Mickelsörarna

Mickelsörarnas skärgård är vidsträckt och omfattar nästan 300 öar och skär. De största öarna heter Källskär och Villskär. Skärgården kännetecknas av steniga och djupa stränder. Fiskbeståndet och fågelbeståndet i flador och glosjöar är mångsidigt.  Det finns få orörda skogsområden men till följd av landhöjningen avslöjas hela tiden ny mark och på så sätt uppstår så småningom helt orörd skog.
Reserveringsstugan för Mickelsörarnas naturstation på ön Kummelskär är en före detta sjöbevakningsstation som numera betjänar besökare i världsarvsområdet i Kvarkens skärgård.  Solrutten (solrutten.fi) ansvarar för verksamheten vid Mickelsörarnas naturstation.  

Läge

Mickelsörarnas Naturstation, Kummelskär, Mickelsörarna, Vörå
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27.643' lon: 21° 46.347' ETRS-TM35FIN: N: 7047560 E: 239610

Kommunikationer och kartor

  • De närmaste hamnarna, dit man kommer med bil ligger i Köklot, 20 km från Mickelsörarna. I Köklots bägge hamnar, fiskehamnen och Norrskat hamn på norra spetsen, finns det båtramper. Från Vasa är det ca 30 km till Norrskat. 
  • Terrängkarta P432 Mikkelinsaaret 1:50000,
  • Sjökort 957 Merenkurkku 1:250 000
  • Utflyktskarta.fi

Med båt

Hamn

Bastu

Café

Naturstig

Övriga service

  • Eldplats
  • Torrtoalett
  • Infotavla
  • Bord och bänkar
  • Tältningsområde

Avfallshantering

Anmärkningar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer