En ny grill, en ny torrtoalett och en ny bordbänk vid Långgrunds rastplats

(Uppdaterad 14.3.2023) 
Långgrunds rastplats längs Björkö-Panike vandringsleden har nyligen renoverats och här finns en ny grill, en ny torrtoalett och en ny bordbänk.
Det är gott om besökare på Långgrund även vintertid och och stigen brukar vara mer eller mindre upptrampad. Med dagens snömängd är snöglidskor också ett bra alternativ.

I förgrunden finns en grill med grillkorvar. I bakgrunden ett soligt vinterskärgårdslandskap.
 

Besökarantalet har sjunkit i Kvarkens skärgård 2022 jämfört med koronaåren, men är högre än 2019

(Uppdaterad 25.1.2023)
Antalet besökare på de platser Forststyrelsen upprätthåller i Kvarkens skärgård var ca 86 000 ifjol. Den här siffran får man tack vare räknare utplacerade längs olika naturstigar. Det är mindre än under 2020 och 2021 då pandemin fick många att söka sig till naturen, men mer än 2019, innan pandemin började. 
Under 2023 kommer Forststyrelsen att förnya Björkö-Panike vandringsled på flera sätt, och troligen kommer det att bidra till att besöksmängden i Kvarkens skärgård stiger igen. 

Besökarantalet i Kvarkens skärgård
2019: 80516
2020: 95 000
2021: 121 714
2022: 85 815

En vinterbild av en stenig skärgård.
 

Av säkerhetsskäl är Kackurmossens fågeltorn i Petalax stängt tillsvidare

(Uppdaterad 12.1.2023)
Kackurmossens fågeltorn vid Norjärträsk är stängt tillsvidare av kundsäkerhetsskäl.
Tornet är i dåligt skick och orsakar betydande säkerhetsrisker för besökare.
Detta användningsförbud gäller tillsvidare. Användningsförbudet kan hävas om tornet kan renoveras för att göra det säkert.

Karta om Kackurmossens fågeltorn.
 

Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled

(Uppdaterat 15.3.2023)
Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.
Läs mera (www.metsa.fi)  

 

Nyheter från Kvarken

Familj vid lägerelden.

Evenemang

På webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi hittar du evenemang med naturen som tema både nära dig och fjärran.