Ledernas startpunkter

Bodvattnet runt, 4 km:s rundslinga, varav krävande tillgänglig sträcka 0,9 km och 1,3 km/riktning

 Krävande tillgänglig led symbol.  Tillgänglig torrtoalett symbol.   

Från den gamla fiskehamnen i Bodback startade ännu för ca 100 år sedan de farliga resorna med postroddbåtar över den steniga Kvarken till Umeå. Förutom post transporterades också statens tjänstemän. Nu förenar bara en liten bäck denna hamn till havet! Kom och se hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarv.
 

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig.
Vandringstid: Under den snöfria tiden hela rundturen (4 km) till fots 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. 
Året runt körtid med rullstol i en riktning:

 • Svedjehamns parkeringsplats - Saltkarets utsiktstorn - Märaryggbro  0,9 km, cirka en halv timme
 • Svedjehamns parkeringsplats - Bodbacks gamla hamn 1,3 km, knappt en timme

Avsnittet mellan Svedjehamns parkeringsplats och Saltkarets utsiktstorn plogas på vintern, likaså parkeringsplatsen. 

Startpunkt

Parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn. Adress: Svedjehamns fiskehamn, 65870 Svedjehamn.
Det finns inga särskilt utmärkta tillgängliga bilplatser på parkeringsområdet, men i allmänhet finns det gott om plats på parkeringsplatsen. Parkeringsplatsens ytmaterial är grus. Parkeringsplatsen är jämn. 

Karta över Bodvattnet runt (julkaisut.metsa.fi).
Karta över Bodvattnet runt på Retkikartta.fi.


Friluftskonstruktioner

 • Två tillgängliga torrtoaletter, varav den ena i början av parkeringsområdet och den andra bredvid utsiktstornet. 
 • Tillgänglig eldplats på cirka 80 meters avstånd från utsiktstornet. Ytmaterial grus.
 • Ved ska hämtas från träförrådet bredvid utsiktstornet, trälagret är inte tillgängligt. 
 • Den nedre avsatsen i Saltkarets utsiktstorn är tillgänglig, utsikten är dock liten. På vintern kan utsiktstornets nedre avsats vara hal. Rampens höga lutning kräver en assistent för rullstolen.
 • Rastplats vid insvängningen till Salkarets utsiktstorn. Bänkarna är fast i stolsstrukturen.
 • Märaryggbron - plattformen där du kan studera fiskens lek på våren är utrustad med en ramp. 

Ledbeskrivning

Stigen bredd är huvudsakligen 1,2 m på vägen som vänder sig till den gamla hamnen i Bodback.
Vid den smalaste punkten är stigens bredd 1 m.

Vid den smalare punkten är stigen 1 m bred.

Blått färgmärke på träd och stenar på cirka 1 meters höjd.

Träfärgade skyltar på cirka 1 meters höjd.

På ledens mest utmanande avsnitt finns aningen längdlutning bredvid utsiktstornet Saltkaret samt när man stiger upp i hamnen i Bodback. På leden finns också korta avsnitt med varierande sidolutningar.

Ledens ytmaterial är grus på det krävande tillgängliga avsnittet. Grusmaterialet är tätt. Stundvis gropar och ojämnheter på leden.

Fyra små gångbroar på leden Svedjehamns parkeringsplats - Bodbacks gamla hamn. Broarna är 3 meter långa. Det finns inga springor på brodäcken.

Vid regnigt väder kan leden till Bodback bli hal. 

Terrängskyltar

Terrängskyltarna ligger på cirka 1 meters höjd. Terrängskyltarnas höjd anges som höjden från skyltarnas mittpunkt till marken.

På parkeringsplatsen finns en huvudskylt och en karta.

Längs leden finns metallsiluetter av områdets djur samt naturstigtavlor.

Längs rutten mellan Svedjehamns parkeringsplats och Saltkarets torn finns en vevbar ljudlåda, där man kan lyssna på naturens ljud samt en kort presentation av landhöjningens inverkan på landskapet.

I närheten av Saltkaret-tornet finns en reliefkarta över Höga Kustens och Kvarkens världsarvsområde, som man kan röra vid.

Saltkarets nedre avsats är tillgänglig, men björkarna framför förhindrar utsikten.

Sevärdheter

Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar och vandra genom björkskogar som används som betesmark. Längs leden finns Björköbys före detta fiskehamn Bodback som numera fungerar som museiområde med båtbodar och -platser. På sommaren betar höglandskor på strandängarna.  Längs leden finns utsiktstornet Saltkaret med fantastisk utsikt.

Två vandrare på en skogsnaturstig. Invid stigen finns en byggd stenstaty.

Sommarö naturstig, 1,5 km och och längre rutt 7 km/riktning samt krävande tillgänglig rundslinga på 2,4 km

Krävande tillgänglig led symbol.

Kom och njuta av världsarvets vyer med hela familjen. I området finns förutom naturstigen även krävande tillgängliga sandvägar som lämpar sig väl för rullstolar och barnvagnar.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig.
Vandringstid: Under den snöfria tiden av året är vandringstiden 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.

Under den snöfria tiden är vandringstiden med rullstol: 
Sommarö parkeringsplats - runt Hålörens udde - Sommarö parkeringsplats 2,4 km, 1,5 timme.

Startpunkt 
Parkeringsplats i början av Sommarö naturstig. Adress: Sommarövägen, 65930 Södra Vallgrund,
ingen exakt adress. 
Det finns inga särskilt utmärkta tillgängliga bilplatser på parkeringsområdet, men i allmänhet finns det gott om plats på parkeringsplatsen. Parkeringsplatsens ytmaterial är grus. Parkeringsplatsen är jämn. 
Vägen till Sommarös stuga är stängd med en vägbom. 
Parkeringsplatsen samt vägen från parkeringsplatsen till stugan plogas, men var beredd på förseningar vid kraftigt snöoväder. 
Karta över Sommaröområdet (julkaisut.metsa.fi).

Friluftskonstruktioner

 • Två eldplatser
 • Två torrtoaletter
 • Två skärmskydd för allmänt bruk på gården till Sommarö bevakningsstuga, därtill bord och bänkar
 • I båda ändarna av stigen finns en terrängtavla med kartor och längs stigen finns fem naturstigtavlor. 
 • Sommarö vaktstuga kan hyras för grupper. 

Ledbeskrivning

Ledens bredd: den krävande tillgängliga leden runt Hålörens udde som avgår från parkeringsplatsen i Sommarö är ca 4 meter bred.
Ledmarkering: orange (1,5 km / 2,4 km) och blå (7 km) färgmärke, skyltar.
Ledens ytmaterial är grus på det krävande tillgängliga avsnittet. Grusmaterialet är tätt. Stundvis gropar och ojämnheter på leden.

Leden (1,5 km) går runt Ängesholmdammen och fortsätter ner till havsstranden.
Du kan också välja en längre rutt (7 km) som leder till Södra Vallgrunds badstrand i Sommarösund.
Den krävande tillgängliga leden (2,4 km) avgår från parkeringsplatsen och går runt Hålörens udde.

Sevärdheter
Under åren 1940–2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde och kustartillerifort. Försvarsmakten lämnade ett väg- och stignätverk på området och där finns även grunder till rivna byggnader, kanonplattformar och projektilkällare. Som minne av kustartilleriets fort har man rest ett minnesmärke. De byggnader som finns kvar är en bostadsbyggnad samt en vaktstuga med uthus. Längs den längre leden finns en geologiskt intressant jättegryta och ett kulturlandskap med stenrösen som är typiskt för skärgården.

Karta över Sommaröområdet (julkaisut.metsa.fi).

Risö rutt 4,9, km      

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.  
Lätt för nybörjare, familjer och grupper. Leden spångad till fågeltornet.

Havslandskap med vassrugge.

Från vassen flyger en fågel upp. Hann du se den? Nå, ingen fara om du inte hann, eftersom ta en titt uppåt; gåsplog flyger precis ovanför!

Startpunkt 
Parkeringsområdet i ändan av Skyttevägen.
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 03.7663' lon: 21° 41.9537'ETRS-TM35FIN N: 7003634 E: 232305

Service 
Eldplats och torrtoalett. Ingen vedförsörjning. Ta med egen ved ifall ni vill göra upp eld. På parkeringsområdet finns en karta över området.

Sevärdheter
Från Rövargrundets fågeltorn öppnar sig en fin utsikt över Södra stadsfjärden med utmärkta möjligheter att se fåglar som vistas i området. Även vid Toby ås mynning finns en lägre fågelskådningsplattform. Under vår- och höstflytten används området som rast- och födoplats av hundratals gäss, svanar, vadare och tusentals sjöfåglar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Skyltning

Naturstigen består av en lättframkomlig sandväg längs vilken man också kan cykla.

Den stig som viker av mot fågeltornet kan vara fuktig speciellt vid regn och under högt vattenstånd kan spångarna delvis vara täckta av vatten.

Kikanbergets naturstig, 0,8 km fram och tillbaka   

Under bar mark tidåtgång 1 timme, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper; men trappan till utkikstornet är brant.

Sitt ner för en stund för att lugna ner dig och låt ögonen vila på havslandskap. Hoppas du tog med dig lite småtugg?

 

Bakom trädtopparna öppnar sig havslandskapet från ett högt berg. Det finns en träbänk på berget.

Startpunkt
Caféet intill Klobbskats hamn.
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 18.2621' lon: 21° 05.5286' ETRS-TM35FIN N: 7033144 E: 204185

Service
Terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor, spångar, trappor, bänk och ett utkikstorn.

Sevärdheter
Landhöjningssträndernas geologi, vegetation och djur, hyddbottnar, båtplatser och stenhögar för nättorkningsställningar.

Från utkikstornet kan man spana in Kvarkens vackra världsarv från en totalhöjd på 25 meter. Med blotta ögat urskiljs fyrarna på Norrskär, Utgrynnan och Valsörarna. Med kikare kan man till och med se objekt på den svenska sidan av Kvarken. På våren och hösten är utkikstornet ett bra ställe för fågelskådning.

Ett utsiktstorn i trä med tre avsatser.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Skyltning

Öjens naturstig, 4,5 rundslinga     

Under bar mark, tidåtgång 2,5 timmae, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper.

Kan du höra små knackljud? Det är ju tretåig hackspett som letar efter småkryp ur det murkna trädet. Om du är alldeles stilla, kan du följa denna gammelskogsfågeln i nära håll!

 

Stig som går genom en tät barrskog.

 

Startpunkt
Parkeringsområdet längs vägen från Vasa till Sundom. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 04.1704' lon: 21° 34.4469' ETRS-TM35FIN N: 7007846 E: 3226122

Service
Bord med bänkar, eldplats, vedförråd, kompostoalett, spångar, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Skyltning

Läs mer om Öjens naturstig

Björkö - Panike vandringsled på fastlandet, 7 km fram och tillbaka

Krävande tillgänglig led symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.   

Under bar mark tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.

Leden är lätt att vandra, med det finns trappor för att  ta sig över fårstängslen och leden är delvis stening.

Leden tar dig till hjärtat av Kvarkens världsarvsområde.

 

Vandrare går över spångar i lövskogen.

 

Startpunkt:
Svedjehamns parkeringsområde.

Service
Bord med bänkar, två eldplatser, grilltak, komposttoalett (även för rörelsehindrade), två bryggor, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor. Ta den vedmängd du behöver från vedförrådet vid utsiktstornet till den närmaste rastplatsen. Vid Långgrunds rastplats finns egen vedförsörjning.

Sevärdheter
Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar, ta dig över sund och vandra genom björkskogar som används som betesmark. I början av leden finns ett 23 meter högt utsiktstorn, Saltkaret, varifrån en fantastisk utsikt öppnar sig över Kvarkens världsarv.

En höstlig skogsstig.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: skyltning 

Längs leden finns ett fårstängsel som man måste ta sig över.

Spången i Björkö- Panikes är delvis i dåligt skick. Av den anledningen rekommenderas gummistövlar eller motsvarande skor.

Svedjehamns parkeringsplats - Långgrunds brygga, 3,4 km

Leden börjar med en sandväg från den gamla fiskehamnen i Svedjehamn. På vägen förekommer biltrafik till de privata båtplatserna och bryggorna speciellt sommartid, vägen är stängd för allmän biltrafik. Vandringsleden viker så småningom in på en stig som är ojämn och stenig. I början av stigen, ca 800 m från parkeringsplatsen, finns det ståtliga utsiktstornet, Saltkaret, som stod klart år 2010. Därifrån har man en vacker utsikt över Kvarkens världsarvsområde. Till det 25 meter höga tornets utsiktsterass leder breda trappor. Trapporna kan vara hala under regn och vintertid. Till den lägre avsatsen kan man ta sig även med rullstol och barnvagn. Bredvid tornet finns en torrtoalett.

 

En höstlig vy över havet med moränformationer.

 

Till det 23 meter höga tornets utsiktsterass leder breda trappor. Trapporna kan vara hala under regn och vintertid. Till den lägre avsatsen kan man ta sig även med rullstol och barnvagn.

 

Mellan björkarna ser man ett högt utsiktstorn i trä.

 

Bredvid tornet finns en torrtoalett. Ungefär 80 meter framåt från utsiktstornet finns Saltkarets eldplats. Bredvid torrtoaletten vid tornet finns det ett vedlager och därifrån kan man ta den mängd ved man behöver.

Efter tornet tar en liten bro vandrarna över ett dike. Diket förenar Bodvattnets glosjö med havet och på vårarna simmar tusentals gäddor, abborrar och mörtar upp i Bodvattnets sötvatten för att leka. De lekande fiskarna drar till sig måsar och ibland även havsörnar. Om man sitter stilla intill bäcken kan man få följa med föreställningen. Björköby fiskargille har fredat lekbäcken, Bodvattnet-sjön och havsvattenområdet för att trygga fiskarnas förökning.

 

En havsvik med vass och skog i bakgrunden.

 

De runda moränkullarna och moränlagunerna som påminner om tvättbrädor, de sk De Geer-moränerna (kvarken.fi), ger området ett unikt utseende. Längs vandringsleden finns också gott om olika våtmarker: flador, glosjöar (kvarken.fi), dammar och kärr. De blötaste ställena har spångats men tyvärr en del av spångarna är i dåligt skick. Vid Långgrunds rastplats finns trappor för att man skall kunna ta sig över fårstängslet. På Långgrundsudden betar fåren helt fritt och traditionsenligt från juni till oktober.

Trappor är byggda över fårstängslet. En vandrare är på väg över stängslet.

Bakom kokskjulet finns det vedförråd. På udden, nära rastplatsen,  finns Långgrunds brygga, där vandringen kan fortsättas till Stora Segelsören med båten som beställs på förhand. Båtresan i den skyddade inre skärgården till Stora Segelsören räcker ca 10 minuter.

Eldplats, kokskjul och ett träbord med bänkar i höstlik natur.

I förgrunden finns en grill med grillkorvar. I bakgrunden ett soligt vinterskärgårdslandskap.

Det finns en lång träbrygga på den steniga stranden.

En mörkmålad torrtoalett i en vintrig skog. Solen skiner.

Övrigt att beakta

 • Terrängen är stenig och ojämn på sina platser, stödjande vandringsskor eller gummistövlar rekommenderas.  En del av ledens spångar är i dåligt skick. Stövlar eller högskaftade vandringsskor rekommenderas. 
 • Allemansrätten är i kraft på området. Följ de utmärkta stigarna för att undvika onödigt slitage på terrängen.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svampar. Det är förbjudet att skada marken och berggrunden.
 • Förutom de vägar som är ämnade för motorfordonstrafik är det förbjudet att köra med motorfordon på Björkö-Panike-vandringsled.
 • Hundar måste hållas kopplade. Hundar som springer lösa kan skrämma andra vandrare, djur i naturen och betande boskap.
 • Bodvattnet, dammen, kanalen och Svartbådavattnet som omger dessa är fredat från fiske 1.3-31.5 så att fiskarna kan leka i fred och förökas. Dessutom är dammen, kanalen och omgivningen inom en 100 meters radie fredat från allt fiske året om.

Säkerhet

 • På höstarna jagas det älg i närheten av Björkö-Panike-vandringsleden, då rekommenderas det att man klär sig i ljusa färger då man rör sig i området. Färggrann huvudbonad är speciellt viktigt att komma ihåg.
 • Stenar, broar, trappor och spångar kan vara hala då det är minusgrader ute eller under och efter regn.
 • Mellan midsommar och nyår förekommer ganska mycket mygg i skärgården, det lönar sig därför att för säkerhets skull ha tillgång till täta kläder och myggstift eller -spray.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.  Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på ändamålsenliga platser. Då varning för skogsbrand utfärdats är det endast tillåtet att göra upp eld i kokskjul och på eldplatser där det finns fast rökkanal. På eldplatserna får man inte göra upp eld då varning för skogsbrand har utfärdats

 

Skräpfritt friluftsliv

Övrig service

 • Båtfärder över sunden kan beställas av båtföretagare.
 • Guidade turer kan beställas av guiderna.
 • I Svedjehamns fiskehamn finns ett sommarcafé i gamla Salteriet.

Björkö-Panike vandringsled karta (julkaisut.metsa.fi).

Västerö vandringsled, 4,6/6/14 km 

Under bar mark tidåtgång 3-5 timmar, inget vinterunderhåll.

Normal led.

Utsikterna längs naturstigen lönar sig att beundra med kikaren; långt borta skymtar Mickelsörarna.

 

En havsstrand med stora stenblock.

 

Startpunkter: 
Söderskatavägens och Equityvägens parkeringsområden i Västerö.

Service: 
Eldplatser och rastplatser, torrtoaletter, två raststugor. Eldstäder i raststugorna får inte användas. Eldplatser får användas. Vid Söderskatans eldplats finns det ved. Vid parkeringsområden finns en karta över området och kartor finns även längs stigen. Terrängtavlornas texter finns på finska, svenska och engelska.

En träbyggnad omgiven av lövträd.

En interiörbild av en raststuga med en person vid träbordet. Väggarna är tapetsierade med gamla dagstidningar.

Sevärdheter: 
Minnesmärke över vapenfartyget Equity, Ryssberget, gammal landhöjningsskog, havsvikar, flador och havsstränder.

En sten i skogen som en minnesplatta är fäst på. Under plattan finns en krans.

Gamla tallar växer på berg med vitlav. I bakgrunden syns havet.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: skyltning

Naturstigar som endast är tillgängliga med båt

 

Mickelsörarnas naturstig 1 km/1,5  km rundslinga      

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll.

Normal led, men delvis stenig.

Det förflutna kommer till nuet. Hur skulle det vara att sova i Mickelsörarnas stenhyddor? Vi grillar korv vid lägerelden och tittar på samma stjärnor som hyddbyggaren gjorde för länge sen.

 

Det växer björkar på stranden och bakom öppnar sig havslandskapet.

 

Startpunkt 
Gårdsplanen vid Mickelsörarnas naturstuga på Kummelskäret. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649

En stor byggnad och gårdsplan.

Service
Skärmskydd, eldplats, komposttoalett, brygga, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor, beställningsbastu, naturstationens torn, inkvartering för grupper på sommaren.

Sevärdheter 
Landhöjningssträndernas geologi, växtlighet och djur, grunder till fiskestugor och båtplatser från 1500-talet, fin utsikt från naturstationens torn.

Stora stenar på marken i sommarskogen. Stenarna bildar lämningar efter en byggnad.

Ledbeskrivning
Ledmärkning: skyltning
Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala.

Molpehällornas naturstig 1 km/2 km/3 km rundslinga  

Under bar mark, tidåtgång 1-1,5 timmar, inget vinterunderhåll.  

Normal led, men delvis stenig och fuktig.

Vad är det för prasslande ljud? Runt dig flyger dussintals sländor med styva, genomskinliga vingar. Du kan utforska dessa vackra insekter när de vilar på stenarna och strån.

 

En grund havsik i solskenet och i bakgrunden skog.

Startpunkt
Gårdsplanen på Molpehällorna. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 53. 5349 ' lon: 21° 05.4567' ETRS-TM35FIN N: 6990306 E: 3199951

Service
Eldplats, komposttoalett, brygga, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Sevärdheter 
Landhöjningskustens geologi, växtlighet och djurliv, rekonstruktion av Molpehällornas vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk).

En träkontrukstion med en metallkorg som hänger i ena änden. Tät buskage i bakgrunden.

Ledbeskrivning
Ledmärkning: skyltning

Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala.   

Valsörarnas naturstig 2,8 km i en riktning     

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmae, inget vinterunderhåll.

Normal led, men ställvis stenig och fuktig.

Långt ut i den yttre skärgården, i mitten av Kvarken, vandrar du längs samma steniga stig som fyrvaktaren gjorde för länge sedan. Ljungheden luktar sött och ovanför dig flyger en havsörn.

Lövskog och under träden växer låga enar.

Startpunkter 
Bryggorna i öns södra och norra delar.

Bryggan nära f.d. sjöbevakningsstation
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649

Bryggan i södra delen av ön
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649

Service
komposttoalett, två bryggor, sittplattform, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Sevärdheter 

En röd fyr på mitten och i bakgrunden en stor byggnad. Människorna står nära fyren. I förgrund berg och några stenar och en tall , i bakgrunden björkar och granar.

Ledbeskrivning
Ledmärkning: skyltning och vit ruta 

Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala.

Instruktioner för att vistas och färdas på Valsörarna.

Valsörarnas karta (julkaisut.metsa.fi)

Björkö - Panike vandringsleds skärgårdsdel, 8,4 km i en riktning 

Under bar mark, tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll.

Normal led, men delvis stening och fuktig.

Lätt bris sveper över ditt ansikte och för samtidigt med sig doften av liljekonvaljer som växer längre bort i björkskogen. Någonstans galar gök. 

En somrig lövskog med björkar och stora stenar på marken.

Startpunkt
Parkeringsområdet vid Panike småbåtshamn eller från parkeringsområdet vid Svedjehamn, varifrån man tar sig med båt över vandringsledens skärgårdsdel.

Service
Bord med bänkar, skärmskydd, eldplats, komposttoalett, kanotbrygga, två bryggor, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor på parkeringsområdena, i närheten av bryggplatserna samt längs stigarna.

I förgrunden en infotavla och i bakgrunden en rastplats i skogen.

Sevärdheter 
Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar, ta dig över sund och vandra genom björkskogar som används som betesmark.

Ledbeskrivning
Ledmärkning : skyltning 
Längs leden finns en låg bro samt ett fårstängsel som man måste ta sig över. 
Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala. 
Spången i Björkö- Panikes skärgårdsdel är i dåligt skick och kommer att tas bort helt och hållet. Av den anledningen rekommenderas gummistövlar eller motsvarande skor särskilt i skärgårdsdelen.

Långgrundets brygga - Slåttskärets brygga, 700 m 

Båtresan i den skyddade inre skärgården till Stora Segelsören räcker ca 10 minuter.

Stora Segelsören - Rönnskärets brygga, 8,6 km   

Stora Segelsörens del av vandringsleden börjar vid en liten brygga i den norra delen, dit man tar sig med en på förhand beställd båt. De delar av leden som går över strandängarna kan vara under vatten vid kraftigt lågtryck eller vid hård sydlig vind. Gummistövlar eller högskaftade vandringsskor rekommenderas här.

 

En gångbro i trä korsar en grund vik. Gulnade vass växer i vattnet.

Mellan Stora Segelsören och Slåttskäret går en ca 10 meter lång bro. Brons höjd över vattenytan är ca 1,5 meter. På Rönnskärets sida har nästan alla blöta delar av leden försetts med spångar. I områdets björkskogar finns gott om döda träd och träd som blåst omkull, vilket gör skogarna till en värdefull miljö för många djur- och växtarter. Även vitryggiga hackspett, som är en utrotningshotad art i Finland, har påträffats i området. Också havsörnar häckar i området och cirklande örnar är ingen ovanlig syn ovanför öarna. I skärgården håller man får i bete från juni till oktober. Längs stigen har man byggt små trappor som skall hjälpa vandrare att ta sig över fårstängslen.

För Björköbys invånare har Slåttskär och Rönnskär varit viktiga fiskeområden, betesmarker och ängar. Av människornas aktiviteter finns fortfarande många spår, t ex gamla lador, delar av stängsel och fiskestugor. Den traditionella boskapsskötseln har också lämnat sina spår i naturen. På de stora öarna finns utbredda glesa björkskogar som har hållits öppna och glesa tack vare betet och gallring. Då man slutade använda öarna som betesmarker tog granen snabbt över området och de ljusa betesmarkerna förändrades till blandskog som så småningom kommer att sluta som djupa granskogar.

Från Stora Segelsörens brygga är det ungefär 3,6 km till Bånikörens rastplats. På rastplatsen finns ett skärmskydd, en eldplats, ett vedlider, ett bord, en bänk, samt en torrtoalett. I vedlidret finns färdigt kluvna vedklabbar. Intill rastplatsen finns ett lågt sjösättningsställe för kanoter. Leden fortsätter till Rönnskärets södra punkt som en 4,7 km lång lättframkomlig led. En del av ledens spångar är i dåligt skick. Stövlar eller högskaftade vandringsskor rekommenderas.

 

Rönnskärets brygga - Panikes brygga och parkeringsplats, 1, 2 km

I Rönnskäret finns en liten båtbrygga där den på förhand beställda båten kan ta i land. Båtfärden från Rönnskäret till Panike räcker i vanliga fall ca 5 - 10 minuter.
Båtfärden kan även bokas tillbaka till Svedjehamns hamn, antingen längs den skyddade rutten i inre skärgården, eller längs den längre rutten som går i yttre skärgården. Båtfärden tillbaka till Svedjehamn längs den inre rutten räcker ca 20 minuter och längs den yttre rutten ca 30 minuter.

 

 

Karta över Björkö-Panike vandringsleden (julkaisut.metsa.fi)

 

Kundtjänst

Kundbetjäning i Kvarkens världsarvsområde:
tel. 
050 346 6200
info(at)merenkurkku.fi

Parkeringsplatser

Parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn 
Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
ej vinterunderhåll

 

Parkeringsplatsen före Sommarös vaktstuga 
Sommarövägen, 65930 Södra Vallgrund 
ej exakt adress 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Skyttevägens parkeringsplats 
Skyttevägen 65100 Vasa 
ej exakt adress 
ej vinterunderhåll

Parkeringsplatsen vid cafén nära Klobbskat fiskehamn 
Klobbskatsvägen 170, Söderudden 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Parkeringsplatsen vid vägen från Vasa till Sundom 
Myrgrundsvägen 160, 65410, Sundom 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern. 

Parkeringsplatserna vid Söderskatavägen och Equityvägen i Västerö 
I ändan av Söderskatavägen, parkeringsplats, ej exakt adress, 6640 Maxmo
ej vinterunderhåll 
Sanduddsvägen, ej exakt adress, 66640 Maxmo
ej vinterunderhåll

Gården vid Mickelsörarnas uthyrningsstuga
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är: 
Köklotvägen 1208, 65760 Iskmo 
ej vinterunderhåll

Gården vid Molpehällornas station  
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är:
Hamnvägen, 66210 Molpe 
ej vinterunderhåll

Bryggan vid norra delen eller bryggan vid södra delen av Valsörarna 
Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
ej vinterunderhåll 
Klobbskatsvägen 170, 65970 Söderudden 
går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Parkeringsplats vid Panikesmåbåtshamn eller parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn
Panikevägen 520, 65970 Söderudden
Björkövägen 1008, 65870 Björköby
ej vinterunderhåll

Broschyr över Kvarken

Karta över Kvarkens skärgård.

Pdf-fil 3,0 Mb (julkaisut.metsa.fi)