Tykö ruttbeskrivningar

Karta över Tykö nationalpark © Forststyrelsen 2015

Ledernas startpunkter

Lättframkomliga leder 

Kariholma, krävande tillgänglig 600 m/riktning

Krävande tillgänglig led. 
Leden är tillgänglig endast under den snöfria tiden.
Beräknad tid med rullstol en knapp timme.

Den tillgängliga leden går genom sydvästra Finlands vackra skogslandskap till Matildanjärvis strand, där det finns tillgänglig service vid Kariholma. 
En 2,5 meter bred väg i mitten av bilden. Skog på vardera sidan om vägen.
Startpunkt 
Adress: Kariholma parkeringsplats, Matildanjärventie 20, Salo  
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12.57195' lon: 22° 55,49649', ETRS-TM35FIN N: 6681719 E: 274238

Köranvisning: 

Kör från Salo till Tykö by längs väg 1824. Fortsätt därifrån längs Teijontie till Mathildedal. Efter byn leder nationalparkens skyltning till Matildanjärventie. Från Salo till Kariholma parkeringsplats är det knappt 30 km.   
Från Salo via Bjärnå till Kariholma är det knappt 40 km. Från Salo till Bjärnå (väg nr 82), därifrån längs Kimitovägen (183) och vidare längs Skoilantie. Därifrån leder nationalparkens skyltning till Matildanjärventie.

Friluftskonstruktioner

 • Det finns inte markerade parkeringsrutor för rörelsehindrade på parkeringsplatsen. 
 • Parkeringsplatsen är jämn, ytmaterialet är grus.
 • Längs leden finns några bänkar.
 • Etappen som leder till Kariholma börjar vid Kariholma parkeringsplats. Vid Kariholma finns ett tillgängligt kokskjul (Obs! kokskjulet repareras vintern 2021–22), tillgänglig toalett och en tillgänglig brygga som lämpar sig för fiske.

Ledbeskrivning

 • Ledens bredd är huvudsakligen 2,5 m. 
 • Leden är markerad med orange romber av trä.
 • Träfärgade skyltar på cirka en meters höjd.
 • Leden är belagd med grovt grus.
 • Ledens lutning i sidled är inte så stor att leden blir svårframkomlig för den som rör sig med hjälpmedel. Små ojämnheter är möjliga.
 • Ledens lutning överstiger 8 procent på tre ställen. Den första uppförsbacken i närheten av parkeringsplatsen är 17 m lång, lutningen är 12 procent.  Halvvägs finns ledens längsta nedförsbacke: 68 m, lutning 9 procent.  Nära stranden finns den brantaste nedförsbacken: 54 m, lutning 16 procent. Nedförsbacken till bryggan är 25 m lång, lutningen är 14 procent.   
 • På grund av ledens upp- och nedförsbackar har den klassificerats som krävande och för rullstolsburna rekommenderas en assistent. Rullstolens framfart underlättas av stora framhjul eller noshjul avsedda för terrängbruk. Det finns inte nödvändigtvis problem med att färdas med elrullstol och elmoped.

Mer information:

beskrivning på engelska (mapeirons.eu) 

Jeturkasti, krävande tillgänglig 700 m/riktning


Krävande tillgänglig led. 
Leden är tillgänglig endast under den snöfria tiden.
Beräknad tid med rullstol mindre än en timme.

Det öppna skogslandskapet på sandmon lugnar sinnet efter bara en kort sträcka. I slutet av leden finns Jeturkasti 9 000 år gamla fornstrand, som ligger 80 meter över den nuvarande havsytan. 

En två meter bred väg, omgiven av gles tallskog, i mitten av bilden
Startpunkt 
Adress: Jeturkasti parkeringsplats, Skoilantie 354, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12,12407' lon: 22° 55,99427', ETRS-TM35FIN N: 6680860 E: 2746456 

Köranvisning: 
Kör från Salo till Tykö by längs väg 1824. Fortsätt därifrån längs Teijontie till Mathildedal. Efter byn passerar du nationalparkens skyltning till Matildanjärventie och fortsätter 1,1 km till Jeturkasti parkeringsplats. Vid vägen finns en skylt som visar var parkeringsplatsen ligger. Från Salo till Kariholma parkeringsplats är det knappt 30 km.   
Från Salo via Bjärnå till Jeturkasti parkeringsplats är det knappt 40 km. Från Salo till Bjärnå (väg nr 82), därifrån längs Kimitovägen (183) och vidare längs Skoilantie 3,7 km till Jeturkasti parkeringsplats. Vid vägen finns en skylt som visar var parkeringsplatsen ligger.

Friluftskonstruktioner

 • På parkeringsplatsen finns ingen markerad parkeringsruta för rörelsehindrade.
 • Parkeringsplatsen lutar något och den är belagd med stenmjöl.
 • Den tillgängliga etappen på leden börjar vid Jeturkasti parkeringsplats.
 • Längs leden finns några bänkar.
 • I ändan av den tillgängliga etappen, vid Jeturkasti fornstrand, finns en observationsplattform samt ett bord med bänkar.

Ledbeskrivning

 • Ledens bredd är huvudsakligen 2 m. Ledens smalaste ställe är den en meter breda gångbron som leder till observationsplattformen. 
 • Leden är markerad med orange romber.
 • Träfärgade skyltar på cirka en meters höjd.
 • Leden är belagd med stenmjöl.
 • Ledens lutning i sidled är inte så stor att leden blir svårframkomlig för den som rör sig med hjälpmedel. Små ojämnheter är möjliga.
 • Ledens lutning överstiger 8 procent på tre ställen.  I närheten av parkeringsplatsen finns en 18 m lång uppförsbacke, lutningen är 12 procent. Nästa uppförsbacke är 30 m lång, lutningen är 11 procent. I närheten av fornstranden är ledens lutning 12 procent på 36 m lång sträcka.   
 • På grund av ledens upp- och nedförsbackar har den klassificerats som krävande och för rullstolsburna rekommenderas en assistent. Rullstolens framfart underlättas av stora framhjul eller noshjul avsedda för terrängbruk. Det finns inte nödvändigtvis problem med att färdas med elrullstol och elmoped.

Mer information:
beskrivning på engelska (mapeirons.eu) 

Totti naturstig, 1,3 km rundslinga

Besökare välkomna året om, vandringstid 1 h, inget vinterunderhåll.
Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper.

Välvda tak av hassel, branta klippväggar invid stigen, frodiga bäcklundar, små forsar och broar – en garanterat oförglömlig upplevelse. 

Fyra vandrare går på en stig mot kameran. Över vandrarna böjer sig grenar av hasselbuskar i höstfärger.
Startpunkt
Adress: Sahajärvi parkeringsplats, Teijontie 12, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi) 

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 15.2370' lon: 22° 57.9305' ETRS-TM35FIN N: 6686529 E: 276790

Friluftskonstruktioner
Informationstavlorna längs naturstigen berättar om arterna och deras habitat samt om naturvårdsarbetet till förmån för dem. Obs. ingen toalett.

En vandrare står på en träbro och ser på bäcken som rinner under bron. Sevärt
Sahajärvi damm, bäcklundar

Ledbeskrivning
Ledmarkering orange. 
Rekommenderad färdriktning: motsols.

Längs Totti naturstig, 1,3 km, får du uppleva den gamla parken vid Tykö herrgård. Naturstigen startar från det gamla kraftverket vid Teijontie.  Längs leden finns klippområden med branter, frodiga bäcklundar och hassellundar samt vattenfall, broar och stentrappor.

Punassuoleden, 2,1 km/riktning

Besökare välkomna året om, vandringstid 1–2 h, inget vinterunderhåll.
Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. 
På Punassuo myr lockas vandrare av det orörda, rogivande myrlandskapets dofter och stillhet. 

Framför fotografen löper träspångar genom det trädbevuxna myrområdet. Längre fram hägrar tallskogen.
Startpunkter
Adress: Piikanummi parkeringsplats, Lankkerintie 288, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi) och Punassuo parkeringsplats, Leppäkorventie 585, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater för Piikanummi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 13.6997' lon: 23° 00.4623' ETRS-TM35FIN N: 6683533 E: 278954
Koordinater för Punassuo: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12.7593' lon: 23° 00.7589' ETRS-TM35FIN N: 6681773 E: 279110

Friluftskonstruktioner
Obs. ingen toalett.

Sevärt
Myren Punassuo

Ledbeskrivning
Ledmarkering orange.
Rekommenderad färdriktning: medsols.

En infotavla mitt inne i skogen med Tykö karta. En stig löper framför tavlan.
Från Piikanummi parkeringsplats i den norra ändan av Punassuo är det 2,1 km till myrens södra ända och Punassuo parkeringsplats. Leden går över myren och är till största delen spångbelagd.

Nenusta rundslinga, 3,6 km

Besökare välkomna året om, vandringstid 2,5 h, inget vinterunderhåll.
Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. Till Nenustannokka en mer krävande etapp med klippor. 

Leden, som har formen av en åtta, går över myrar och genom åsskogar till Nenustannokka, som bjuder vandraren på en storslagen utsikt över vildmarken vid nationalparkens största sjö, Hamarinjärvi. 

En eldplats invid en liten träbyggnad omgivna av barrskog.
Startpunkt
Adress: Nenustannummi parkeringsplats, Sauruntie 671, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater för Nenustannummi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 14.8726' lon: 23° 01.4392' ETRS-TM35FIN N: 6685645 E: 279978

Friluftskonstruktioner
Eldplats och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper. 

Sevärt
Nenustannokka, Nenustannummi kolmilor.

En bred grusväg går mitt i en öppen tallskog.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: orange
Rekommenderad färdriktning: medsols

Nenustannummileden har formen av en åtta. I riktning medsols från parkeringsplatsen korsar du en myr längs spångar. Före eldplatsen går leden genom ett skogsskifte som hyggesbrändes 2008. Nenusta eldplats ligger på en öppen tallmo. Den nordligare öglan av åttan går över klippor fram till den fina utsiktsplatsen vid Nenustannokka, där du kan beundra det storslagna landskapet vid Hamarinjärvi. På den sista etappen fram till parkeringsplatsen är terrängen lätt tallmo.

Jeturkasti forntidsled, 4,6 km rundslinga

Besökare välkomna året om, vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll.
Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. En sträcka på 700 m från Jeturkasti parkeringsplats till fornstranden är framkomlig med rullstol och barnvagn under den snöfria tiden. 

Vandraren får uppleva omväxlande och rogivande insjö- och skogslandskap utmed leden. Leden har fått sitt namn efter ett par hektar stort stenfält. Etappen från Jeturkasti parkeringsplats till fornstranden (700 m) är tillgänglig men krävande och för rullstolsburna rekommenderas en assistent.
Två cyklister kommer emot längs en bred stig. På träden längs stigen finns två orangefärgade märken. På båda sidor om stigen finns gles skog.

Startpunkter
Adress: Matildanjärvi parkeringsplats Matildanjärventie 86, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi) och Jeturkasti parkeringsplats, Skoilantie 354, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater för Matildanjärvi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12.5568' lon: 22° 56.2961' ETRS-TM35FIN N: 6681645 E: 274978
Koordinater för Jeturkasti: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12.0180' lon: 22° 56.1765' ETRS-TM35FIN N: 6680665 E: 274806

Friluftskonstruktioner 
Vid Matildanjärvi, i anslutning till naturumet finns det ett tappställe. Torrtoaletter finns vid Matildanjärvi parkeringsplats och Kariholma. Nära Matildanjärvi parkeringsplats finns Kavanderinlahti kokskjul och en strandbastu att hyra

Sevärt
Jeturkasti fornstrand.

Ledbeskrivning
Ledmarkering orange. 
Rekommenderad färdriktning: medsols.
 Jeturkasti forntidsled, 4,6 km, går huvudsakligen genom tallskog. Leden går över en hög klippa. Över en liten myr finns spångar. Vid stigen ligger Jeturkasti, en två hektar stor djävulsåker. Jeturkasti är en 9 000 år gammal fornstrand, som ligger 80 meter över den nuvarande havsytan.
Två cyklister sitter på cykel. De har ansiktena mot varandra. De har paus. I bakgrunden ser man stenar som hör till en fornstrand och en skog i höstfärger.

Onnelannummi rundslinga, 4,9 km

Besökare välkomna året om, vandringstid 2,5 h
Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. 

Tystnaden vid Hamarinjärvi och tallmoarna vid Onnelannummi ger också den mest stressade vandraren ro i själen.
Två vandrare går längs en stig bort från fotografen. Stigen går uppåt längs ett berg.
Startpunkt
Adress: Kirjakkala parkeringsplats, Hamarinjärventie 88, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater för Kirjakkala: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.3822' lon: 22° 59.5529' ETRS-TM35FIN N: 6688557 E: 278414

Parkeringsskylt i parkliknande omgivning. På skylten står det: Kirjakkala kansallispuisto Nationalpark.
Friluftskonstruktioner 
Eldplats vid Hamarinjärvis strand. Tappställe och torrtoalett för alla besökare vid lägerområdet som kan bokas. Tappstället i användning endast under den snöfria tiden av året. Ta med dig eget toalettpapper. 
Personer på utfärd sitter runt en brasa. Bakom dem finns skog.
Sevärt
Nikkallio, Hamarinjärvi

Ledbeskrivning
Ledmarkering orange. 
Rekommenderad färdriktning: medsols.

Parkeringsplats i anslutning till Kirjakkala bruk. Nationalparkens parkeringsplats är tydligt anvisad för besökare. Efter en knapp kilometers vandring kommer du till Onnelannummi tallmo, där det finns ett lägerområde som kan bokas för grupper. Från Onnelannummi är leden skyltad till Hamarinjärvi eldplats och därifrån vidare längs stranden och via Nikkallio tillbaka till parkeringsplatsen.

Matildanjärvi rundslinga, 5,5 km

Besökare välkomna året om, vandringstid 2,5 h, inget vinterunderhåll.
Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. Sträckan mellan Kariholma parkeringsplats och Kariholma rastplats, 600 m, är framkomlig med rullstol och barnvagn under den snöfria tiden. 

Oavsett om du rör dig över myrmark, i skogen eller längs ett byastråk är sjön Matildanjärvi alltid inom synhåll. Det vackra insjölandskapet förtrollar besökare dygnet runt under alla årstider. 
En vandrare står vid en strand med ryggen mot kameran i bildens högra kant. Vandraren tittar mot sjön där det är vindstilla. På den motliggande stranden finns skog i höstfärger.
Startpunkter
Adress: Matildanjärvi parkeringsplats Matildanjärventie 86, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi) och Mikkossuo parkeringsplats, Teijontie 552, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater för Matildanjärvi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12.5568' lon: 22° 56.2961' ETRS-TM35FIN N: 6681645 E: 274978
Koordinater för Mikkossuo: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 13.2496' lon: 22° 55.7376' ETRS-TM35FIN N: 6682957 E: 274534
Koordinater för Kariholma (rekommenderas för rörelsehindrade): Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 12.5689' lon: 22° 55.4969' ETRS-TM35FIN N: 6681713 E: 274238

Friluftskonstruktioner
2 kokskjul, 2 skärmskydd med eldplats för öppen eld och torrtoalett, en eldplats och Vicksbäckinlahti hyreskåta. Ta med dig eget toalettpapper. Vid Matildanjärvi, i anslutning till naturumet finns det ett tappställe. I närheten av Matildanjärvi parkeringsplats finns en strandbastu att hyra.  
Vandrare äter matsäck vid ett träbord. I bakgrunden finns en kavlugn sjö och träd på motsatta stranden.
Sevärt
Matildanjärvi 

Ledbeskrivning
Ledmarkering orange romber av trä.
Rekommenderad färdriktning: motsols.

Matildanjärvi rundslinga 5,5 km. Längs leden finns tallskog och myrmark. Stigen går till största delen nära sjöns strand. I sjöns västra ända går leden drygt 600 meter längs vägen genom Mathildedal by. Längs leden finns fem underhållna rastplatser. Nära sjöns norra strand finns Vicksbäckinlahti hyreskåta, som är lämplig för grupper.  
Vandrare bredvid skyltarna i Tykö nationalpark. De skojar genom att luta sina ryggar mot varandra. I bakgrunden finns skog i höstens färger.

Övriga vandringsleder 0–10 km

Sahajärvi rundslinga, 8,8 km

Endast under den snöfria tiden, vandringstid 4 h.
Lämplig för erfarna vandrare. Leden är mer krävande eftersom den går över klippor och vandrare tar sig över Sahajärvi med två dragflottar. Före avfärden lönar det sig att kontrollera om dragflottarna är i användning på sidan Aktuellt.
En utmärkt dagstur för mer erfarna vandrare. Omväxlande och delvis krävande terräng. 
Vajerfärja fotograferad från stranden.
Startpunkter
Adress: Nenustannummi parkeringsplats, Sauruntie 647, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi) och Laviakallio parkeringsplats, Sauruntie 910, Salo (PDF 3,3 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater för Nenustannummi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 14.8726' lon: 23° 01.4392' ETRS-TM35FIN N: 6685645 E: 279978
Koordinater för Laviakallio: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 15.2409' lon: 22° 58.9112' ETRS-TM35FIN N: 6686473 E: 277690

Friluftskonstruktioner
Eldplats och torrtoalett vid skärmskyddet, två dragflottar. Ta med dig eget toalettpapper. 
Bilden är tagen från en sjö i riktning mot en ö. Några vandrare är på väg för att bada från klipporna på udden av ön.

Sevärt
Sahajärvi, Nenustannummi kolmilor

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: motsols.
Ledmarkering orange romber av trä. 

Stigen går över ett berget. Fotograferat så att stigen går tvärs över fotot. Berget är kringgärdat av skog.
Du kan vandra hela rundslingan endast när dragflottarna är i bruk, det vill säga under den snöfria tiden (se aktuellt sidan). Från Nenustannummi parkeringsplats vandrar du först på spångar över myren fram till Hamarinjärvis strand. Från Hamarinjärvi klättrar du via klipporna till Laviakallio parkeringsplats. Från Laviakallio parkeringsplats fortsätter leden lätt utför cirka 700 m till Sahajärvis strand. På den norra sidan av Kalasunti är sträckan med dragflotte cirka 70 m och på den södra sida cirka 90 m. Vid Kalasunti skärmskydd kan du ta rast. Leden fortsätter via den södra sidan av Sahajärvi tillbaka till Nenustannummi parkeringsplats. 

Övriga vandringsleder, över 10 km

Genom att kombinera kortare leder och rundslingor kan du planera vandringar på 20–30 km med övernattning. 
 

Kundtjänst

Natura Viva Ab 

Tfn: +358 (0)10 292 4032
Epost: info(at)naturaviva.fi
Adress: Matildanjärvivägen 84, 25660 Mathildedal (Salo)

 
Finlands naturcenter Haltia
 
Tfn: 040 163 6200

Parkeringsplatser

Matildanjärvi
Matildanjärventie 86, Salo
 
Kirjakkala
Hamarinjärventie 88Salo
 
Sahajärvi
Teijontie 12Salo
 
Mikkossuo
Teijontie 552Salo
 
Jeturkasti
Skoilantie 354Salo
 
Piikanummi
Lankkerintie 288Salo
 
Nenustannummi
Sauruntie 647Salo
 
Miilunummi
Talopojan Teijon tie 265Salo
 
Laviakallio
Sauruntie 910Salo

 

Matildanjärvi och Kariholma parkeringsplatser plogas vintertid. Övriga parkeringsplatser plogas inte men de går vanligen också att använda eftersom vintrarna oftast är snöfattiga. 

Broschyr över Tykö


Pdf, 3 MB (julkaisut.metsa.fi)