Kundtjänst 

 • Kvarkens kundtjänst
  Tel: 050 346 6200
  E-post: info(at)kvarken.fi

 • Världsarvsporten  ger besökaren information om världsarvet Kvarkens skärgård. Vid kundtjänsten får du information om till exempel områdets sevärdheter, olika vandringsleder samt om kryssningar och utflykter som anordnas under sommaren. Du kommer också att får information om evenemang i Kvarken och i dess närmiljö.
  Adress: Världsarvsporten, Replotvägen 2, 65800 Replot (Korsholm)

Världsarvsporten karta

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Kvarken skärgård

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och restauranger

 • I kommuncentra som hör till Kvarkens skärgård finns det butik- och restaurangservice.
 • Även i Replot och Björköby samt i Maxmo och Bergö finns det butiker, sommarbutiker och restauranger.

Eldplatser, Forststyrelsen

På rastplatserna på de öar som förvaltas av Forststyrelsen finns det en eldplats och en torrtoalett. Rastplatserna ligger på följande ställen:

 • Med bil

  • vid utsiktstornet Saltkaret i Svedjehamn, Korsholm (63° 21.4752', 21° 17.4749')
  • Sommarö skärmskydd vid vaktstugan, Korsholm (63° 09.79'21° 18.26')
  • Sommarö skärmskydd vid stranden, Korsholm (63° 09.46', 21° 18.46')
  • Skärmskydd vid Vargis, Korsholm (63˚19,15` 21˚10,7`)
    
 • Med båt

  • Gåshällan, Närpes (62˚34,5` 21˚2,6`)
  • Kummelskär, Maxmo (skärmskydd) (63˚27,63` 21˚46,37`)
  • Molpehällorna, Korsnäs (62˚53,52` 21˚5,5`)
  • Mässkär, Jakobstad (63˚43,7` 22˚35,1`)
  • Rönnskär, Malax (63˚3,7` 20˚48,2`)
  • Valsörarna, Korsholm (63° 26.166', 21° 03.948'

Eldplatser, Håll skärgården ren rf

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.


Dricksvatten

 • Det finns vattenposter i gästhamnarna.
 • Till övriga ställen bör man vara beredd på att ta med sig dricksvatten.
   

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl inne på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem.Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. 
Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Håll skärgården ren rf (hallskargardenren.fi) har flera Roska-Roope sorteringspunkter på Kvarkens öar.

Toaletter

I samband med Roska-Roope sorteringspunkterna finns det också torrtoaletter, vars närmare lägen framgår på Håll skärgården ren rf:s webbsidor (hallskargardenren,fi)

Övernattning

Tältning

 • I Kvarkens skärgård är det tillåtet att tälta enligt allemansrätten. Det finns inga ställen som är speciellt anvisade för tältning. Uppgörning av öppen eld är dock tillåtet endast på de platser som anvisats för det.​

Hyresstugor

 • Med bil
  • Björkörens stuga i Panike i Korsholm. Utrymme för 6+2 personer, elektricitet, bastu.
  • Sommarös vaktstuga i Södra Vallgrund i Korsholm. Utrymme för 22 personer, vatten, elektricitet, wc, dusch. 
  • Inkvarteringsutrymmet i Vargis ödestuga i Panike i Korsholm. Övernattningsutrymme för 6-8 personer på lavar, kaminuppvärmning.
    
 • Med båt

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Tillgänglig Kvarkens skärgård.

Service för båtfolk

Utfärds- och servicehamnar

Kundservice

Kvarkens kundtjänst
Tel: 050 346 6200
E-post: info(at)kvarken.fi

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info@haltia.com

Broschyr över Kvarken

Karta över Kvarkens skärgård.
Pdf-fil 3,0 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Karta och tjänster av Björkö–Panike vandringsleder


Pdf 1,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn 
Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
Går att använda också på vintern 

Parkeringsplatsen före Sommarös vaktstuga 
Sommarövägen, 65930 Södra Vallgrund 
Ej exakt adress 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Skyttevägens parkeringsplats 
Skyttevägen 65100 Vasa 
Ej exakt adress 
Ej vinterunderhåll

Parkeringsplatsen vid Klobbskat fiskehamn 
Klobbskatsvägen 170, Söderudden 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Parkeringsplatsen vid vägen från Vasa till Sundom 
Myrgrundsvägen 160, 65410, Sundom 
Ej vinterunderhåll 

Parkeringsplatserna vid Söderskatavägen och Equityvägen i Västerö 
I ändan av Söderskatavägen, parkeringsplats, ej exakt adress, 6640 Maxmo
Ej vinterunderhåll 
Sanduddsvägen, ej exakt adress, 66640 Maxmo
Ej vinterunderhåll

Parkeringsplats vid Vargis
Vargisvägen, 65970 Söderudden
Ej exakt adress 
Ej vinterunderhåll

Gården vid Mickelsörarnas uthyrningsstuga
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är: 
Köklotvägen 1208, 65760 Iskmo 
Ej vinterunderhåll

Gården vid Molpehällornas station  
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är:
Hamnvägen, 66210 Molpe 
Ej vinterunderhåll

Valsörarna 
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är: 
Parkeringsplats vid Svedjehamns hamn: Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
Parkeringsplatsen vid Klobbskat fiskehamn 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern
Klobbskatsvägen 170, 65970 Söderudden 
Går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Parkeringsplats vid Svedjehamns hamn
Björkövägen 1008, 65870 Björköby
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern

Parkeringsplats vid Vargis
Vargisvägen, 65970 Söderudden
Ej exakt adress 
Ej vinterunderhåll

Meriopas.fi

Ett undervattensfotografi där man ser ålnate och blåmusslor.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll.