Aktiviteter i Tegelbruksbacken-Norrfjärden

Vad kan man göra i Tegelbruksbacken-Norrfjärden?

Bekanta sig med en naturstig

På området finns två naturstigar. Stigarnas totala längd är 7,8 km, och vid stigarna finns rastplatser.

Stigen i Tegelbruksbacken är 3,8 km lång. Där finns både eldplats och vedhus/torrtoalett längs stigen. En del av stigarna är även tillräckligt breda för rullstolar. På Norrfjärdens sida är stigen 5,6 km lång, men beroende på startpunkten man kan också välja en kortare stig (3,8 km).

Paddla och ro

I Tjöck å kan man både paddla och ro.

Skåda fåglar

Man kan ägna sig åt fågelskådning året runt. Den gynnsammaste tiden är från tidig vår till sen höst. Såväl häcknings- som flyttfågelfaunan är mångsidig. Områdets fåglar representerar i huvudsak strand- och våtmarksarter, liksom kricka, skedand, gräsand, sothöna och rödbena. På området finns även många sådana arter som trivs i skogen och i buskagen, liksom näktergal, svarthätta, steglits, rosenfink och buskskvätta. 
 

Skida fritt i terräng

Skidåkning är tillåten på hela området, men några preparerade skidspår finns inte.

Fiska

  • Det är tillåtet att meta och pilka i området enligt allemansrätten.
  • Spöfiske
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Plocka bär och svamp

Bär- och svampplockning är tillåten enligt allemansrätten. Vid stigen finns bra hallon- och blåbärsställen.