Ledernas startpunkter

Bodvattnet runt, 4 km:s rundslinga, varav krävande tillgänglig sträcka 1 km och 1,4 km/riktning

 Krävande tillgänglig led symbol.  Tillgänglig torrtoalett symbol.   

Från den gamla fiskehamnen i Bodback startade ännu för ca 100 år sedan de farliga resorna med postroddbåtar över den steniga Kvarken till Umeå. Förutom post transporterades också statens tjänstemän. Nu förenar bara en liten bäck denna hamn till havet! Kom och se hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarv.
 

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig.
Vandringstid: Under den snöfria tiden hela rundturen (4 km) till fots 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. 
Året runt körtid med rullstol i en riktning:

 • Svedjehamns parkeringsplats - Saltkarets utsiktstorn - Märaryggbro  1 km, cirka en halv timme
 • Svedjehamns parkeringsplats - Bodbacks gamla hamn 1,4 km, knappt en timme

Avsnittet mellan Svedjehamns parkeringsplats och Saltkarets utsiktstorn plogas på vintern, likaså parkeringsplatsen. 

Startpunkt

Parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn. Adress: Svedjehamns fiskehamn, 65870 Svedjehamn.
Det finns inga särskilt utmärkta tillgängliga bilplatser på parkeringsområdet, men i allmänhet finns det gott om plats på parkeringsplatsen. Parkeringsplatsens ytmaterial är grus. Parkeringsplatsen är jämn. 

Karta över Bodvattnet runt på Utflyktskarta.fi.


Friluftskonstruktioner

 • Infotak med information om världsarvsområdet Kvarkens skärgård samt  leder. För barn finns en egen informationsvägg med uppgifter.
 • Två tillgängliga torrtoaletter, varav den ena i början av parkeringsområdet och den andra bredvid utsiktstornet. 
 • Tillgänglig eldplats på cirka 80 meters avstånd från utsiktstornet. Ytmaterial grus.
 • Två tillgängliga bord-bänkkombinationer; en vid Saltkaret utkikstorn och den andra nära minnesmärket i Bodback.
 • Några bänkar längs stigen.
 • Ved ska hämtas från träförrådet bredvid utsiktstornet, trälagret är inte tillgängligt. 
 • Den nedre avsatsen i Saltkarets utsiktstorn är tillgänglig. På vintern kan utsiktstornets nedre avsats vara hal. Rampens höga lutning kräver en assistent för rullstolen.
 • Rastplats vid insvängningen till Salkarets utsiktstorn. Bänkarna är fast i stolsstrukturen.
 • Märaryggbron (2 x 2,5 m) och två refuger  (3 x 1,5 m och 4 x 1,5 m) fungerar också som en utsiktsplattform för att studera fiskar. Märaryggbron är utrustad med en ramp. 

Ledbeskrivning

Stigens bredd varierar mellan 1 m - 1,2 m på den avsnitt av leden som vänder sig till den gamla hamnen i Bodback.

Blått färgmärke på träd och stenar på cirka 1 meters höjd.

Träfärgade skyltar på cirka 1 meters höjd.

På ledens mest utmanande avsnitt finns aningen längdlutning bredvid utsiktstornet Saltkaret samt när man stiger upp i hamnen i Bodback. På leden finns också korta avsnitt med varierande sidolutningar.

Ledens ytmaterial är grus på det krävande tillgängliga avsnittet. Grusmaterialet är tätt. Stundvis gropar och ojämnheter på leden.

Fyra små gångbroar på leden Svedjehamns parkeringsplats - Bodbacks gamla hamn. Broarna är 3 meter långa. Det finns inga springor på brodäcken.

Vid regnigt väder kan leden till Bodback bli hal. 

Terrängskyltar

Terrängskyltarna ligger på cirka 1 meters höjd. Terrängskyltarnas höjd anges som höjden från skyltarnas mittpunkt till marken.

På parkeringsplatsen finns ett infotak med information om världsarvet Kvarkens skärgård samt om leder. För barn finns det en infovägg med uppgifter.

Längs leden finns metallsiluetter av områdets djur samt naturstigtavlor.

Längs rutten mellan Svedjehamns parkeringsplats och Saltkarets torn finns en vevbar ljudlåda, där man kan lyssna på naturens ljud samt en kort presentation av landhöjningens inverkan på landskapet.

I närheten av Saltkaret-tornet finns en reliefkarta över Höga Kustens och Kvarkens världsarvsområde, som man kan röra vid.

Den nedre platån i Saltkaret är tillgänglig och där ses den närliggande havsviken och de Geer moränryggar.  

Märaryggbron (2x 2,5 m) och dess pirer (3 x 1,5 m och 4 x 1,5 m) fungerar också som utsiktsplattform för fisk.

Sevärdheter

Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar och vandra genom björkskogar som används som betesmark. Längs leden finns Björköbys före detta fiskehamn Bodback som numera fungerar som museiområde med båtbodar och -platser. På sommaren betar höglandskor på strandängarna.  Längs leden finns utsiktstornet Saltkaret med fantastisk utsikt. Den nedre platån i Saltkaret är tillgänglig och där ses den närliggande havsviken och de Geer moränryggar.
Märaryggbron fungerar också som en plattform för att se fisk. Den två meter breda bron har räcken och en ramp. Särskilt på våren händer det i bäcken när tusentals gäddor, abborrar och mört kommer upp i bäcken för att leka i Bodvattnet.

Björkö - Panike vandringsled på fastlandet, 7,6 km / riktning och delvis rundslinga

Svedjehamns parkeringsområde – Saltkarets utsiktstorn – Märaryggenbros - utsiktsplattform , 1 km / riktning, krävande  tillgänglig led 

Leden tar dig till hjärtat av Kvarkens världsarvsområde.

Krävande tillgänglig led symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.   

Svårighetsgrad: Leden är lätt att vandra, men på två ställen finns det trappor för att ta sig över fårstängslen. Leden är delvis stening.

Avståndet mellan Svedjehamn och Märaryggenbrons utsiktsplattform , 1 km / riktning, krävande tillgänglig led.

Tidåtgång: Då marken är bar, 3 timmar, inget vinterunderhåll förutom på stigen som leder till Saltkarets utsiktstorn och på en del av parkeringsplatsen.

Startpunkt:

Svedjehamns parkeringsområde.
Björkövägen 1008, 65870 Björköby
Parkeringsplatsen har frivillig parkeringsavgift.

Björkö-Panike vandringsled karta, pdf, 2.1 Mt (julkaisut.metsa.fi).  

Service

Infotak, bord-bänkkombinationer, två eldplatser, ett grilltak, torrtoaletter, två tillgängliga torrtoaletter, varav den ena i början av parkeringsområdet och den andra bredvid utsiktstornet, två bryggor, infotavlor längs leden på finska, svenska och engelska med kartor.

Tillgänglig eldplats cirka 80 meter från utsiktstornet. Ved hämtas från vedlidret bredvid utsiktstornet. Vedlidret är inte tillgängligt. Vid Långgrunds rastplats finns egen vedförsörjning. Längs leden finns två fårstängsel man måste ta sig över. På Björkö-Panike vandringsleden finns en färja mellan Korsbådafjärdens brygga och Stora Segelsöran.

Infoskyltar

Infoskyltarnas höjd från marken är ca 1 meter. 

På parkeringsplatsen finns ett tillgängligt infotak med skyltar och information om världsarvet Kvarkens skärgård. Barn har en egen informationsvägg med uppgifter.

Längs leden finns silhuetter av områdets djur gjorda i metall samt infotavlor.

På sträckan mellan Svedjehamns parkering och Saltkarets utsiktstorn finns en ljudlåda. Genom att veva på en vev som sitter fast i lådan kan man lyssna till naturens ljud samt en kort presentation på finska, svenska och engelska om landhöjningens inverkan på landskapet.
I närheten av Saltkarets utsiktstorn finns en reliefkarta över världsarvet Höga Kusten Korkearanniko och Kvarkens skärgård som du kan röra vid.

Sevärdheter
Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar, ta dig över sund och vandra genom björkskogar som används som betesmark.

Intill Svedjehamns parkeringsplats finns ett infotak där du kan hitta information om världsarvsområdet Kvarkens skärgård samt naturstigar. Dessutom har barn en egen informationsvägg med uppgifter.
Från Saltkarets utsiktstorn kan du njuta av underbara vyer över världsarvet Kvarkens skärgård.
Från Märaryggbro- utsiktsplattform kan du se fiskens lekvandring på våren.


Ledbeskrivning

Ledmarkering: skyltning och orange färgade markeringar samt orange färgade salmiakfigurer.

Svedjehamns parkeringsplats – Saltkarets utsiktstorn – Märaryggbro- utsiktsplattform, 1 km / riktning, krävande tillgänglig
Märaryggbro- utsiktsplattform, - Bodvattnet leden 2. korsning, 500m/riktning
Bodvattnet leden B2. korsning – Långgrund rundslingans korsning, 800m /riktning 
Långgrund rundslingans korsning -Korsbådafjärdens brygga, 1,2 km/riktning
Korsbådafjärdens brygga- Långgrunds rastplats 1,2 km/riktning
Långgrundsrevet tur retur, 500m/riktning
Långgrunds rastplats – Långgrund rundslingans korsning 1 km/riktning

 

Svedjehamn parkeringsplats – Saltkarets utsiktstorn – Märaryggbrons - utsiktsplattform, 1 km / riktning, krävande tillgänglig

Krävande tillgänglig led symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.

Leden startar från Svedjehamns parkeringsplats. Grusvägen är avstängd för allmän biltrafik med en bom. Det kan förekomma lite biltrafik på vägen till de privata båthusen och bryggorna, särskilt sommartid. Efter utsiktstornet övergår den sandiga vägen till en slät stig belagd med fint grus. När du svänger in på parkeringsplatsen finns en tillgänglig torrtoalett till höger. 

Bredvid Saltkarets utsiktstorn finns en lättillgänglig bord-bänkkombination.

Till det 23 meter höga tornets utsiktsterrass leder breda trappor. Trapporna kan vara hala under regn och vintertid. Utsiktsterrassen och trappan är inte tillgängliga.

En 44 m lång ramp med räcke leder till tornets nedre plattform. Från den tillgängliga nedre plattformen kan du se den närliggande havsviken med De Geers moränryggar.

Bredvid tornet finns en torrtoalett och en tillgänglig torrtoalett.

Ungefär 80 meter framåt från utsiktstornet finns Saltkarets eldplats. Bredvid torrtoaletten vid tornet finns det ett vedlider varifrån kan man ta den mängd ved man behöver. Vedlidret är inte tillgängligt.

Den krävande tillgängliga stigen slutar vid Märaryggbrons utsiktsplattform som även fungerar som en bro över bäcken. Utsiktsplattformen (2x 2,5 m) och dess avsatser (3 x 1,5 m och 4 x 1,5 m) har räcken (1 m höga) och en ramp.

Diket förenar Bodvattnets glosjö med havet och på vårarna simmar tusentals gäddor, abborrar och mörtar upp i Bodvattnets sötvatten för att leka. Björköby fiskargille har fredat lekbäcken, Bodvattnet-sjön och havsvattenområdet för att trygga fiskarnas läkning och förökning
Läs mera om lekande fiskar. 

 

Märaryggbro- utsiktsplattform, - Bodvattnets stig 2. korsning, 500m/riktning

Efter utsiktsplattformen blir stigen smalare och stenig. Stigen passerar en brunn, som används för att reglera vattenståndet i Bodvattnet.
Stigen är delvis täckt av bark och det finns spångar på blöta ställen.

Stigen går till en början uppe på en De Geer moränrygg, men går sedan ner och följer moränryggen så, att man kan beundra moränryggens steniga sluttning från spångarna.

Läs mera om De Geer-moräner

 

Bodvattnets led 2. korsning – Långgrund rundslingans korsning, 800m /riktning 

Bodvattnet runt Observera att texten beskriver leden medurs.
När man fortsätter mot Långgrund finns det längs leden olika våtmarker: flador, glosjöar, dammar och kärr.

Skogen längs stigen övergår gradvis till blandskog av björk och gran. Vill du fortsätta direkt till Långgrunds rastplats fortsätt att läsa här Långgrunds rastplats - Långgrund rundslingans korsning 1 km/riktning. Observera att texten beskriver leden medurs.
 

Långgrund rundslingans korsning - Korsbådafjärdens brygga, 1,2 km/riktning

Längs stigen finns mossklädd skog med gamla granar och nedfallna träd. Du kan mycket väl höra och se hackspettar som hackar på rutten ved. Det murkna trädet innehåller skalbaggslarver, som i sin tur är en delikatess för hackspettar.

Effekten av landhöjningen syns tydligt längs stigen; de fuktiga sänkorna och myrmarkerna är gamla havsvikar. Mitt i skogen kan man hitta en gammal ladugård, som en gång låg intill en strandäng. Läs mer om landhöjningen.

Det finns ett fårstaket som korsar stigen. På Långgrundsudden betar fåren fortfarande fritt från juni till oktober på traditionellt sätt.
Stigen följer genom fuktiga gråalskogar, nära havsstranden och genom den steniga björkskogen. Strax före bryggan finns en bordbänk- kombination där du kan vila.

En spång med räcke tar dig till bryggan vid Korsbådafjärden. Härifrån kan du fortsätta med en färja till Stora Segelsören fr.o.m. 29.6.2024. 

På Björkö-Panike vandringsleden finns en färja tillgänglig för vandrare enligt följande:
29.6.-15.8. varje dag  kl 10 -18
16.8.- 30.9. lördag och söndag, kl 10-18

Föraren är på plats.
Noggrannare tidtabell och förhandsanmälan kan komma att bli ibruk men vi meddelar om det separat. Färjan rymmer 30 personer åt gången och överfarten tar ca 15 minuter.
Väderreservation: Eventuella restriktioner på grund av vind och vattenstånd.

Korsbådafjärdens brygga- Långgrunds rastplats 1,2 km/riktning

På fastlandssidan går stigen vidare i strandbuskaget och passerar ett stort stenblock. Du kan fortsätta härifrån till Långgrunds rastplats eller besöka Långgrundsrevet. Till Långgrunds rastplats kan du välja stigen som går över De Geer moränryggen, varifrån du har en fantastisk utsikt. Men i blåsigt väder kan stigen som följer läsidan av moränryggen vara ett bättre alternativ.

Vid Långgrunds rastplats finns ett grilltak. Ved finns i lidret bakom grilltaket. Området har även två bord och bänkar, en öppen eldplats och en torrtoalett.
I anslutning till kokskjulet finns ett vedlider.

På udden, nära rastplatsen, finns Långgrunds brygga, där vandringen kan fortsätta till Stora Segelsören med båten som beställs på förhand. Beställ båttransport i förväg från Forststyrelsens samarbetsföretagare.

 

Långgrundsrevet tur retur, 500m/riktning

Leden följer den vackra De Geer moränryggen och fortsätter genom en gles gråalskog. Den rundar sedan den före detta havsviken som nu är en fuktig strandäng och slutar vid den steniga stranden.

Långgrund rastplats – Långgrund rundslingans korsning 1 km/riktning

Vid Långgrunds rastplats är leden jämn och ytmaterialet består av sand. Stigen försätter genom strandskogen, där de dominerande träden är gråal och björk. Havsstranden med tätt vass syns lite längre fram.

Det finns trappsteg för att ta sig över ett fårstängsel nära Långgrunds rastplats.

Efter hand blir stigen stenigare och träden domineras av björk och gran. Det finns flera små upp- och nedförsbackar längs stigen, det vill säga man korsar De Geer moränryggar.
 

Övrigt att beakta

 • Terrängen är stenig och ojämn på sina platser, stödjande vandringsskor eller gummistövlar rekommenderas.  En del av ledens spångar är i dåligt skick. Stövlar eller högskaftade vandringsskor rekommenderas. 
 • Allemansrätten gäller på området. Följ de utmärkta stigarna för att undvika onödigt slitage på terrängen.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svampar.
 • Det är förbjudet att skada marken och berggrunden.
 • Förutom de vägar som är ämnade för motorfordonstrafik är det förbjudet att köra med motorfordon på Björkö-Panike-vandringsled.
 • Hundar måste hållas kopplade. Hundar som springer lösa kan skrämma andra vandrare, djur i naturen och betande boskap.
 • Bodvattnet, dammen, kanalen och Svartbådavattnet som omger dessa är fredat från fiske 1.3-31.5 så att fiskarna kan leka i fred och föröka sig. Dessutom är dammen, kanalen och omgivningen inom en 100 meters radie fredat från allt fiske året om.

Säkerhet

 • På höstarna jagas det älg i närheten av Björkö-Panike-vandringsled. Därför rekommenderas det att man klär sig i granna ljusa färger då man rör sig i området. Färggrann huvudbonad är speciellt viktigt att komma ihåg.
 • Stenar, broar, trappor och spångar kan vara hala då det är minusgrader ute eller under och efter regn.
 • Mellan midsommar och nyår förekommer ganska mycket mygg i skärgården.  Därför lönar det sig att för säkerhets skull klä sig i täta kläder och ha tillgång till myggstift eller myggspray.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.  Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på ändamålsenliga platser. Då varning för terrängbrand utfärdats är det endast tillåtet att göra upp eld i kokskjul och på eldplatser där det finns fast rökkanal. På eldplatserna får man inte göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats.

Skräpfritt friluftsliv

Övrig service

 • Båtfärder över sunden kan beställas av taxibåtsföretagare.
 • Guidade turer kan beställas av guiderna.
 • I Svedjehamns fiskehamn finns ett sommarcafé i gamla Salteriet.

Björkö-Panike karta (utflyktskarta.fi)

Björkö-Panike vandringsled karta, pdf, 2.1 Mt (julkaisut.metsa.fi).  

Vargis naturstigar; 
Älgrundan 2,6 km rundslinga och
Wargrundan 0,8 km rundslinga

Inget vinterunderhåll.    
Älgrundan  Krävande
Wargrundan Medelssvår

Älgstigen (2,6 km) följer först Kvicksunds klippiga och steniga strand, men leder till en björkskog och slutligen till  en gammal granskog. Stigen passerar den steniga djävulsåkern, en forntida havsstrand. Vid Kvicksunds strand finns en fantastisk rastplats. Det är bra att avsätta minst en timme för att gå rundan, eftersom terrängen är utmanande: klippig, stenig och ibland hal.
Wargrundan (0,8 km) passerar markområden som tidigare varit odlade men nu har blivit skogbevuxna. Vid stigen finns en bänk där man kan vila och beundra utsikten över Kvicksunds sund.

Startpunkt
Adress:  Vargis parkering, Vargisvägen, 65970 Söderudden

Koordinaterna för Vargis parkering : Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 19.083'
lon: 21° 10.289'  ETRS-TM35FIN: N: 7034304 E: 208287

Vargis naturstigar karta, pdf, 1.6 Mt  (julkaisut.metsa.fi). 

Köranvisning
Från Vasa kör man 21 km längs väg nr 724 norrut mot Replot. Från Replot fortsätter man västerut (vänster) längs väg nr 7242 till Norra Vallgrund. Från Norra Vallgrund svänger du norrut (höger) in på väg nr 7245 som du kör fram till byn Panike. Efter Panike svänger du höger mot Vargisvägen. Vargisvägen har en olåst bom som går att öppna, men måste fällas ner igen. Fortsätt längs Vargisvägen ca 400 meter och sväng vänster vid Vargisskylten. Parkeringsplatsen hittar du i slutet av denna väg till vänster.

Friluftskonstruktioner
På Vargis gården finns två eldplatser, en vindskydd, en vedbod, en torrtoalett och en brygga, som är särskilt lämplig för kajakpaddlare. Det finns kajaker att hyra på gården. Kajaker hyrs av en Forststyrelsens samarbetsföretagare. (vaasankajakkivuokraus.fi). 
Du kan tälta på gårdsområdet.
Det finns några bänkar, en utsiktsplattform, spångar och informationstavlor längs stigen.

Ruttbeskrivning
Älgrundan: Ledmarkering orange salmiak.
Wargens rundtur Ledmarkering blå.

Sevärdheter
Här bodde Richard och Amanda Warg i början av 1900-talet. Richard Warg var en känd affärsman och en orädd aktivist. Under förbudslagens tid smugglade han sprit och sålde det åt lokala och åt besökare från städer. Då pryddes gården av flera byggnader, som man bara kan se stenrester av nu. Båthuset som senare fungerat som ödehus brann ner på våren 2022. Två naturstigar startar från gårdsplanen:
Wargrundan på 0,8 km och Älgrundan som är 2,6 km lång. Stigarna följer delvis Kvicksunds steniga strand. Här möter man också stora stenblock som är spår av den senaste istiden.
Längs Älgrundan finns en utsiktsplattform med fantastisk utsikt över Kvicksundet och havet. Leden dyker ner i en björkskog och slutligen in en gammal granskog med många nedfallna träd.
Älgrundan passerar ett stenigt klapperfält, alltså en fornstrand. Intill klapperfältet finns ett stort stenröse. 
Längs Wargrundan finns gamla ängar och åkrar som växer skog nu.

Anmärkningar

 • Den olåsta bommen i början av Vargisvägen bör alltid hållas stängd.
 • Vägen till parkeringsplatsen är gropig och plogas inte på vintern.
 • Terrängen är stenig och ojämn på sina platser, stödjande vandringsskor eller gummistövlar rekommenderas.  
 • Allemansrätten  är i kraft på området. Följ de utmärkta stigarna för att undvika onödigt slitage på terrängen.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svampar. Det är förbjudet att skada marken och berggrunden.
 • Hundar måste hållas kopplade. Hundar som springer lösa kan skrämma andra vandrare, djur i naturen.
 • Kontrollera vilka fisketillstånd du behöver (eraluvat.fi). 

Säkerhet

 • På höstarna jagas det älg i närheten av vandringsleden, då rekommenderas det att man klär sig i ljusa färger då man rör sig i området. Färggrann huvudbonad är speciellt viktigt att komma ihåg.
 • Stenar, berg, bryggor och spångar kan vara hala då det är minusgrader ute eller under och efter regn.
 • Mellan midsommar och nyår förekommer ganska mycket mygg i skärgården, det lönar sig därför att för säkerhets skull ha tillgång till täta kläder och myggstift eller -spray. Det är också bra att ha fästingtång med sig för säkerhets skull.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.  Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Göra upp eld
Då varning för terrängbrand utfärdats är det endast tillåtet att göra upp eld i kokskjul och på eldplatser där det finns fast rökkanal. På andra eldplatser får man inte göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats.

Skräpfritt friluftsliv

Övrig service
Kajakerna hyrs ut av  Forststyrelsens samarbetsföretagare (vaasankajakkivuokraus.fi)
Ena änden av Björköby-Panike vandringsledens skärgårdsdel finns i närheten på Rotörskatan. För att nå leden måste sunden korsas med båt. Båtfärder över sundet kan beställas av Forststyrelsens samarbetsföretagare. 

Ansvarig för underhåll
Forststyrelsen, Naturtjänster

Tilläggsinformation
Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com
 

 

Två vandrare på en skogsnaturstig. Invid stigen finns en byggd stenstaty.

Sommarö naturstig, 1,5 km och och längre rutt 7 km/riktning samt krävande tillgänglig rundslinga på 2,4 km

Krävande tillgänglig led symbol.

Kom och njuta av världsarvets vyer med hela familjen. I området finns förutom naturstigen även krävande tillgängliga sandvägar som lämpar sig väl för rullstolar och barnvagnar.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig.
Vandringstid: Under den snöfria tiden av året är vandringstiden 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.

Under den snöfria tiden är vandringstiden med rullstol: 
Sommarö parkeringsplats - runt Hålörens udde - Sommarö parkeringsplats 2,4 km, 1,5 timme.

Startpunkt 
Parkeringsplats i början av Sommarö naturstig. Adress: Sommarövägen, 65930 Södra Vallgrund,
ingen exakt adress. 
Det finns inga särskilt utmärkta tillgängliga bilplatser på parkeringsområdet, men i allmänhet finns det gott om plats på parkeringsplatsen. Parkeringsplatsens ytmaterial är grus. Parkeringsplatsen är jämn. 
Vägen till Sommarös stuga är stängd med en vägbom. 
Parkeringsplatsen samt vägen från parkeringsplatsen till stugan plogas, men var beredd på förseningar vid kraftigt snöoväder.  
Uflyktskarta.fi

Friluftskonstruktioner

 • Två eldplatser
 • Två torrtoaletter
 • Två skärmskydd för allmänt bruk på gården till Sommarö bevakningsstuga, därtill bord och bänkar
 • I båda ändarna av stigen finns en infotavla med kartor och längs stigen finns fem naturstigtavlor. 
 • Tillgänglig utkiksplattform
 • Sommarö vaktstuga kan hyras för grupper. 

Ledbeskrivning

Ledens bredd: den krävande tillgängliga leden runt Hålörens udde som avgår från parkeringsplatsen i Sommarö är ca 4 meter bred.
Ledmarkering: orange (1,5 km / 2,4 km) och blå (7 km) färgmärke, skyltar.
Ledens ytmaterial är grus på det krävande tillgängliga avsnittet. Grusmaterialet är tätt. Stundvis gropar och ojämnheter på leden.

Leden (1,5 km) går runt Ängesholmdammen och fortsätter ner till havsstranden.
Du kan också välja en längre rutt (7 km) som leder till Södra Vallgrunds badstrand i Sommarösund.
Den krävande tillgängliga leden (2,4 km) avgår från parkeringsplatsen och går runt Hålörens udde. 
Vid Hålörsuddens spets finns en tillgänglig plattform från vilken du kan njuta av havsutsikten. Det finns stora stenblock och havtornsbuskar på stranden.
På Hålörens östra strand finns en rastplats med skärmskydd, eldplats samt bord och bänk. Det finns en stor brygga bredvid rastplatsen.

En utsiktsplattform med räcken och en bänk. Stora stenar på stranden och det öppna havet i bakgrunden.
 

Sevärdheter
Under åren 1940–2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde och kustartillerifort. Försvarsmakten lämnade ett väg- och stignätverk på området och där finns även grunder till rivna byggnader, kanonplattformar och projektilkällare. Som minne av kustartilleriets fort har man rest ett minnesmärke. De byggnader som finns kvar är en bostadsbyggnad samt en vaktstuga med uthus. Längs den längre leden finns en geologiskt intressant jättegryta och ett kulturlandskap med stenrösen som är typiskt för skärgården. 
Utflyktskarta.fi

 

Risö rutt 4,9, km      

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.  
Lätt för nybörjare, familjer och grupper. Leden spångad till fågeltornet.

Havslandskap med vassrugge.

Från vassen flyger en fågel upp. Hann du se den? Nå, ingen fara om du inte hann, eftersom ta en titt uppåt; gåsplog flyger precis ovanför!

Startpunkt 
Parkeringsområdet i ändan av Skyttevägen.
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 03.7663' lon: 21° 41.9537'ETRS-TM35FIN N: 7003634 E: 232305

Service 
Eldplats och torrtoalett. Ingen vedförsörjning. Ta med egen ved ifall ni vill göra upp eld. På parkeringsområdet finns en karta över området.

Sevärdheter
Från Rövargrundets fågeltorn öppnar sig en fin utsikt över Södra stadsfjärden med utmärkta möjligheter att se fåglar som vistas i området. Även vid Toby ås mynning finns en lägre fågelskådningsplattform. Under vår- och höstflytten används området som rast- och födoplats av hundratals gäss, svanar, vadare och tusentals sjöfåglar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Skyltning

Naturstigen består av en lättframkomlig sandväg längs vilken man också kan cykla.

Den stig som viker av mot fågeltornet kan vara fuktig speciellt vid regn och under högt vattenstånd kan spångarna delvis vara täckta av vatten.

Kikanbergets naturstig, 0,8 km fram och tillbaka   

Under bar mark tidåtgång 1 timme, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper; men trappan till utkikstornet är brant.

Sitt ner för en stund för att lugna ner dig och låt ögonen vila på havslandskap. Hoppas du tog med dig lite småtugg?

 

Bakom trädtopparna öppnar sig havslandskapet från ett högt berg. Det finns en träbänk på berget.

Startpunkt
Caféet intill Klobbskats hamn.
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 18.2621' lon: 21° 05.5286' ETRS-TM35FIN N: 7033144 E: 204185

Service
Terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor, spångar, trappor, bänk och ett utkikstorn.

Sevärdheter
Landhöjningssträndernas geologi, vegetation och djur, hyddbottnar, båtplatser och stenhögar för nättorkningsställningar.

Från utkikstornet kan man spana in Kvarkens vackra världsarv från en totalhöjd på 25 meter. Med blotta ögat urskiljs fyrarna på Norrskär, Utgrynnan och Valsörarna. Med kikare kan man till och med se objekt på den svenska sidan av Kvarken. På våren och hösten är utkikstornet ett bra ställe för fågelskådning.

Ett utsiktstorn i trä med tre avsatser.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Skyltning

Öjens naturstig, 4,5 rundslinga     

Under bar mark, tidåtgång 2,5 timmae, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper.

Kan du höra små knackljud? Det är ju tretåig hackspett som letar efter småkryp ur det murkna trädet. Om du är alldeles stilla, kan du följa denna gammelskogsfågeln i nära håll!

 

Stig som går genom en tät barrskog.

 

Startpunkt
Parkeringsområdet längs vägen från Vasa till Sundom. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 04.1704' lon: 21° 34.4469' ETRS-TM35FIN N: 7007846 E: 3226122

Service
Bord med bänkar, eldplats, vedförråd, kompostoalett, spångar, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Skyltning

Läs mer om Öjens naturstig


 

Västerö vandringsled, 4,6/6/14 km 

Under bar mark tidåtgång 3-5 timmar, inget vinterunderhåll.

Normal led.

Utsikterna längs naturstigen lönar sig att beundra med kikaren; långt borta skymtar Mickelsörarna.

 

En havsstrand med stora stenblock.

 

Startpunkter: 
Söderskatavägens och Equityvägens parkeringsområden i Västerö.

Västerö vandringsled karta (utflyktskarta.fi)

Service: 
Eldplatser och rastplatser, torrtoaletter, två raststugor. Eldstäder i raststugorna får inte användas. Eldplatser får användas. Vid Söderskatans eldplats finns det ved. Vid parkeringsområden finns en karta över området och kartor finns även längs stigen. Terrängtavlornas texter finns på finska, svenska och engelska.

En träbyggnad omgiven av lövträd.

En interiörbild av en raststuga med en person vid träbordet. Väggarna är tapetsierade med gamla dagstidningar.

Sevärdheter: 
Minnesmärke över vapenfartyget Equity, Ryssberget, gammal landhöjningsskog, havsvikar, flador och havsstränder.

En sten i skogen som en minnesplatta är fäst på. Under plattan finns en krans.

Gamla tallar växer på berg med vitlav. I bakgrunden syns havet.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: skyltning

Naturstigar som endast är tillgängliga med båt

 

Mickelsörarnas naturstig 1 km/1,5  km rundslinga      

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll.

Normal led, men delvis stenig.

Det förflutna kommer till nuet. Hur skulle det vara att sova i Mickelsörarnas stenhyddor? Vi grillar korv vid lägerelden och tittar på samma stjärnor som hyddbyggaren gjorde för länge sen.

 

Det växer björkar på stranden och bakom öppnar sig havslandskapet.

 

Startpunkt 
Gårdsplanen vid Mickelsörarnas naturstuga på Kummelskäret. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649

En stor byggnad och gårdsplan.

Service
Skärmskydd, eldplats, komposttoalett, brygga, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor, beställningsbastu, naturstationens torn, inkvartering för grupper på sommaren.

Sevärdheter 
Landhöjningssträndernas geologi, växtlighet och djur, grunder till fiskestugor och båtplatser från 1500-talet, fin utsikt från naturstationens torn.

Stora stenar på marken i sommarskogen. Stenarna bildar lämningar efter en byggnad.

Ledbeskrivning
Ledmärkning: skyltning
Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala.

Molpehällornas naturstig 1 km/2 km/3 km rundslinga  

Under bar mark, tidåtgång 1-1,5 timmar, inget vinterunderhåll.  

Normal led, men delvis stenig och fuktig.

Vad är det för prasslande ljud? Runt dig flyger dussintals sländor med styva, genomskinliga vingar. Du kan utforska dessa vackra insekter när de vilar på stenarna och strån.

 

En grund havsik i solskenet och i bakgrunden skog.

Startpunkt
Gårdsplanen på Molpehällorna. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 53. 5349 ' lon: 21° 05.4567' ETRS-TM35FIN N: 6990306 E: 3199951

Service
Eldplats, komposttoalett, brygga, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Sevärdheter 
Landhöjningskustens geologi, växtlighet och djurliv, rekonstruktion av Molpehällornas vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk).

En träkontrukstion med en metallkorg som hänger i ena änden. Tät buskage i bakgrunden.

Ledbeskrivning
Ledmärkning: skyltning

Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala.   

Valsörarnas naturstig 2,8 km i en riktning     

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmae, inget vinterunderhåll.

Normal led, men ställvis stenig och fuktig.

Långt ut i den yttre skärgården, i mitten av Kvarken, vandrar du längs samma steniga stig som fyrvaktaren gjorde för länge sedan. Ljungheden luktar sött och ovanför dig flyger en havsörn.

Lövskog och under träden växer låga enar.

Startpunkter 
Bryggorna i öns södra och norra delar.

Bryggan nära f.d. sjöbevakningsstation
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649

Bryggan i södra delen av ön
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649

Service
komposttoalett, två bryggor, sittplattform, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Sevärdheter 

En röd fyr på mitten och i bakgrunden en stor byggnad. Människorna står nära fyren. I förgrund berg och några stenar och en tall , i bakgrunden björkar och granar.

Ledbeskrivning
Ledmärkning: skyltning och vit ruta 

Vid regnväder är de steniga delarna av stigen hala.

Instruktioner för att vistas och färdas på Valsörarna.

Valsörarnas karta i Utflyktskarta.fi.

  Björkö - Panike vandringsleds skärgårdsdel, 8,0 km i en riktning 

Under bar mark, tidåtgång 4 timmar, inget vinterunderhåll.

Krävande,  delvis stening och fuktig.

Lätt bris sveper över ditt ansikte och för samtidigt med sig doften av liljekonvaljer som växer längre bort i björkskogen. Någonstans galar gök. 

En somrig lövskog med björkar och stora stenar på marken.

Startpunkter:

 • Svedjehamns parkeringsområde : Björkövägen 1008, 65870 Björköby. Parkeringsplatsen har frivillig parkeringsavgift. 
 • Vargis parkering, Vargisvägen, 65970 Söderudden, Koordinaterna: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 19.083' lon: 21° 10.289'  ETRS-TM35FIN: N: 7034304 E: 208287
 • Korsbådafjärden brygga : Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 21. 374 ' lon: 21° 14.566' ETRS-TM35FIN N: 7038208 E: 212220 
 • Rotörskatan brygga: Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 19. 5630 ' lon: 21° 09.4536' , ETRS-TM35FIN N: 7035252 E: 207674,

Björkö-Panike karta (utflyktskarta.fi)

Karta över Björkö-Panike vandringsleden (julkaisut.metsa.fi)

Service

Två grilltak, vindskydd, eldplats, två bord och en bänk, tre torrtoaletter, kanotbrygga, två bryggor, gångbro, utkiksplattform, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor på parkeringsområdena, i närheten av bryggplatserna samt längs stigarna.

I förgrunden en infotavla och i bakgrunden en rastplats i skogen.

Sevärdheter 
Du går längs landhöjningsstränder, passerar avsnörda havsvikar, tar dig över sund och vandrar genom björkskogar som används som betesmark. I områdets björkskogar finns gott om döda träd och träd som blåst omkull, vilket gör skogarna till en värdefull miljö för många djur- och växtarter. Även vitryggiga hackspett, som är en utrotningshotad art i Finland, har påträffats i området. Också havsörnar häckar i området och cirklande örnar är ingen ovanlig syn ovanför öarna. I skärgården håller man får i bete från juni till oktober.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: skyltning och orange färgade markeringar samt orange färgade salmiakfigurer.

Längs leden finns en låg bro samt ett fårstängsel som man måste ta sig över. 
Vid regnväder är de steniga delarna av stigen samt spångarna hala.  

Korsbådafjärden brygga- Bullrikören, rastplats, 3 km 

Det finns en rastplats bredvid bryggan i Korsbådafjärden. Rastplatsen har ett grilltak och två bord och bänkar. Dessutom finns ett vedförråd och en torrtoalett i anslutning till rastplatsen.
Sträckan, som till en början går längs strandängen, har delvis spångar. Ungefär halvvägs genom detta ledavsnitt finns en utkiksplattform från vilken du kan se över Korsbådafjärden.
Mellan Stora Segelsören och Slåttskäret finns en cirka 10 meter lång bro. Brons höjd över vattenytan är ca 1,5 meter. Nästan alla våtpartier försedda med spångar. Små trappsteg har byggts för att ta sig över fårstängslen längs stigen. 

En öppen träbyggnad med bord och bänkar och en eldplats.
 

En gångbro i trä korsar en grund vik. Gulnade vass växer i vattnet.

Bullrikören, rastplats - Rötorskatan, korsning Havrefladan 1.2 km

Bullrikörens rastplats har ett vindskydd, en eldplats, ett vedlider, en bord och bänk-kombination, en torrtoalett och vid starnden en brygga som passar för kajakpaddlare. Det finns fårstängsel runt rastplatsen och trappsteg för att ta över det.
Leden från rastplatsen fortsätter i en ljus björkskog. Vid Havrefladan finns en bord och bänk- kombination och efter detta går stigen ganska brant ner till ön Rönnskäret. 

Rötorskatan korsning Havrefladlan - Rötorskatan, rastplats, 3.8 km

Stigen slingrar sig i en fuktig landhöjningsskog där det dominerande trädet är björk. Längs stigen finns några gamla hölador, där strandväxter, kvistar och löv från havsvikar och kärr lagrades som vinterfoder till djur. På försommaren, särskilt på denna del av leden, växer det mycket liljekonvalj.

Rötorskatan, rastplats - Rötorskatan korsning Havrefladan (vandra med stövlar på), 3.0 km

Det finns en rastplats nära stranden, där det finns ett vindskydd, ett velider och en torrtoalett. Det finns en brygga vid stranden. Efter cirka 500 meter från huvudleden svänger det en smalare stig österut . Stövelleden (vandra med stövlar på) är markerad i terrängen, men det finns inga andra konstruktioner längs denna del av leden.
Längs stigen finns gammal skog, nedfallna träd och buskar. Det finns också tecken på mänsklig aktivitet; igenväxta ängar och betesmarker samt rester av hölador.
För denna del av leden bör du vara utrustad med gummistövlar eller högsulade vandringsskor. 

Övrigt att beakta

 • Terrängen är stenig och ojämn på sina platser.  Stövlar eller högskaftade vandringsskor rekommenderas. 
 • Allemansrätten gäller på området. Följ de utmärkta stigarna för att undvika onödigt slitage på terrängen.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svampar.
 • Det är förbjudet att skada marken och berggrunden.
 • Hundar måste hållas kopplade. Hundar som springer lösa kan skrämma andra vandrare, djur i naturen och betande boskap.

Säkerhet

 • På höstarna jagas det älg i närheten av Björkö-Panike-vandringsled. Därför rekommenderas det att man klär sig i granna ljusa färger då man rör sig i området. Färggrann huvudbonad är speciellt viktigt att komma ihåg.
 • Stenar, broar, trappor och spångar kan vara hala då det är minusgrader ute eller under och efter regn.
 • Mellan midsommar och nyår förekommer ganska mycket mygg i skärgården.  Därför lönar det sig att för säkerhets skull klä sig i täta kläder och ha tillgång till myggstift eller myggspray.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.  Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på ändamålsenliga platser. Då varning för terrängbrand utfärdats är det endast tillåtet att göra upp eld i kokskjul och på eldplatser där det finns fast rökkanal. På eldplatserna får man inte göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats.

Skräpfritt friluftsliv

Övrig service

 • Båtfärder över sunden kan beställas av taxibåtsföretagare.
 • Guidade turer kan beställas av guiderna.
 • I Svedjehamns fiskehamn finns ett sommarcafé i gamla Salteriet.

 

Karta över Björkö-Panike vandringsleden (julkaisut.metsa.fi)

 

Kundtjänst

Kundbetjäning i Kvarkens världsarvsområde:
tel. 
050 346 6200
info(at)merenkurkku.fi

Parkeringsplatser

Parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn 
Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
Går att använda också på vintern 

Parkeringsplatsen före Sommarös vaktstuga 
Sommarövägen, 65930 Södra Vallgrund 
Ej exakt adress 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Skyttevägens parkeringsplats 
Skyttevägen 65100 Vasa 
Ej exakt adress 
Ej vinterunderhåll

Parkeringsplatsen vid Klobbskat fiskehamn 
Klobbskatsvägen 170, Söderudden 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Parkeringsplatsen vid vägen från Vasa till Sundom 
Myrgrundsvägen 160, 65410, Sundom 
Ej vinterunderhåll 

Parkeringsplatserna vid Söderskatavägen och Equityvägen i Västerö 
I ändan av Söderskatavägen, parkeringsplats, ej exakt adress, 6640 Maxmo
Ej vinterunderhåll 
Sanduddsvägen, ej exakt adress, 66640 Maxmo
Ej vinterunderhåll

Parkeringsplats vid Vargis
Vargisvägen, 65970 Söderudden
Ej exakt adress 
Ej vinterunderhåll

Gården vid Mickelsörarnas uthyrningsstuga
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är: 
Köklotvägen 1208, 65760 Iskmo 
Ej vinterunderhåll

Gården vid Molpehällornas station  
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är:
Hamnvägen, 66210 Molpe 
Ej vinterunderhåll

Valsörarna 
Den närmaste hamnen med en parkeringsplats är: 
Parkeringsplats vid Svedjehamns hamn: Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
Parkeringsplatsen vid Klobbskat fiskehamn 
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern
Klobbskatsvägen 170, 65970 Söderudden 
Går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Parkeringsplats vid Svedjehamns hamn
Björkövägen 1008, 65870 Björköby
Parkeringsplatsen går att använda också på vintern

Parkeringsplats vid Vargis
Vargisvägen, 65970 Söderudden
Ej exakt adress 
Ej vinterunderhåll

Broschyr över Kvarken

Karta över Kvarkens skärgård.
Pdf-fil 3,0 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Karta och tjänster av Björkö–Panike vandringsleder


Pdf 1,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)