Yttergrund

När Yttergrunds fyr blev färdig 1892 var den Finlands högsta fyr och samma år byggdes också bostadsbyggnader för fyrvaktare. I närheten av byggnaderna fanns också små djurstall samt odlingslotter och stengärdsgårdar som uppkommit vid röjningen av dem. 
Efter automatiseringen av fyren 1963 blev fyrvaktarnas bostäder tomma.  Yttergrunds fyr är nu Finlands tredje högsta fyr efter Bengtskärs fyr och Sveaborgs fyr. 
Forststyrelsen äger numera fyrvaktarnas byggnader och för skötseln av dem ansvarar Andelslaget Solrutten.

Läge

Yttergrund, Sideby, Kristinestad
Euref-Fin (~ WGS84) lat:  61°58.831 ' lon: 21° 17,676 ' ETRS-TM35FIN: N: 6885151 E: 201242

Kommunikationer och kartor

  • Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil, är Kilhamn, Kiili 62°02,3’ P, 21°18,7’
  • Terrängkartor (1:20 000) nrot 1241 03 ja 1241 02,
  • Sjökort F Kvarken, 1:50 000. 
  • Utflyktskarta.fi

Med båt

Service

Hamn

Övriga service

  • Eldplats
  • Torrtoalett

Avfallshantering

Anmärkningar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer