Tegelbruksbacken-Norrfjärdens leder

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Man kommer till naturstigarna från deras parkeringsplatser. Där finns tillsammans tre parkeringsplatser; en på Tegelbruksbackens sida och två vid Norrfjärden.

Naturstig

  • Naturstigen på Tegelbruksbackens sidan är lättframkomlig. Över de våtaste områdena har byggts spångar som dock kan vara hala. Stigen passerar en betesmark för får. En rastplats med eldstad, bord och bänk, torrtoalett och lider finns nära den nya bron.
  • Över Tjöck å har det byggts en ny helt stålkonstruerad och 55 m lång bro. 
  • Naturstigen på Norrfjärdens sida går genom lättframkomlig terräng. Den första startpunken för stigen ligger bredvid fågeltornet, och lite norrut finns en alternativ startpunkt.  Stigen fortsätter förbi  betesområde för kalvar. Spångarna och de små broarna beroende på vädret kan vara hala.