Broschyr över Kvarken

Karta över Kvarkens skärgård.
Pdf-fil 3,0 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Karta och tjänster av Björkö–Panike vandringsleder


Pdf 1,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)

 

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kvarkens skärgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Barnvänliga besöksmål för kultur- och naturturism i Österbotten


Kartbroschyr 3.8 MB, pdf (julkaisut.metsa.fi)

Tryckta kartor

  • Översiktskort 5 Bottenhavet, 1:350 000, Karttakeskus 2006.
  • Sjökortsserie F Kvarken, 1:50 000, Traficom 2008.
  • Kustkort nr 46, 47, 48, 49, 50, 1:50 000, Traficom 2004 - 2008.
  • Småbåtsfarleder -kartböcker, Replot-Björköby-Gerby, Petsmo-Maxmo-Oravais-Munsala, Sundom-Malax-Bergö och Petalax-Molpe-Korsnäs, 1:20 000, Sundoms båtklubb rf.
  • Terrängkartor P314 Bergö, P341 Vaasa, P342 Mikkelinsaaret, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor P3421 Björköby, P3422 Valsörarna, 1:25 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor 1331 01, 1331 06, 1332 05, 1332 07, 1334 02, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Utflyktskarta GT Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Vasa Replot Bergö, 1:60 000, Karttakeskus 2019.