Gåshällan

Gåshällan var redan på 1600-talet en viktig bas för fiskare och säljägare. Sjöbevakningsstationen fanns på öns södra del 1950–1972 och på öns västra del fanns en lotsstation 1860–1986. 
I dagens läge är den före detta sjöbevakningsstationen renoverad till Naturstationen Gåshällan som man kan hyra. Andelslaget Solrutten upprätthåller Naturstationen samt den tidigare lotsstationen på öns västra del. 
Den lättframkomliga stigen leder från Gåshällans Naturstation till den tidigare lotsstationen. 

Läge

Gåshällan hyresstuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat:  62° 34.317' lon: 21° 2.862' ETRS-TM35FIN: N: 6952006 E: 194412

Kommunikationer och kartor

 • Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil, är båthamnen som ligger i samband med Fagerö dansplats: Björkgrundsvägen 1, 64550 Rangsby
 • Terrängkarta (1:50 000) nr N324,
 • Terrängkartor (1:20 000) nr 1241 03 och 1241 02,
 • Sjökortsserie F Kvarken, 1:50 000.
 • Utflyktskarta.fi

Med båt

Service

Hamn

Hyresstuga

Hyresstugan, som är en restaurerad f.d. sjöbevakningsstation, ligger på Gåshällans klippiga ö alldeles vid havet. Föreningen Naturstation Gåshällan (gashallan.fi) ansvarar för underhållet. Stugan skall bokas på förhand.

Bastu

Vedeldad bastu för 5 personer Naturstation Gåshällan (gashallan.fi).

Naturstig

Gåshällans naturstig startar från stugans gård.

Övriga service

 • Eldplats
 • Torrtoalett
 • Infotavla
 • Bord och bänkar
 • Roddbåt

Avfallshantering

Anmärkningar

 • När varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. På ön finns inga kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Dricksvatten bör medtagas.
 • Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur till hyresstugan.Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas kopplade då man rör sig på ön. 
 • För att trygga fåglarnas häckningsro får man röra sig enbart längs de markerade stigarna under 1.5 - 15.7.
 • Mobiltelefonens hörbarhet 
 • Kontrollera vilka tillstånd för fiske behöver du (eraluvat.fi).
 • Skydd mot fästingar

 

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer