Offentlig tillställning gällande inrättandet av Kvarkens naturskyddsområde 29.11.2022

(Uppdaterat 22.11.2022)
Kvarkens naturskyddsområde ska inrättas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby.

I juni ordnades diskussionsmöten i alla kommuner som berörs av det kommande naturskyddsområdet. Man diskuterade inrättandet av ett naturskyddsområde och samlade in viktig information om området direkt från lokalbefolkningen.

Under mötena samlade man också in skriftlig respons, som ska presenteras vid tillställningen den 29 november. Vid tillställningen kommer man att gå igenom aktuella frågor och tidschemat i anslutning till inrättandet av naturskyddsområdet.

Evenemanget ordnas i Wolff-auditoriet vid Vasa universitets huvudbyggnad Tervahovi, 29 november 2022 kl. 17.15-19.15.

Före mötet börjar serveras kaffe och bulla. Adress: Wolffskavägen 32, 65200 Vasa.

Strandområdet vid Risön iståndsätts genom slåtter av vass i Vasa

(Uppdaterat 20.10.2022)
Risös strandäng är ett betydande rastområde för fåglar under vår- och höstflytten. Den igenvuxna ängen iståndsätts genom samarbete mellan Helmi-livsmiljöprogrammet och projektet Kust-LIFE. Slåttern arrangeras av NTM-centralen i Södra Österbotten. Läs mera. 

Kvarkens Sjöodjur – ett rymningspel

(Uppdaterat 30.8.2022) 
Upplev världsarvet Kvarkens skärgård på ett nytt sätt och spela rymningsspelet på besökscentret Världsarvsporten vid Replotbron.

Det fjälliga sjöodjurets mun är öppen och hullingförsedda tänder är synliga. Långa tunna linor kommer ut ur näsborrarna.

Vårt rymningsspel kan spelas av vuxna och barn från 7 år och uppåt. Barn i skolåldern rekommenderas att spela tillsammans med en vuxen. Utställningsrummet är tillgängligt, så spelet passar även för personer med nedsatt rörlighet med en assistent.
Spelet kan spelas på svenska, finska eller engelska. 
Läs mera och boka ditt spel (kvarken.fi)

Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled

(Uppdaterat 6.9.2021)
Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.
Läs mera (www.metsa.fi)  

 

Nyheter från Kvarken

Familj vid lägerelden.

Evenemang

På webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi hittar du evenemang med naturen som tema både nära dig och fjärran.