeringsplatser (även tillgänglig toaletter)
 • I Lapinsalmi, öster om bron
 • Vid Kuutinkanava (även tillgänglig toalett)
 • Kuutti
 • Vid Olhavanlampis södra ända
 • I Kirnukangas
 • I Karhulahti (även tillgänglig toalett)
 • I Lojukoski
 • Vid Kapiavesi
 • Vid Valkjärvi (även tillgänglig toalett)
 • Vid Katajajärvi
 • I Määkijä (även tillgänglig toalett)
 • På Talas eldplatser (tillgänglig toalett)
 • På Sukeltajaniemi eldplatser (tillgänglig toalett)

Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

Man får kortvarigt tälta i närheten av de tolv eldplatserna i Repovesi.

 • Karhulahti
 • Olhava (skärmskyd), en livlig plats
 • Olhava (öst sidan)
 • Sukeltajaniemi, begränsat utrymme, vacker plats 
 • Kirnukangas (skärmskyd)
 • Lojukoski
 • Kapiavesi, något smalt och livligt plats
 • Katajajärvi, ett begränsat antal tältplatser, vandrare längs huvudleden
 • Määkijä med goda simmöjligheter, men ingen officiell badplats
 • Lapinsalmi, på övre avsatsen öster om bron finns ett begränsat antal tältplatser, livlig plats
 • Talas, badplats
 • Kuutinkanava, rekommenderars inte att man tältar vid Kuutinlahti i Kuutinkanava, där är livligt och trängsel.

I eldplatsens utrustning ingår en stockring, ett vedskjul (yxa) samt en toalett.

Intill hyreskåtorna kan de som hyres en kåta också slå upp tält.

Det närmaste campingområdet (långvarig vistelse, husvagnar) finns i samband med Orilampi semesteranläggning.Besökare sätter upp sitt tält vid stranden av sjön.

Skärmskydd

På södra stranden av Olhavanlampi och vid Kirnukangas

Tolosen talo (Tolonen huset)

Det enda helt elektrifierad boende i nationaparken
Ligger nära Saarijärvi parkeringsplats
Reservering Tolosen talo.

Hyreskåtor

En uthyreskåta byggd av trä vid stranden av sjön.

Reserveringsområdet för grupper

Reserveringsområdet Valkjärvi, hyreskåtor, Tolosen talo (Tolonen huset) hyresstuga är avgiftsbelagda. Reserveringsområdena omfattar utöver en hyreskåta ett begränsat gårdsområde med en egen eldplats (eldstad, bordsbänkar, låst vedbod) och en toalett.

Hyresstugor

Övernattning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare, från Saimens naturum Riihisaari  Kouvolas webbsidor (visitkouvola.fi, på finska), på finska och på engelska, eller Mäntyharjus webbsidor (mantyharju.fi), på finska och engelska.

Uthyrning av utrustning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare som hyr utrustning får man från Saimens naturum Riihisaari eller Kouvolas webbsidor (kouvola.fi), på finska och på engelska.

 • Områdets turistföretagare hyr ut bl.a. småbåtar och kanoter samt kyrkbåtar.

Tillgängliga tjänster

Tillgängliga tjänster i Repovesi:

 • Tervajärvi parkeringsplats
  • Tillgänglig toalett.
 • Lapinsalmi parkeringsplats
  • Räddningsvägen till båtbryggan och leden från denna till dragflotten Ketunlossi passar för personer som rör sig med assistent.
  • Tillgänglig toalett.
 • Saarijärvi parkeringsplats
  • Tillgänglig toalett. 
 • Karhulahtiområdet
  • Passar för personer som rör sig med assistent.
  • Eldplats ach tillgänglig toalett. 
 • Kuutinkanava-området
  • Eldplatserna vid Kuutinkanava och leden mellan dem (200 m) passar för personer som rör sig med assistent.
  • Tillgänglig toalett.
 • Sukeltajaniemi eldplats
  • Tillgänglig toalett.
 • Talas eldplats
  • Tillgänglig toalett.
 • Valkjärvi lägerområde med bokning
  • Tillgänglig torrtoalett, löstagbar ramp över lägerstugans tröskeln.
  • Lämpar sig för personer som rör sig med assistent.

Du kan även fråga om service av lokala turistföretagare.

Specialservice för kanotister och båtfolk

Det finns båtbryggor vid Lapinsalmi, Kuutinkanava, Mustalamminvuori, Karhulahti och i Hillosensalmi vid Asemanranta.

Sjösättningsplats för roddbåtar finns i Hillosensalmi och Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser.

Lämpliga sjösättningsplatser för kanoter finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser samt utanför nationalparken på stranden vid Hillosensalmi.

Det finns kanotbryggor vid Lapinsalmi parkeringsplats, vid Mustavuori samt vid eldplatserna vid Lapinsalmi bro, vid Kapiavesi, Karhulahti, Lojukoski, Määkijä och Kuutinkanava.

Från Lapinsalmi parkeringsplats finns ett kanotlyft (ca 150 m) till den kanotbryggan (kanoten bärs eller transporteras med kanotvagn, vägbom).

Kanotlyft har underlättats över näsen mellan sjöarna (genom att bära eller genom att använda sin egen kanotvagn): Vid Kuutinkanava har i stället för den tidigare leden uppförts en rutt till Tervajärvi samt från Kuutinlahti via Mustalampi till Valkjärvi.

Kom dock ihåg att det är förbjudet att paddla eller ro på Olhavanlampi i början av sommaren fram till midsommaren. Undantag gäller dock för klättrare, som kan använda båt vid foten av klippväggen.

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen, som t.ex. bank och post, finns i Valkealas och Mäntyharjus centrum. Från Valkeala är det 30 km till Repovesi och från Mäntyharju är det ca 35 km.
 • Tilläggsinformation om övrig service får man från Valkeala kommuns samservicepunkt (05) 863 280, Kouvolas webbsidor (kouvola.fi), på finska och på engelska, Repovesi naturstuga och Mäntyharjus webbsidor (mantyharju.fi), på finska och på engelska.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Repovesis karta i Utflyktskarta.fi.