Tegelbruksbacken-Norrfjärdens kommunikationer och kartor

Tegelbruksbacken-Norrfjärden ligger i Kristinestad, på västra sidan av riksväg 8.

 

Kommunikationer

Med bil

  • Tegelbruksbacken finns vid Kristinestad - Tjöck -vägen (nr 6651) och Norrfjärden vid den väg som går mot Vasa (nr 662), bredvid Kristinestads centrum.

Med allmänna kommunikationer

  • Närmaste bussförbindelse (matkahuolto.fi) är till Kristinestad, varifrån avståndet till Tegelbruksbackens och Norrfjärdens naturstigar är en knapp kilometer.

Lämpliga startpunkter

  • Det finns parkeringsplats för bilar i början av båda naturstigarna. På Tegelbruksbackens parkering ryms även en buss.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta N323 Kristiinankaupunki Kristinestad, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta nummer 1232 05 Kristinestad, 1232 08 Lappfjärd, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Retkeily GT Länsi-Suomi: Outdoor GT Vänstra Finland, 2015, 1:250 000. Karttakeskus 2009. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Västra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Kartornas försäljningsställen

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tegelbruksbacken-Norrfjärdens karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Tegelbruksbacken-Norrfjärden


Pdf-fil 3,3 Mt (julkaisut.metsa.fi)